Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP613

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP613. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHP613 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP613 te teleladen.


ZANUSSI ZHP613 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2183 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHP613

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sluit het apparaat aan op het juiste type gas, zoals vermeldt op de sticker naast de gasaansluiting van de kookplaat. Zet dan een raam open of zorg voor een goede ventilatie door een afzuigkap te plaatsen of door een raam open te zetten. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel af, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet werden getroffen of in acht genomen. · · · · · · · · · · · · · · FABRIKANT: ELECTROLUX ZANUSSI ELETTRODOMESTICI S. p. A. Viale Bologna 298 - 47100 FORLI' (Italia) Het apparaat is geproduceerd in overeenstemming met de volgende EEG-richlijnen: 73/23 - 90/683 - 89/336 - 90/396 - 93/68 en de daarbij behorende besluiten. Deze instructies gelden enkel voor de landen waarvan het indentificatiesymbool is aangebracht op het titelblad van het instructieboekje en het apparaat zelf. 11 Inhoud 1. [. . . ] Ook is het noodzakelijk om een goede en veilige werking te waarborgen, dat de gasregelkranen regelmatig worden gesmeerd. l Dit mag alleen gebeuren door een erkend installateur of door ELECTROLUX SERVICE. 13 3. Technische kenmerken Vermogen gasbranders Wokbrander 4, 0 kW Sterkbrander (grote) 2, 8 kW (G20) - 2, 8 kW (G30-31) Normaalbrander (middelgrote) 2, 0 kW Kleinbrander (kleine) 1, 0 kW Apparat van klasse 3 Categorie II 2E+3+ Voeding gas Aardgas G20/G25 - 20/25 mbar Koppeling gas Voeding elektriciteit G 1/2" 230 V 50 Hz AFMETINGEN VAN DE INBOUWOPENING - UITSNIJMAAT Breedte Diepte 560 mm. Aanwijzingen voor de installateur l De hierna volgende instructies zijn bestemd voor de erkende installateurs, om ervoor te zorgen dat installatie en onderhoud optimaal verlopen, volgens de geldende normen. De installatie moet conform de norm NBN D 51. 003 "Installaties gevoed met stoolgas lichter dan lucht" worden uitgevoerd. Ingeval het plateau op de stroomtoevoer aangesloten moet blijven, moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen. l De zijwanden van de meubels mogen niet hoger komen dat het werkvlak van het toestel. l Plaats het toestel niet in de buurt van ontvlambare materialen (zoals gordijnen, handdoeken enz. ). Bij het gebruiken van flexiebele vaste verbindingen moet men er op letten dat de pijpen niet kunnen worden geplet of dichtgekneppen en niet in aanraking komen met bewegende delen. Deze kookplateaus kunnen zowel worden gevoed met gas van Slochteren (G25) met een nominale druk van 25 mbar als met aardgas (G20) met een nominale druk van 20 mbar. Om te werken met deze twee soorten gas is geen extra afstelling nodig. Vervang het indentificatieplaatje (geplaatst vlakbij de gastoevoerpijp) door het plaatje dat oveneenstemt met het nieuwe gastype. Dit identificatieplaatje vindt u in de verpakking van het inspuitstuk meegeleverd met het toestel. 5 FO 0392 · · Indien de gasdruk verschillend is (of variabel) van dewelke voorzien, is het noodzakelijk een gepaste drukregelaar te plaatsen op de inlaattube, conform aan de normen. Bij het omschakelen van aardgas naar butaangas dient de schroef volledig in wijzerszin worden vastgedraaid tot er een kleine regelmatige vlam wordt bekomen. Fig. 6 Bypass vijs Tabel 1 : diameters van by-pass Brander Ø By-pass 1/100 mm. Controleer tenslotte of er geen uitdovingen van de gaspit zijn door snel de toets van de maximale stand op de minimum stand te draaien. Kleinbrander Normaalbrander Sterkbrander Wok 28 32 40 56 Tabel 2 : inspuitstukken - (*) ook geschikt voor G25 BRANDER MAXIMALE CALORISCH DEBIET kW Kleinbrander Normaalbrander Sterkbrander Wokbrander 1, 0 2, 0 Aardgas : 2, 8 Flessengas : 2, 8 MINIMALE CALORISCH DEBIET kW 0, 33 0, 45 0, 65 1, 2 MAXIMALE CALORISCH DEBIET AARDGAS G20 - 20 mbar mark 1/100 70(*) 96(*) 113(*) 146(*) m3/h 0, 095 0, 190 0, 267 0, 381 FLESSENGAS 28-30/37 mbar mark 1/100 g/h - G30 g/h - G31 50 71 86 98 72 145 203 291 71 143 200 286 4, 0 16 7. 7 680 in. Deze kookplateaus zijn bestemd om te worden ingebouwd in keukenmeublen met een diepte tussen 500 en 600 mm en angepaste kenmerken. INBOUW EN MONTAGE De kookplateaus kunnen worden gemonteerd op alle basismeublen met volgende openingen (Fig. De afstand tussen achterkant van de uitsnijmaat en de keukenwand of achterzijde van het werkblad moet minimaal 55 mm. De afstand tussen de zijkant en een wand, links of rechts moet minimaal 150mm zijn. 8) Het kookplateau wordt als volgt bevestigd aan het basismeublen: 480 A = Kleinbrander R = SterkBrander SR = Normaalbrander UR = Wokbrander 55 m 51 560 150 min FO 2038 0 Fig. 8 10 plaats vervolgens de meegeleverde afdichting rondom de uitsnijmaat. [. . . ] Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHP613

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHP613 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag