Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP 625

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP 625. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHP 625 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP 625 te teleladen.


ZANUSSI ZHP 625 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2183 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHP 625

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 36 37 39 40 41 41 43 44 44 46 47 48 48 49 35 WAARSCHUWINGEN EN ADVIEZEN Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instuktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. q Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. [. . . ] Het geluidssignal kan worden uitgezet door op toetsje A te drukken. A U T O + Om de oven hadmatig te regelen moet toetsje D worden ingedrukt. Het automatisch gebruik Houdt toets B ingedrukt, stel met toetsje E de gewenste -+ tijdsduur in. Houdt dan toetsje C in gedrukt en zet met toetje E de klok op de gewenste einde kooktijd. Het temperatuurlampje en verlichting van de oven blijven -+ uit tot de oven inschakelt. Na afloop van de ingestelde tijd waarschuwt een geluidssignal gedurende ongeveer 2 minuten, trwijl tegelijkertijd het woord AUTO oplicht. Het geluidssignal kan worden uitgezet door op toetsje A te drukken. A U T O A U T O Het gebruik als kookwekker De programmaklok kan gebruikt worden als -+ uitschakelklok. Houdt toetsje A ingedrukt, stel met E de verlangde tijdsduur in tot max. Na deze tijd ingesteld te hebben komt de dagelijkse tijd weer in beeld. Na afloop van de ingestelde tijd waarschuwt een geluidssignal gedurende ongeveer 2 minuten dat de oven uitgezet kan worden. Het geluidssignal kan worden uitgezet door op toetsje A te drukken. Bij tijdelijke stroomuitval verliest de klok alle gegevens (dagelijkse tijd, ingestelde of ingeschakelde programma's). Zodra het apparaat weer wordt gevoed knipperen de cijfres in het venster. De klok moet opnieuw worden ingesteld. 40 HET GEBRUIK VAN DE OVEN VOOR DE EERSTE KEER Na het plaatsen van de oven ga dan als volgt te werk: a) zet de thermostaatknop op MAX; b) zet de ovenfunctieknop op traditioneel koken ( ); c) laat de oven (leeg) 45 minuten lang werken; d) zet een raam open voor frisse lucht. Gebruik eventueel een ovenreiniger (spuitbus), maar dan alleen voor de zijwanden en de bodem. Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve of giftige stoffen voor het schoonmaken. Zuren, zoals die in citroenen, pruimen, rabarber en dergelijke voorkomen, kunnen echter bij morsen matte vlekken veroorzaken. Zijn dit soort vlekken toch ontstaan, dan zijn ze niet meer te verwijderen. Dat stoort echter niet de goede werking en de duurzaamheid van de oven. De voorkant van de oven kunt u naar behoefte reinigen met warm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Om dat te vergemakkelijken kunt u de knoppen tijdelijk verwijderen door ze naar u toe van de assen af te trekken. Moderne huishoudschoonmaakmiddelen drogen doorgaans streeploos op. 43 VERWIJDEREN VAN DE OVENDEUR Als tijdens het schoonmaken van de ovenbinnenkant de deur in de weg zit, of bij het schoonmaken tussen de glasdeuren, kan de deur tijdelik verwijderd worden of uiteen worden genomen. Ga als volgt te werk: 1) Open de deur geheel; 2) Klap de beugeltjes op de scharnieren om (fig. 5); 3) Slui de deur tot hij stuit (staat dan schuin open); 4) Til de deur met beide handen iets op en trek hem naar u toe uit het ovenfront (fig. 5); 5) Leg de deur op een vlakke ondergrond, bv tafel; 6) Draai de schroeven links en rechts los A (Fig. [. . . ] 5 Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende funktionele kenmerken bezitten maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet meer hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. Garantie-uitbreidingen 7 Voor koel-/vries-motorkompressoren (exklusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHP 625

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHP 625 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag