Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZILN646X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZILN646X. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZILN646X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZILN646X te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZILN646X
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZILN646X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatieinformatie: www. Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. [. . . ] Maak het apparaat schoon met een vochtige zachte doek. Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten. Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m. Voordat u de kookplaat installeert, dient u de onderstaande informatie van het typeplaatje te noteren. Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen. De kookplaat wordt geleverd met een aansluitkabel en een veiligheidsstekker. Hij mag uitsluitend worden gebruikt met een veiligheidsstopcontact van 16 A. Voor het vervangen van een beschadigde voedingskabel, gebruik je het kabeltype: H05V2V2-F dat een temperatuur van 90°C of hoger weerstaat. De enkele draad moet een diameter hebben van minimaal 1, 5 mm². Neem contact op met onze serviceafdeling. Het aansluitsnoer mag alleen worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien. Als u de kookplaat onder een kap monteert, moet u de montage-instructies van de dampkap raadplegen om de minimale Afstand tussen de apparaten te weten te komen. Als het apparaat boven een lade geïnstalleerd is, dan kan tijdens het koken de ventilatie van de kookplaat de items die in de lade geplaatst zijn verwarmen. Er is nog een kookzone heet (restwarmte). vergrendeling / Kinderbeveiligingsinrichting werkt. Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone ge- plaatst. De aanduidingen tonen het niveau van de restwarmte voor de kookzones die u De aanduidingen kunnen ook aangaan voor de nabijgelegen kookzones, zelfs als u deze niet gebruikt. Raak 1 seconde aan om de kookplaat in­ of uit te schakelen. U de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld , · U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 Seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc. Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld. [. . . ] Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact. Laat de installatie controleren door een erkende elektri- cien. Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling. zie voor deze gegevens het typeplaatje. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZILN646X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZILN646X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag