Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZK26/9R3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZK26/9R3. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZK26/9R3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZK26/9R3 te teleladen.


ZANUSSI ZK26/9R3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (513 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZK26/9R3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de steker uit het stopkontakt. Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat, zoals gasvullingen, benzine, ether aceton enzovoorts. Het direkt vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of vriezer konsumeren van ijslollies en dergelijke, kan verbranding van de mondhuid tot gevolg hebben; wacht even. [. . . ] De omgevingslucht moet vrij langs de achterkant van de kast kunnen stromen; zorgt u er dus voor dat niets deze luchtstroming kan belemmeren. De kast mag strak tussen andere keukenmeubels geplaatst worden, mits aan het bovenstaande voldaan wordt. Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in Fig. 1-B). 100 mm Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet woden afgedekt. Teneinde oneffenheden in de vloer op te heffen is de kast voorzien van één of meer verstelbare voetjes. Fig. 1 A 10 mm B 10 mm NP002 36 Afstandhouders IIn het documentenzakje bevinden zich twee afstandhouders die in de bovenste hoeken aan de achterzijde geplaatst dienen te worden. Draai de schroeven los, steek de afstandhouder onder de schroefkop en draai de schroeven weer vast. 2 Belangrijk De steker mag alleen geplaatst worden in een geaard stopkontakt. De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopkontakt. Mocht het stopkontakt in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Verpak vers vlees of vis in plastic folie (speciaal folie ten behoeve van het verpakken van levensmiddelen) en leg het op de glasplaat. Bewaar vlees of vis niet langer dan één à twee dagen in de koeler. Plaats flessen die open of open geweest zijn in het flessenrek in de deur. Leg geen papier, hardboard en dergelijke op de rekken; de lucht in de kast moet kunnen cirkuleren. 40 De indeling van de koeler De platen zijn naar verschillende hoogten verplaatsbaar. 4 Doel en gebruik van het «CRISP'N FRESH» De groentelade is van een afneembaar «CRISP'N FRESH» filter voorzien. Dit filter zorgt ervoor dat de ontvochting van groente en fruit aanzienlijk vertraagd wordt, waardoor de bewaartijd aanmerkelijk verlengd wordt. D351 Fig. Wees heel voorzichtig bij aankoop van diepvriesprodukten, want gedeeltelijk ontdooide waren mag u niet opnieuw invriezen. Noteer de fabrikatiedatum en respekteer de vervaldatum van de fabrikant. Belangrijk Open de vriesvakdeur niet tijdens stroomuitval. Wij adviseren u om na een stroomuitval de diepvriesprodukten in korte tijd te konsumeren (een temperatuurstijging verkort de houdbaarheidsduur van de produkten). De normale houdbaarheid wordt niet aangetast indien de stroomuitval kort was (minder dan 6-8 uur) en het vriesvak vol is. Het ontdooien van diepvriesprodukten De diepvriesprodukten moet u vóór gebruik in de koelkast of bij kamertemperatuur laten ontdooien, al naar gelang de beschikbare tijd. Kleine of in stukken ingevroren produkten kunnen onmiddellijk gekookt of gebakken worden. [. . . ] Draai het lampje vast of vervang het tegen eenzelfde model, niet sterker dan 15 watt. 10 Inwendig Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat kunnen beschadigen. Het koelkastgedeelte moet éénmaal per maand gereinigd worden; zonder de stekker uit het stopkontakt te trekken. Het diepvriesvak kunt u reinigen tijdens het ontdooien. D196 Uitwendig De kast afwassen met een lauw zeepsopje. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZK26/9R3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZK26/9R3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag