Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP613

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP613. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHP613 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP613 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZHP613
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHP613

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. Dit toestel werd enkel ontworpen voor culinaire niet professionele toepassingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of eigenschappen daarvan te veranderen. Om hygienische- en veiligheidsredenen moet het apparaat altijd schoon worden gehouden. [. . . ] Gebruik voor het verwijderen van lastige vlekken nooit een pannenspons van staalwol, een agressief poetsmiddel, of een pannenspots met een harde laag. Gebruik voor het reinigen van hardnekkig vuil de daarvoor in de handel zijnde schoonmaak middelen zonder schurende werking. VONKONTSTEKING De vonkontsteking, bestaand uit een elektrode gevat in een keramisch omhulsel, moet vrij worden gehouden van voetselresten en vocht, omdat enders de ontsteking niet functioneert (Fig. 1 - C). FO 2110 PERIODIEK ONDERHOUD Laat af en toe door een erkend installateur of ELECTROLUX SERVICE controleren of de gasslang en/ of gasaansluiting nog in een goede staat verkeren. Ook is het noodzakelijk om een goede en veilige werking te waarborgen, dat de gasregelkranen regelmatig worden gesmeerd. l Dit mag alleen gebeuren door een erkend installateur of door ELECTROLUX SERVICE. 13 3. Technische kenmerken Vermogen gasbranders Wokbrander 4, 0 kW Sterkbrander (grote) 2, 8 kW (G20) - 2, 8 kW (G30-31) Normaalbrander (middelgrote) 2, 0 kW Kleinbrander (kleine) 1, 0 kW Apparat van klasse 3 Categorie II 2E+3+ Voeding gas Aardgas G20/G25 - 20/25 mbar Koppeling gas Voeding elektriciteit G 1/2" 230 V 50 Hz AFMETINGEN VAN DE INBOUWOPENING - UITSNIJMAAT Breedte Diepte 560 mm. Aanwijzingen voor de installateur l De hierna volgende instructies zijn bestemd voor de erkende installateurs, om ervoor te zorgen dat installatie en onderhoud optimaal verlopen, volgens de geldende normen. De installatie moet conform de norm NBN D 51. 003 "Installaties gevoed met stoolgas lichter dan lucht" worden uitgevoerd. l Ontkoppel het kookplateau van de stroomtoevoer. Ingeval het plateau op de stroomtoevoer aangesloten moet blijven, moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen. l De zijwanden van de meubels mogen niet hoger komen dat het werkvlak van het toestel. De stroomkabel moet zo geplaatst worden dat hij op geen enkel punt 90°C warmer kan worden dan de omgevingstemperatuur. Neutraal VERVANGEN VAN DE STROOMKABEL De verbindinq tussen stroomkabel en klemmenbord is van het "Y"-type: de stroomkabel kan dus alleen worden vervangen met behulp van een speciaal stuk gereedschap waarmee de installateurs uitgerust zijn. Wanneer de stroomkabel moet worden vervangen, mag alleen type H05V2V2-F T90 worden gebruikt, en beide types moeten aangepast zijn aan de belasting en de temperatuur waarbij ze moeten functioneren. Bovendien moet de groen/gele aardingsdraad zo'n 2 cm langer zijn dan de fasedraad en de neutrale draad (Fig. Om de klep van het klemmenbord te openen en toegang te krijgen tot de aansluitklemmen gaat u als volgt te werk: l schuif het uiteinde van een schroevedraaier in de uitsteeksels aan de zichtbare zijkant van het klemmenbord; l druk voorzichtig naar boven (Fig. 4) FO 0257 Aarde (geel-groen) FO 0073 Fig. Aanpassing aan verschillend gastype VERVANGING VAN DE GASSPROEIERS · · · Verwijder de roosters. Neem het bovenste gedeelte en de gasontstekers. Met een steeksleutel van 7 schroeft U de gassproeiers los en neemt U ze weg (Fig. 5), om ze te vervangen door diegene die overeenstemmen met het type gas (zie Tabel 2). Hermonteer de delen door dezelfde handelingen te volgen, in tegengestelde zin. Vervang het indentificatieplaatje (geplaatst vlakbij de gastoevoerpijp) door het plaatje dat oveneenstemt met het nieuwe gastype. [. . . ] Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHP613

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHP613 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag