Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKF 650 LX ZANUSSI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKF 650 LX ZANUSSI. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZKF 650 LX ZANUSSI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZKF 650 LX ZANUSSI te teleladen.


ZANUSSI ZKF 650 LX ZANUSSI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (312 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZKF 650 LX ZANUSSI (310 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZKF 650 LX ZANUSSI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat ze zijn ingebouwd in passende inbouwkasten en werkbladen die aan de normen voldoen. Daarmee wordt de vereiste aanrakingsbescherming van elektrische apparaten veiliggesteld. · Als zich storingen aan het apparaat, breuken, barsten of scheuren voordoen: ­ alle kookzones uitschakelen, ­ de zekering voor de kookplaat in de huisinstallatie uitschakelen. Veiligheid voor kinderen Als u kookt of braadt, worden de kookzones heet. Houd daarom kleine kinderen altijd uit de buurt. Veiligheid tijdens het gebruik · Dit apparaat mag alleen voor het normaal koken en braden van levensmiddelen worden gebruikt. [. . . ] · Pannen met een aluminium of koperen bodem kunnen metaalachtige verkleuringen op de glaskeramische plaat achterlaten die moeilijk of helemaal niet meer te verwijderen zijn. · Gebruik geen pannen van gietijzer of pannen met een beschadigde bodem met ruwe plekken en bramen. · In koude toestand is de panbodem normaliter iets naar binnen gewelfd (hol). · Let op de aanwijzingen van de fabrikant, als u speciale pannen gebruikt (bijv. snelkookpan wok, enz. ). 2 Tips voor het besparen van energie U bespaart waardevolle energie, als u met onderstaande punten rekening houdt: · De kookzone pas inschakelen als er een pan op staat. · Kookzones vóór het einde van de kooktijd uitschakelen om gebruik te maken van de restwarmte, bijv. 50% korter. 73 Richtwaarden voor het koken De gegevens in onderstaande tabel zijn richtwaarden. Welke schakelstand noodzakelijk is voor het kookproces, hangt af van de kwaliteit van de kookpotten en van het type en de hoeveelheid van de levensmiddelen. Kookvermogen 9-10 Kookproces/ Nakookstand lichtjes koken sterk aanbraden Geschikt voor lichtjes koken van grote hoeveelheden vloeistof, koken van macaroni frituren van frieten, aanbraden van vlees, bv. Mocht de kookzone met daarop gesmolten materiaal al afgekoeld zijn, verwarm de zone dan nog een keer voor reinigen. Ze hebben echter geen nadelige invloed op het functioneren van de kookplaat. 3 Raam van de kookplaat 1 Attentie!Geen azijn, citroen of kalkoplossende middelen op het raam aanbrengen omdat anders matte plekken ontstaan. Daarna wegvegen en droogwrijven. 76 Wat is er aan de hand als . . . Hulp bij storingen Misschien gaat het om een kleine storing die u aan de hand van de volgende aanwijzingen zelf kunt oplossen. Voer zelf verder geen werkzaamheden uit, als onderstaande informatie u niet verder helpt. 1 Waarschuwing!Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Wend u bij reparaties altijd tot onze service-afdeling. Wat te doen, als . . . . . . Controleert u, of ­ de zekering in de huisinstallatie (zekeringenkast) intact is. Indien de zekeringen herhaaldelijk doorslaan, neem dan contact op met een erkende elektromonteur. ­ de overeenkomstige kookzone is ingeschakeld en of de gewenste vermogensstand is ingesteld. ­ bij meerkrings-kookzones: de gewenste verwarmingskring is ingeschakeld. Als u vanwege bedieningsfouten de service-afdeling inschakelt, kan het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantietermijn niet kosteloos plaatsvinden 77 Montageaanwijzing 1 Attentie! [. . . ] (Adres en telefoonnummers vindt u in de lijst , , Adres klantenservice". ) Bereid het gesprek in ieder geval goed voor. Dat vereenvoudigt de diagnose en de vaststelling of bezoek van een servicetechnicus nodig is: Geef zo nauwkeurig mogelijk op: · Hoe uit de storing zich?Noteer voor het gesprek beslist de volgende gegevens van uw apparaat op het typeplaatje: · Model, · PNC-nr. Wij raden u aan de nummers hier te noteren zodat u ze altijd bij de hand hebt Model: PNC: S-No: . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZKF 650 LX ZANUSSI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZKF 650 LX ZANUSSI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag