Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHT 630

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHT 630. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHT 630 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHT 630 te teleladen.


ZANUSSI ZHT 630 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (291 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHT 630

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie q q q q q q q q Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] Schuif de korf op grotere hoogte in de machine en doe de knippen (A) dicht. U kunt in de bovenste korf nu geen borden meer plaatsen die een diameter van meer dan 20 cm hebben. Sluit de deur nadat u de machine hebt beladen. Een open deur kan gevaarlijk zijn. RC01 A 63 PBA02/2NL Praktische tips voor het afwassen Voor een goed resultaat Potten, pannen, kopjes, glazen en dergelijke altijd met de opening naar beneden. In principe plaatst u alles scheef in de korven opdat het afwaswater niet langs maar op en in het serviesgoed wordt gesproeid. Aangekoekte en aangebrande pannen moeten eerst worden afgespoeld. Lange messen en lepels horizontaal, bij voorkeur in de bovenste korf. Hoe minder het serviesgoed tegen elkaar staat hoe beter het afwasresultaat. Programma knop Toetsen indrukken Aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel in de houder op het dekseltje Programma beschrijving Normaal 65°C met voorspoelen A B 25 g 5g Koud voorspoelen 65°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen met hetelucht Normaal 65°C zonder voorspoelen Spaar 50°C met voorspoelen Licht verontreinigd. Servies, bestek, pannen 25 g / 65°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen met hetelucht Normaal verontreinigd. Servies, bestek. A C D 55 25 g 5g Koud voorspoelen 55°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen met hetelucht * Snel programma 55°C Licht verontreinigd. De hendel moet naar de voorkant van het toestel wijzen. Gebruik de machine nooit zonder de zeven. Zorg er bovendien voor dat de zeven correct op hun plaats zitten. Het is belangrijk de zeven te reinigen om een goede werking van de machine te garanderen. 90° B C MA05 68 PMC01/1NL Buitenkant van de machine Reinig de buitenkant van de machine en het bedieningspaneel met een vochtig doekje. In geen geval agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen gebruiken. Als de machine langere tijd buiten gebruik is Wordt de machine voor langere tijd niet gebruikt, dan: 1. Deur op een kier laten staan om het ontstaan van een onaangename geur te vermijden. Binnenkant en accessoires reinigen. Bescherming tegen vorst Plaats de afwasmachine nooit in een ruimte waar de temperatuur onder het vriespunt kan zakken. Mocht dat toch het geval zijn, maak de machine dan leeg, draai de kraan dicht, verwijder de waterafvoerslang en laat deze leeg lopen. Vervoeren van de machine Als u de machine gaat vervoeren (bijv. Watertoevoerslang van de waterkraan losschroeven en leeg laten lopen. De machine samen met de slangen vervoeren. Zorg ervoor dat de machine tijdens het transport rechtop blijft staan. 69 PMC02NL Herstel van eenvoudige storingen Een storing is vaak het gevolg van een kleinigheid die u zelf kunt verhelpen. [. . . ] Bevestig de steuntjes met de schroeven 3. 5 x 16 aan het werkblad of aangrenzende keuken meubelen. Gebruik de gaten aan boven- of zijkant. II54 76 PFI30NL Aanpassen van de plint Om de deur volledig te kunnen openen, moet eventueel de plint van de nis aangepast worden. Via de hoogte (a) en de diepte (b) in de tekening, vindt u de uitzaagmaat 600 mm breed bij (x) mm hoog voor het te verwijderen deel van de plint. II59 a II15 b Hoogte (a)* 1 7 0 1 6 0 1 5 0 1 4 0 1 3 0 1 2 0 11 0 1 0 0 90 40 136 131 125 118 110 100 93 85 75 50 135 131 125 118 110 102 92 85 75 Diepte (b)* 60 137 132 125 118 110 102 94 85 75 70 138 134 128 120 110 104 95 85 75 80 90 100 / / / X 139 130 124 115 105 98 88 78 / / 138 129 120 110 100 90 80 / 135 125 115 105 95 85 600 mm minimum (*) mm X Uitsnijding uit de plint 77 PFI05NL GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden Algemene Garantiebepalingen 1. De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHT 630

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHT 630 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag