Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP 613

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP 613. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHP 613 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHP 613 te teleladen.


ZANUSSI ZHP 613 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2183 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHP 613

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. s Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. s Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] IJzer of gietijzer kan roest veroorzaken, waardoor andere voorwerpen verkleuren. Koper, tin en messing kunnen vlekken gaan vertonen. Bij aankoop van nieuw serviesgoed Onder glazuur gebakken motiefjes op serviesgoed van porselein of aardewerk kunnen in de machine gewassen worden, terwijl op glazuur gebakken motiefjes op den duur verbleken. Ook goudversieringen kunnen tegenwoordig in de machine. Zij moeten wel van een garantiemerk van de fabrikant voorzien zijn. Kies altijd serviesgoed met een vlakke bodem, zodat er geen water in kan blijven staan (glazen, kopjes, kommen. . . ). 62 PHT03/1NL Programma-overzicht Programma Mate van verontreiniging en soort belading Sterk verontreinigd. Programma knop Toetsen indrukken Aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel in de houder op het dekseltje Programma beschrijving Intensief 70°C A Aan Uit 25 g 10 g 55°C voorspoelen 70°C afwassen 2 x koud spoelen 1x 65°C spoelen Drogen met hetelucht * Normaal 65°C met voorspoelen Normaal verontreinigd. Servies, bestek, pannen. A B Aan Uit 25 g 10 g 40°C Voorspoelen 65°C afwassen 1 x koud spoelen 1x 65°C spoelen Drogen met hetelucht Normaal 65°C zonder voorspoelen Licht verontreinigd. Servies, bestek, pannen Aan Uit 25 g / 65°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht * Bio 50°C met voorspoelen Normaal verontreinigd. Servies, bestek. A B C D BIO Aan Uit 25 g 5g Voorspoelen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht Bio 50°C zonder voorspoelen Licht verontreinigd. Servies, bestek. BIO BIO Aan Uit Aan Uit Aan Uit 25 g / 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht ** Snel programma 50°C Voorspoelen Licht verontreinigd. servies, bestek. 25 g / 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 55°C spoelen Servies dat u pas later gaat afwassen. / / 1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen). * Dit is het norm-programma volgens IEC 436/DIN 44990 - Programma "Normaal 65°C met voorspoelen" met wasmiddel type A en programma "Bio 50°C met voorspoelen" met wasmiddel type B; - Glansmiddelhouder: stand 4. 7. Sluit de machinedeur Programma kiezen Draai de programmaknop rechtsom tot de gewenste programmaletter tegenover de startmarkering staat. 8. Temperatuurkeuze Voor het kiezen van de temperatuur de aanwijzingen in het programma-overzicht opvolgen (zie "toets indrukken"). 64 POS04/2NL Onderhoud Binnenkant van de machine Maak de deurafdichting, de afwasmiddelhouder en de glansmiddelhouder regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel. Reiniging van de afvoerzeef (Na iedere afwasbeurt) Voedselresten kunnen zich in de bodemzeef (A) ophopen; daarom dient u de zeef regelmatig onder stromend water schoon te maken. - U tilt de zeef met behulp van het handgreepje uit de machine. Na het reinigen klikt u de zeef weer in de machinebodem terug. A MA04 Reiniging van de bodemzeef (Elke twee maanden) Maak, indien noodzakelijk, de grote zeef (B) aan beide kanten onder stromend water met een borsteltje schoon. Verwijder hiertoe de sproeiarm door deze omhoog te trekken Draai het asje (C) 90° naar links en haal de zeef uit de machine. Na het reinigen de zeef in omgekeerde volgorde weer terugplaatsen. Controleer of de zeef weer goed op z'n plek zit. De hendel moet naar de voorkant van het toestel wijzen. Gebruik de machine nooit zonder de zeven. Zorg er bovendien voor dat de zeven correct op hun plaats zitten. Het is belangrijk de zeven te reinigen om een goede werking van de machine te garanderen. 90° B C MA05 65 PMC01NL Buitenkant van de machine Reinig de buitenkant van de machine en het bedieningspaneel met een vochtig doekje. [. . . ] Nadat de deurbalans is aangepast, dekt u de schroeven af met de twee bij de machine geleverde stopjes. II47 II68 74 PFI04NL Geluidsisolerende bescherming Om bij alle installatieomstandigheden een perfecte geluidsisolatie te garanderen, wordt bij het apparaat een zelfklevende bescherming geleverd, die aangebracht moet worden nadat de machine in de nis is geschoven en de hoogte is ingesteld. Bevestig de bescherming zoals aangegeven op de afbeelding en zorg ervoor dat de niet-klevende rand tot aan de vloer komt. II61 Aanpassen van de plint Om de deur volledig te kunnen openen, moet eventueel de plint van de nis aangepast worden. Via de hoogte (a) en de diepte (b) in de tekening, vindt u de uitzaagmaat 600 mm breed bij (x) mm hoog voor het te verwijderen deel van de plint. II59 a II15 b Hoogte (a)* 170 160 150 140 130 120 110 100 90 40 136 131 125 118 110 100 93 85 75 50 135 131 125 118 110 102 92 85 75 Diepte (b)* 60 137 132 125 118 110 102 94 85 75 70 138 134 128 120 110 104 95 85 75 80 90 100 / / / X 139 130 124 115 105 98 88 78 / / 138 129 120 110 100 90 80 / 135 125 115 105 95 85 600 mm minimum (*) mm X Uitsnijding uit de plint 75 PFI08NL GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden Algemene Garantiebepalingen 1. De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHP 613

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHP 613 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag