Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZK19/7R3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZK19/7R3. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZK19/7R3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZK19/7R3 te teleladen.


ZANUSSI ZK19/7R3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (401 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZK19/7R3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Pannen van gietijzer of gietaluminium of pannen met een beschadigde bodem kunnen bij het verschuiven het glaskeramiek bekrassen. · Voorwerpen die kunnen smelten en gerechten die kunnen overkoken, kunnen inbranden op het glaskeramiek en moeten direct worden verwijderd. · De kookzones mogen niet worden gebruikt als er geen pan of een lege pan op staat. Veiligheid voor kinderen · Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat. · Grotere kinderen mogen alleen onder begeleiding en toezicht met het apparaat werken. Algemene veiligheid · Het apparaat mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door een erkend elektro-installateur. [. . . ] · Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat deze zijn ingebouwd in voorgeschreven, passende inbouwkasten en werkbladen. · Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek (breuken, sprongen resp. scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, om gevaar op elektrische schokken te voorkomen. · Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder stickers en folies van het glaskeramiek. 24 Beschrijving van het apparaat Uitrusting kookplaat Eénkringskookzone 1200W Braadzone 1500/2400W Tweekrings-kookzone 750/2200W Restwarmteindicaties Eénkringskookzone 1800W Restwarmte-indicatie De restwarmte-indicatie gaat branden, zodra de betreffende kookzone heet is. 1 Waarschuwing!Na het uitschakelen duurt het nog enige tijd voordat de kookzones zijn afgekoeld. Restwarmte kan worden gebruikt voor het smelten en warm houden van gerechten. 25 Bediening van de kookplaat U bedient het apparaat met de kookzoneschakelaars van het combi-apparaat. De bediening en functie van de kookzoneschakelaars zijn beschreven in de gebruiksaanwijzing van het combi-apparaat. Daar wordt ook het in- en uitschakelen van de buitenste verwarmingscircuits beschreven. Dat is een eigenschap van alle glaskeramische kookzones en heeft geen negatieve invloed op het functioneren of de levensduur van het apparaat. 3 Bij het inschakelen van een kookzone kan Tips voor koken en braden Pannen · Goede pannen herkent u aan de panbodem. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. 2 Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. W 28 Montageaanwijzing Veiligheidsvoorschriften De geldende wetten, voorschriften, richtlijnen en normen in het land van gebruik moeten worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige en volgens de voorschriften uitgevoerde recycling enz. ). De minimale afstanden ten opzichte van andere apparaten en meubels moet worden gehandhaafd. De snijvlakken van het werkblad moeten met een geschikt afdichtingsmateriaal beschermd worden tegen vochtigheid. De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad. Tussen het apparaat en het werkblad mag geen siliconendichtmiddel worden aangebracht. Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder ramen. [. . . ] Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder ramen. Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei van de kookplaat stoten. Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotechniek. · Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZK19/7R3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZK19/7R3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag