Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI 718/9 K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI 718/9 K. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI 718/9 K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI 718/9 K te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZI 718/9 K
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZI 718/9 K (138 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI 718/9 K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KÜHLGEFRIERSCHRANK REFRIGERATEURCONGELATEUR TWEEDEURSKOELKAST FRIDGE-FREEZER ZI 718/9 K BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET 2222 283-21 WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN NL Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instraktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparuat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid s Dit apparaat is bedoeld en gemaakt yoor het gebruik door volwassenen. [. . . ] 11 D E D734 Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de nettrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de nettrekwentie in uw woning. Een afwijking op de netspanning tot plus of minus 6% is toegestaan. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. TECHNISCHE GEGEVENS Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. NL 31 HET GEBRUIK Ingebruikname Steek de steker in de wandkontaktdoos. Open de deur en draai de thermostaatknop, rechtsom uit de stand «O» (STOP-stand). De koelkast is nu in werking. NL Het diepvriesvak Het diepvriesvak is bedoeld voor het lange tijd bewaren van diepgevroren produkten en het zelf invriezen van kleine hoeveelheden levensmiddelen. Het diepvriesvak heeft drie belangrijke kenmerken die u moet weten: Er is geen aparte temperatuurregeling; de temperatuur is automatisch -18°C of lager. Het doet niet mee aan het automatische ontdooiproces van de koeler. Invriezen gaat automatisch; u hoeft daarvoor niets te bedienen. De klimaatschakelaar moet worden ingeschakelt minstens 3 uren voor dat men voedsel in de koelkast doet bevriezen. Het ontdooien kan zowel in de koeler als op het aanrecht gebeuren. Het laatste geval gaat uiteraard sneller dan het eerste. Frituurprodukten kunnen direkt vanuit het diepvriesvak in de frituurpan gedaan worden; de frituurtijd is dan wel langer dan in reeds ontdooide toestand. De magnetronoven is uitstekend geschikt voor het ontdooien van allerlei diepvriesprodukten; raadpleeg de instrukties voor de betreffende oven. Het invriezen van verse levensmiddelen In het diepvriesvak kunt u zelf verse levens middelen invriezen. Afhankelijk van het model 3 à 4 kg per etmaal. In uw kast vindt u dit maximum op het typeplaatje, links onderin de kast, aangegeven in . . . Plaats de in te vriezen levensmiddelen in het bovenste vak; daar is de temperatuur het laagst. Twee zeer belangrijke regels zijn: Plaats in te vriezen pakketten nooit zo dat ze in aanraking komen met reeds ingevroren pakketten. Indien u éen en ander boven elkear wilt plaatsen, dan de in te vriezen pakketten boven de reeds ingevroren pakketten; dat geldt voor alle modellen diepvriesvakken. Teneinde de best mogelijke resultaten te verkrijgen geven wij u hieronder enkele belangrijke tips: Vries uitsluitend levensmiddelen van eerste kwaliteit in. Zie toe dat de levensmiddelen vers zijn en maak ze, waar nodig, van te voren goed schoon. Verdeel de levensmiddelen van tevoren in handzame porties. Dat heeft twee voordelen: ze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u slechts zoveel te ontdooien als op dat moment nodig is. [. . . ] Indien, onder normale gebruiksomstandigheden, het kontrôlelampje «te warm» gaat branden en niet meer uit gaat, schakel dan naar de invries- stand, laat de deur gesloten en waarschuw direkt de servicedienst. Geef bij een storingsmelding aan de servicedienst het volledige typenummer op. U vindt het typeplaatje links-onderin de kast. 34 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspreak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende asakoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaet, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of konstruktiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI 718/9 K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI 718/9 K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag