Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP 625

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP 625. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHP 625 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP 625 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZHP 625
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHP 625

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij danken u voor de aandacht die u hieraan wilt schenken en wensen u een plezierig gebruik van dit nuttige apparaat toe. INHOUD Waarschuwingen en belangrijke adviezen Bediening Het instellen van einde kooktijd Het instellen van de elektronischeklok Het gebruik van de oven de eerste keer Praktische tips Tabel voor bakken en braden Tabel voor grilleren Onderhoud Enkele tips mocht er iets niet werken Garantiebepalingen en service Technische gegevens Inbouwaanwijzingen Elektrische aansluiting blz. 36 37 39 40 41 41 43 44 44 46 47 48 48 49 35 WAARSCHUWINGEN EN ADVIEZEN Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instuktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. [. . . ] Stel dan de fuktie en de temperatuur in. Het temperatuurlampje en verlichting van de oven blijven -+ uit tot de oven inschakelt. Na afloop van de ingestelde tijd waarschuwt een geluidssignal gedurende ongeveer 2 minuten, trwijl tegelijkertijd het woord AUTO oplicht. Zet de knoppen van de oven weer op de nulstand. Het geluidssignal kan worden uitgezet door op toetsje A te drukken. A U T O A U T O Het gebruik als kookwekker De programmaklok kan gebruikt worden als -+ uitschakelklok. Houdt toetsje A ingedrukt, stel met E de verlangde tijdsduur in tot max. Na deze tijd ingesteld te hebben komt de dagelijkse tijd weer in beeld. Na afloop van de ingestelde tijd waarschuwt een geluidssignal gedurende ongeveer 2 minuten dat de oven uitgezet kan worden. Het geluidssignal kan worden uitgezet kan worden. Het geluidssignal kan worden uitgezet door op toetsje A te drukken. Bij tijdelijke stroomuitval verliest de klok alle gegevens (dagelijkse tijd, ingestelde of ingeschakelde programma's). Zodra het apparaat weer wordt gevoed knipperen de cijfres in het venster. Overtuig u ervan dat de oven uitgeschakeld is vóór u hem schoonmaakt. Trek daartoe de steker uit het stopkontakt of zet de installatieschakelaar op UIT. De accessoires en de binnenkant kunt u schoonmaken met heet water en een afwasmiddel. Gebruik eventueel een ovenreiniger (spuitbus), maar dan alleen voor de zijwanden en de bodem. Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve of giftige stoffen voor het schoonmaken. De emaillering van de ovenruimte is uiterst duurzaam. Zuren, zoals die in citroenen, pruimen, rabarber en dergelijke voorkomen, kunnen echter bij morsen matte vlekken veroorzaken. Zijn dit soort vlekken toch ontstaan, dan zijn ze niet meer te verwijderen. Dat stoort echter niet de goede werking en de duurzaamheid van de oven. De voorkant van de oven kunt u naar behoefte reinigen met warm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Om dat te vergemakkelijken kunt u de knoppen tijdelijk verwijderen door ze naar u toe van de assen af te trekken. [. . . ] Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. Garantie-uitsluitingen 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: geen aankoopnota of, kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identifikatie van het apparaat blijkt, getoond kan worden of meegezonden werd; het apparaat voor andere, of óók voor andere dan huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt; het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geinstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld wordt; het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uiten inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. 8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHP 625

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHP 625 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag