Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZK26/9R3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZK26/9R3. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZK26/9R3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZK26/9R3 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZK26/9R3
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZK26/9R3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de steker uit het stopkontakt. Delen van randen aan achter- en onderkant kunnen scherp zijn. [. . . ] De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopkontakt. Mocht het stopkontakt in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring. Dit apparaat voldoet aan de volgende EGrichtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. D594 Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. 37 Het wijzigen van de deurdraairichting Neem vóór het wijzigen van de deurdraairichting de stekker uit de wandkontaktdoos. Ga nu verder als volgt te werk: Ventilatierooster (D) verwijderen. Onderscharnier (E) losschroeven en verwijderen. Onderdeur verwijderen van de tussenscharnier afschroeven (H). Verwijder de bovendeur; verwijder pen (5) en monteer hem aan de andere kant, na de dopjes verwijderd te hebben. Monteer de dopjes nu aan de andere kant. Plaats de thermostaat op een lagere stand om dit te verwijderen. Het gebruik van de koeler Gekookt voedsel, gesneden vleeswaren, moes en dergelijke goed afdichten of bedekken. Groente en fruit goed schoon en droog maken; leg het in de groenteladen. Bewaar boter en kaas in gesloten koeldozen in de deur of verpak het strak in aluminium folie. Verpak vers vlees of vis in plastic folie (speciaal folie ten behoeve van het verpakken van levensmiddelen) en leg het op de glasplaat. Bewaar vlees of vis niet langer dan één à twee dagen in de koeler. Plaats flessen die open of open geweest zijn in het flessenrek in de deur. Leg geen papier, hardboard en dergelijke op de rekken; de lucht in de kast moet kunnen cirkuleren. 40 De indeling van de koeler De platen zijn naar verschillende hoogten verplaatsbaar. Trek ze daartoe een stukje naar voren en kantel ze omlaag. 4 Doel en gebruik van het «CRISP'N FRESH» De groentelade is van een afneembaar «CRISP'N FRESH» filter voorzien. Dit filter zorgt ervoor dat de ontvochting van groente en fruit aanzienlijk vertraagd wordt, waardoor de bewaartijd aanmerkelijk verlengd wordt. D351 Fig. Wees heel voorzichtig bij aankoop van diepvriesprodukten, want gedeeltelijk ontdooide waren mag u niet opnieuw invriezen. [. . . ] Het koelkastgedeelte moet éénmaal per maand gereinigd worden; zonder de stekker uit het stopkontakt te trekken. Het diepvriesvak kunt u reinigen tijdens het ontdooien. D196 Uitwendig De kast afwassen met een lauw zeepsopje. Af en toe een diepreinigend, doch niet schurend, middel gebruiken. De warmtewisselaar aan de achterkant van het toestel regelmatig ontstoffen met een borstel of een stofzuiger. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZK26/9R3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZK26/9R3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag