Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC590X/GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC590X/GB. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHC590X/GB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC590X/GB te teleladen.


ZANUSSI ZHC590X/GB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2413 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZHC590X/GB (928 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHC590X/GB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5 4 - INSTALLAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4. 3 - Connessione elettrica e controllo funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. 4 - Connessione aspirante o filtrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 24 2 - AREITSWEISE DER DUNSTHAUBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3 - WARTUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. 1 - Metall-Fettfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. 2 - Fettfiltervlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. 3 - Aktiv-Kohlefilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3. 4 - Beleuchtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3. 5 - Pflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Eerste deel INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1 - ALGEMEEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2 - ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3 - WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 7- Houdt frituurpannen onder controle gedu-rende het gebruik: de oververhitte olie zou kunnnen ontvlammen. 3. 8- Voordat U welke reinigings- of onderhouds-werkzaamheden dan ook gaat uitvoeren, dient U de stekker uit het stopcontact te trekken of de hoofdschakelaar uit te schakelen. 3. 9- In het geval waarin in het vertrek zowel de afzuigkap als niet door elektriciteit aangedreven (b. v. gasapparaten) apparaten worden gebruikt, dient men te zorgen voor een aangepaste ontluchting van het vertrek. Een juist gebruik zonder risico's bereikt men wanneer de maximum depressie van het vertrek de 0, 04 mbar niet overschrijdt; men voorkomt op deze manier een terugkeer van de vrijkomende gassen. 27 4 - MONTAGE Om de montage te vergemakkelijken zijn de handelingen in de volgende vijf stappen verdeeld, die achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd: 4. 1 - Montage van de bevestigingsbeugels; 4. 2 - Montage van de wasemkap; 4. 3 - Electrische aansluiting en controle van de diverse functies; 4. 4 - Montage van de afvoer; 4. 5 - Montage van de telescopische schouw. 4. 1 - Montage van de ondersteunende beugels (zie afb. 2 a-b): 1 - Teken vanuit het midden van de kookplaat een loodrechte verticale lijn naar het plafond (afb. 2 - Positie van bevestigingsbeugel 1: a) Plaats bevestigingsbeugel 1 tegen de muur; het middelpunt van de beugel moet samenvallen met de loodlijn. c) Boor de wand met een boortje van Ø 8 mm en bevestig het ruggedeelte door gebruik te maken van de pluggen Ø 8 mm en de bijgeleverde schroeven. d) De eventuele stabilisatie van het onderste deel wordt, indien nodig, overgelaten aan de installateur. 3) 1 - Draai de twee schroeven V (op de aanhaakpunten van de wasemkap) tot ongeveer halverwege vast. [. . . ] 3 = Maximum snelheid, geschikt om zeer sterke kookluchten tegen te gaan, ook gedurende langere tijd. 11) Het schema van de bedieningen is als volgt: TOETS L = aan-/uitschakelaar van de verlichting; TOETS V1 = aan-/uitschakelaar van de motor op de eerste snelheid, geschikt voor een continue, zeer geruisloze luchtverversing, als er weinig kookdampen zijn. TOETS V2 = Tweede snelheid, geschikt voor het merendeel van de gebruiksomstandigheden, gezien de optimale verhouding tussen de hoeveelheid behandelde lucht en het geluidsniveau. TOETS V3 = Derde snelheid, geschikt om intense kookdampen tegen te gaan, ook gedurende langere tijd. 3 - ONDERHOUD Een constant onderhoud garandeert een goede werking en een goed rendement ook na verloop van tijd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHC590X/GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHC590X/GB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag