Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHT 630

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHT 630. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHT 630 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHT 630 te teleladen.


ZANUSSI ZHT 630 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (291 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHT 630

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Een eventueel noodzakelijke wijziging van de watertoe- en/of afvoervoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] Schuif de korf op grotere hoogte in de machine en doe de knippen (A) dicht. U kunt in de bovenste korf nu geen borden meer plaatsen die een diameter van meer dan 20 cm hebben. Een open deur kan gevaarlijk zijn. RC01 A 63 PBA02/2NL Praktische tips voor het afwassen Voor een goed resultaat Potten, pannen, kopjes, glazen en dergelijke altijd met de opening naar beneden. In principe plaatst u alles scheef in de korven opdat het afwaswater niet langs maar op en in het serviesgoed wordt gesproeid. Hoe minder het serviesgoed tegen elkaar staat hoe beter het afwasresultaat. Programma knop Toetsen indrukken Aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel in de houder op het dekseltje Programma beschrijving Normaal 65°C met voorspoelen A B 25 g 5g Koud voorspoelen 65°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen met hetelucht Normaal 65°C zonder voorspoelen Spaar 50°C met voorspoelen Licht verontreinigd. Servies, bestek, pannen 25 g / 65°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen met hetelucht Normaal verontreinigd. Servies, bestek. A C D 55 25 g 5g Koud voorspoelen 55°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen met hetelucht * Snel programma 55°C Licht verontreinigd. servies, bestek. 55 25 g / 55°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Voorspoelen Servies dat u pas later gaat afwassen. / / 1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen). * Dit is een bijzonder programma bedoeld om binnen korte tijd een volle lading, bestaande uit borden, glazen en nauwelijks bevuild serviesgoed (met uitzondering van pannen) te spoelen waardoor het weer snel opnieuw kan worden gebruikt. Aangezien het om een snelprogramma gaat, wordt er niet heet gedroogd. 66 PWP08/1NL Zo gaat u te werk 1. Controleer of de zeven schoon zijn (zie het hoofdstuk "Onderhoud") 8. Starten Steek de steker in het stopcontact. Verkeerd of te weinig afwasmiddel gebruikt, het is te oud en/of te klonterig en/of van slechte kwaliteit. Het gekozen programma was niet geschikt voor de aard en/of hoeveelheid van de bevuiling. Kijk in alle gevallen naar zowel het zoutvat als de glansmiddelhouder. Het serviesgoed is na het beëindigen van het programma te lang in de machine gebleven. 70 PSN01/1NL De machine neemt geen water in q q q q De zeven zijn verstopt q q De machine pompt niet af q q q q Teveel geluid De deur gaat moeilijk dicht Het afwasresultaat is niet goed q q q q q q q q q q q q q Kalkvlekken, strepen, waas op het serviesgoed De afwas is niet droog q q Kunt u de oorzaak van een storing niet zelf opsporen en verhelpen, belt u dan de servicedienst. Houd merk en modelnummer van uw machine bij de hand; de servicedienst zal u erom vragen. Zie de afbeelding. Veiligheidsinrichtingen tot bescherming tegen overstroming De machine is voorzien van twee supplementaire veiligheidsinrichtingen tot bescherming tegen overstroming van water, met de volgende eigenschappen: 1. Aan de toevoerslang (zie wateraansluiting); hij gaat werken als de toevoerslang kapot gaat doordat hij de waterstroom blokkeert. Op de bodem van de machine; hij gaat werken als er waterlekken binnen de machine zijn. Om de machine te laten repareren moet u de servicedienst bellen. Prod. No. . . . . . . . . RA01 Service en onderdelen Reparaties aan electrische toestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. [. . . ] de meegeleverde steuntjes aan het werkblad, aan aangrenzende keukenkastjes of aan de muur worden bevestigd. Bevestig de steuntjes met de schroeven 3. 5 x 16 aan het werkblad of aangrenzende keuken meubelen. Gebruik de gaten aan boven- of zijkant. II54 76 PFI30NL Aanpassen van de plint Om de deur volledig te kunnen openen, moet eventueel de plint van de nis aangepast worden. Via de hoogte (a) en de diepte (b) in de tekening, vindt u de uitzaagmaat 600 mm breed bij (x) mm hoog voor het te verwijderen deel van de plint. II59 a II15 b Hoogte (a)* 1 7 0 1 6 0 1 5 0 1 4 0 1 3 0 1 2 0 11 0 1 0 0 90 40 136 131 125 118 110 100 93 85 75 50 135 131 125 118 110 102 92 85 75 Diepte (b)* 60 137 132 125 118 110 102 94 85 75 70 138 134 128 120 110 104 95 85 75 80 90 100 / / / X 139 130 124 115 105 98 88 78 / / 138 129 120 110 100 90 80 / 135 125 115 105 95 85 600 mm minimum (*) mm X Uitsnijding uit de plint 77 PFI05NL GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden Algemene Garantiebepalingen 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHT 630

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHT 630 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag