Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHT 530

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHT 530. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHT 530 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHT 530 te teleladen.


ZANUSSI ZHT 530 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (291 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHT 530

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit wordt veroorzaakt door het isolatiemateriaal en vettige restanten uit het produktieproces. l l De installatie en de aansluiting dienen door een erkend installateur uitgevoerd te worden, volgens de hem, uit hoofde van zijn erkenning, bekende voorschriften. Een eventueel noodzakelijke wijziging van de elektriciteitsvoorziening ten behoeve van de installatie van dit apparaat, dient eveneens door een erkend installateur uitgevoerd te worden. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Service l l Tracht in geval van een storing of een defekt dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. [. . . ] Alle bereidingen, dus ook het grilleren, doet u met gesloten ovendeur. Het gebruik van de oven voor de eerste keer Na het plaatsen van de oven ga dan als volgt te werk: F a) zet de thermostaatknop op MAX; b) zet de ovenfunctieknop op traditioneel koken ( ); c) laat de oven (leeg) 45 minuten lang werken; d) zet een raam open voor frisse lucht. Tijdens de eerste paar minuten zal er rook met een onaangename geur onstaan, dit wordt veroorzaakt door het isolatiemateriaal en vettige restanten op het materiaal, erop gekomen tijdens de produktie. Voordat u de oven gaat gebruiken reinig dan eerst de legrekken en afdruipschaal grondig met een afwasmiddel. Opgelet: de kans bestaat, dat bij onzorgvuldig gebruik van de ovendeur vingers beklemd raken. Bij het openen van de deur altijd de handgreep in het midden beetpakken (Fig. 4) Fig. 4 FO 0799 45 30 Met deze klok kunt u een kooktijd tot maximum 90 minuten instellen. Draai de klok rechtsom naar 90 en dan linksom terug naar de gewenste kooktijd. Na het verstrijken van de ingestelde tijd schakelt de klok de oven uit en laat een geluidssignaal horen. Wilt u de oven zonder tijdklok gebruiken, draai de knop dan linksom tot het hand-symbool met het teken samenvalt. 90 75 15 10 5 60 27 Praktische Tips Bakken en braden op conventionele wijze Draai de keuzescahkelaar op en stel de gewenste temperatuur in met de thermostaatknop. In deze functie worden het boven- en onderelement gebruikt en door het rek meer naar boven of naar onderen te plaatsen kunt u de hitte zelf verdelen. Het vlees kan op een schotel geplaatst worden die voor het braden in de oven geschikt is of direct op het rooster, waaronder de lekschaal zal worden geplaatst om de jus te verzamelen. Zuren, zoals die in citroenen, pruimen, rabarber en dergelijke voorkomen, kunnen echter bij morsen matte vlekken veroorzaken. Zijn dit soort vlekken toch ontstaan, dan zijn ze niet meer te verwijderen. Dat stoort echter niet de goede werking en de duurzaamheid van de oven. uLaat voedsel niet langer dan 15 minuten na de kooktijd in de oven staan. n Het thermostaatlampje brandt niet n De binnenverlichting gaat niet aan n De kooktijd duurt te lang of te kort n Condensatie in de oven Voordat Elgroep Fabrieksservice gewaarschuwd wordt is het verstandig eerst bovenstaande tips te volgen. Als de storing na deze verifikatie blijft, wendt U zich dan tot de dichts bijzijnde geautoriseerde Service Dienst, het soort storing mededelende, het model van het apparaat (Mod. ) en het nummer van het produkt (Ser. no. ) die gedrukt zijn op het bordje dat het apparaat identificeert. Mod. NO. 31 Technische Gegevens Hoogte 59, 1 cm 56, 0 cm 50, 0 cm 32, 5 cm 42, 0 cm 39, 0 cm 53 dm3 Vermogens: Onderelement Bovenelement Onder- en boven-element (1000 + 800 W) Hoogte Grill-element Ovenverlichting Koeling ventilator Cirkulatieventilator Aansluitwaarde oven Lichtnetspanning (50 Hz) 1000 W 800 W 1800 W 1750 W 15 W 25 W 30 W 1870 W 230 V Buitenafmetingen Breedte Diepte Ovenruimte Breedte Diepte Inhoud Inbouwaanwijzingen De installatie en de elektrische aansluiting van het apparaat moeten door een erkend vakman gebeuren. De afmetingen van de oven, de ovenkast en de nis vindt u in de figuren 10, 11 en 12. Het inbouwen Het is belangrijk dat de afmetingen en de materialen van de kast, waaring de oven geplaatst wordt juist zijn en bestand zijn tegen temperatuur stijgingen van ten minste 60°C. Een juiste installatie moet garanderen dat het niet mogelijk is in aanraking te komen met delen van de oven die onder elektrische spanning staan. Zorg ervoor bij het installeren gebruik te maken van goed geïsoleerde aansluitsnoeren en voorkom kortsluiting. Wij adviseren de oven niet te dicht op een koelkast of vriezen te plaatsen, dit kan de werking van genoemde apparaten beïnvloeden. Indien boven de oven een elektrisch kookplateau geplaatst wordt, dan moet daarvoor een apart stopkontakt gemonteerd worden. [. . . ] Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet meer hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. Garantie-uitbreidingen 7 Voor koel-/vries-motorkompressoren (exklusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHT 530

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHT 530 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag