Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP 615

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP 615. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHP 615 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP 615 te teleladen.


ZANUSSI ZHP 615 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2183 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHP 615

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De installatie en de aansluiting dienen door een erkend installateur uitgevoerd te worden, volgens de hem, uit hoofde van zijn erkenning, bekende voorschriften. Een eventueel noodzakelijke wijziging van de elektriciteitsvoorziening ten behoeve van de installatie van dit apparaat, dient eveneens door een erkend installateur uitgevoerd te worden. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Ook na het uitschakelen van de stroomtoevoer blijft de ovendeur nog lange tijd heet. [. . . ] Het geluidssignal kan worden uitgezet door op toetsje A te drukken. Bij tijdelijke stroomuitval verliest de klok alle gegevens (dagelijkse tijd, ingestelde of ingeschakelde programma's). Zodra het apparaat weer wordt gevoed knipperen de cijfres in het venster. De klok moet opnieuw worden ingesteld. 31 Het gebruik van de oven voor de eerste keer Na het plaatsen van de oven ga dan als volgt te werk: a) zet de thermostaatknop op MAX; b) zet de ovenfunctieknop op traditioneel koken ( ); c) laat de oven (leeg) 45 minuten lang werken; d) zet een raam open voor frisse lucht. Tijdens de eerste paar minuten zal er rook met een onaangename geur onstaan, dit wordt veroorzaakt door het isolatiemateriaal en vettige restanten op het materiaal, erop gekomen tijdens de produktie. Voordat u de oven gaat gebruiken reinig dan eerst de legrekken en afdruipschaal grondig met een afwasmiddel. Opgelet: de kans bestaat, dat bij onzorgvuldig gebruik van de ovendeur vingers beklemd raken. Fig. 3 FO 2161 Alle bereidingen, dus ook het grilleren, doet u met gesloten ovendeur. Bij het openen van de deur altijd de handgreep in het midden beetpakken (Fig. 3) Praktische tips In dit boekje is een adviestabel voor het bereiden van veel voorkomende gerechten opgenomen. Bedenkt u echter dat het hier slechts om adviezen gaat, zodat u een idee hebt hoe te beginnen. De meeste gerechten kunt u zowel met het heteluchtsysteem als met konventionele onder- en bovenwarmte bereiden. U vindt zelf uit welke manier u voor welk gerecht het meeste aanspreekt Bij het bakken van koekjes op twee platen moet, indien u het hetelucht-systeem gebruikt, een richel ertussen vrijgelaten worden. VLEES BRADEN Een stuk vlees moet liefst niet minder dan 1 kg wegen, omdat kleinere stukken snel kunnen uitdrogen. Trek daartoe de steker uit het stopkontakt of zet de installatieschakelaar op UIT. De accessoires en de binnenkant kunt u schoonmaken met heet water en een afwasmiddel. Gebruik eventueel een ovenreiniger (spuitbus), maar dan alleen voor de zijwanden en de bodem. Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve of giftige stoffen voor het schoonmaken. Zuren, zoals die in citroenen, pruimen, rabarber en dergelijke voorkomen, kunnen echter bij morsen matte vlekken veroorzaken. Zijn dit soort vlekken toch ontstaan, dan zijn ze niet meer te verwijderen. Dat stoort echter niet de goede werking en de duurzaamheid van de oven. De voorkant van de oven kunt u naar behoefte reinigen met warm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Om dat te vergemakkelijken kunt u de knoppen tijdelijk verwijderen door ze naar u toe van de assen af te trekken. Moderne huishoudschoonmaakmiddelen drogen doorgaans streeploos op. Het vervangen van het ovenlampje Overtuig u ervan dat de oven uitgeschakeld vóór u het lampje vervangt. Trek daartoe de steker uit het stopcontact of zet de installatie schakelaar op Uit. [. . . ] Indien u de voedingskabel vervangt, gebruik dan draad van het type H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2F (T90), H05 BB-F, met een sectie aangepast aan de lading. Aansluiting van de stroomtoevoer Het apparaat wordt afgeleverd voor aansluiting 50 Hz "230V". Fig. 11 FO 0039 Waarschuwing Het aansluiten mag alléén door een erkend vakman geschieden. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet werden getroffen. Fig. 12 FO 2159 38 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR BENELUX Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota, of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHP 615

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHP 615 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag