Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZK25/9R4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZK25/9R4. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZK25/9R4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZK25/9R4 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZK25/9R4
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZK25/9R4 (411 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZK25/9R4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KÜHLGEFRIERSCHRANK REFRIGERATEURCONGELATEUR TWEEDEURSKOELKAST FRIDGE-FREEZER ZK 25/9 R4 BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET 2222 260-82 AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTS Il est très important que cette notice d'utilisation soit gardée avec l'appareil pour toute future consultation. Si cet appareil devait être vendu ou transféré à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation suive l'appareil, de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements relatifs. Si cet appareil, muni de fermeture magnétique, doit être employé pour en remplacer un autre avec une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de mettre l'ancien appareil de côté. Cela dans le but d'éviter que des enfants puissent s'y renfermer et se mettre ainsi en danger de mort. [. . . ] 1850 600 625 221 82 0, 699 255 9 30 Conseils pour la surgélation Comment utiliser ce compartiment au mieux: · · vérifiez que les aliments aient bien été conservés en magasin; assurez-vous que le transport, du moment de l'achat jusqu'à celui de la mise en place dans le compartiment, dure le moins longtemps possible; évitez d'ouvrir trop souvent la porte et ne la laissez ouverte que le temps nécessaire. Il convient de faire très attention, car les aliments dégelés, ne peuvent être recongelés. Ne dépassez jamais la date limite d'utilisation généralement marquée sur les paquets. Conseils pour la congélation Règles à respecter pour la congélation: · · le pouvoir max. de congélation par 24 heures figure sur la plaque signalétique; le processus de congélation prend 24 heures. Il vaut mieux ne pas ajouter d'autres aliments à congeler pendant ce laps de temps; les produits destinés à la congélation doivent être frais, bien nettoyés et d'excellente qualité; préparez de petites portions, de façon à faciliter la congélation et à permettre de ne décongeler que la quantité nécessaire; enveloppez les denrées dans du papier d'aluminium ou de polythène, en éliminant les bulles d'air et en fermant bien les paquets; évitez de placer des produits à congeler en contact avec des denrées déjà entreposées, pour éviter d'en élever la température; les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les gras; le sel réduit la durée de conservation; ne consommez pas les bâtonnets glacés toute de suite après les avoir sortis du congélateur. La température très basse à laquelle ils se trouvent peut provoquer des brûlures: indiquez sur chaque paquet la date de congélation, afin de pouvoir contrôler le temps d'entreposage; INSTALLATIE Plaats van opstelling Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. Om veilingheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in Fig. Plaatsing van het apparaat onder keukenhangkastjes (zie Fig. A) 100 mm · · · Attentie Het apparaat moet van het elektriciteitsnet afgehaald kunnen worden; de stekker moet dus ook na de installatie bereikbaar blijven. · · Plaatsing van het apparaat zonder keukenhangkastjes (zie Fig. B) Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. Teneinde oneffenheden in de vloer op te heffen is de kast voorzien van één of meer verstellbare voetjes. · · A 15 mm B 15 mm · NP008 · · 22 39 Het ontdooien Het ontdooien van de koelkast heeft automatisch plaats elke keer dat de compressor stopt. Het dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje opgevangen in een bakje dat zich aan de achterkant van het apparaat boven de compressor bevindt. Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal regelmatig schoon te maken, teneinde te voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt. Gebruik hiervoor de meegeleverde plastic spatel. Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien. draai de thermostaatknop op «O» of trek de steker uit het stopcontact; omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 3. laat beide deuren openstaan en schuif de schraper, als een verlenggotje, in de daarvoor bestemde opening. Plaats onder het gootje een schaaltje om het water op te vangen. [. . . ] Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen dient daarom uitsluitend door door het bedrijf aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te worden. Tracht, in geval van storing of een defect, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Raadpleeg ELECTROLUX SERVICE. · · Installatie · Overtuig u er van dat het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZK25/9R4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZK25/9R4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag