Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC7141

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC7141. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHC7141 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC7141 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZHC7141
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHC7141

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een diameter van 120 mm of groter. De leiding moet een zo kort mogelijke route afleggen. · Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc. ). · Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit werken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek voldoende geventileerd wordt. [. . . ] · Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit werken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek voldoende geventileerd wordt. Indien de keuken geen gat in de buitenmuur heeft om de aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te worden. GEBRUIK · De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimineren van kookgeuren. Gebruik de kap nooit op oneigenlijke wijze. · Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkap terwijl deze in werking is. · Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen. · Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. · De wasemkap mag niet gebruikt worden door kinderen of door personen die niet in staat zijn de kap correct te gebruiken. ONDERHOUD · Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten. · Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit, volgens de aanbevolen intervallen. · Haak de wasemkap aan de beugels 7. 1 en centreer hem op de verticale lijn. · Draai van onder de kap aan de schroeven 12d om de wasemkap recht te hangen. 12. d 7. 1 Aansluiting op de afzuiginstallatie · De wasemkap moet worden verbonden met een afzuiginstallatie door middel van een slang of buis 100 of 120 mm; de keuze ervan wordt overgelaten aan de installateur. · De flens 9 is geschikt voor de 100 mm; hij kan worden aangepast aan 120 mm door met een schoenmakersmes langs de dunne lijn te snijden. · Bevestig de flens 9 aan de uitgangsklep van de lucht met de twee bij de accessoires geleverde schroeven. · Verbind de slang of buis (die degelijk moet worden bevestigd met slangklemmen, die niet bijgeleverd worden) met de flens 9 en met de afzuiginstallatie. Het materiaal dat geschikt en noodzakelijk is voor laatstgenoemde operatie moet door de installateur worden verzorgd. ø 100 9 NL 3 38 8 ELEKTRISCHE AANSLUITING · Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. · Verwijder de vetfilters (zie par. "Onderhoud") en verzeker u ervan dat de stekker van de voedingskabel goed in de contactdoos van de afzuigkap is gestoken. Montage van de schouw Bovenstuk van de schouw · De twee zijplaten enigszins openen, ze vasthaken achter de beugels 7. 2. 1 en ze weer zo ver mogelijk sluiten. · Aan de zijkant aan de beugel bevestigen met de 4 bijgeleverde schroeven 12c. Onderstuk van de schouw · De twee zijplaten van de schouw enigszins openen, ze vasthaken tussen het bovenstuk van de schouw en de wand en ze weer zo ver mogelijk sluiten. [. . . ] "Onderhoud") en verzeker u ervan dat de stekker van de voedingskabel goed in de contactdoos van de afzuigkap is gestoken. Montage van de schouw Bovenstuk van de schouw · De twee zijplaten enigszins openen, ze vasthaken achter de beugels 7. 2. 1 en ze weer zo ver mogelijk sluiten. · Aan de zijkant aan de beugel bevestigen met de 4 bijgeleverde schroeven 12c. Onderstuk van de schouw · De twee zijplaten van de schouw enigszins openen, ze vasthaken tussen het bovenstuk van de schouw en de wand en ze weer zo ver mogelijk sluiten. · Bevestig het onderstuk aan de zijkanten aan de wasemkap met 2 van de bijgeleverde schroeven 12c. 2. 1 2 2. 2 12c 12c 12c NL 3 39 9 GEBRUIK 01 01 L L V V Schakelt de verlichting aan en uit; Zorgt voor de opening en sluiting van de uitgangsklep van de lucht. NL 4 40 0 ONDERHOUD Vetfilters REINIGING VAN DE ZELFDRAGENDE METALEN VETFILTERS · De filters moeten eens in de 2 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker gereinigd worden, en kunnen ook in de vaatwasmachine worden gewassen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHC7141

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHC7141 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag