Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC590X/GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC590X/GB. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHC590X/GB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHC590X/GB te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZHC590X/GB
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZHC590X/GB (928 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHC590X/GB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5 4 - INSTALLAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4. 1 - Montaggio della staffa di supporto. Fondale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 24 Teil 2 GEBRAUCHS- UND WARTUNGSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1- SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2 - AREITSWEISE DER DUNSTHAUBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3 - WARTUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. 1 - Metall-Fettfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. 2 - Fettfiltervlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. 3 - Aktiv-Kohlefilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3. 4 - Beleuchtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3. 5 - Pflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Eerste deel INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1 - ALGEMEEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vanwege de gecompliceerdheid en het gewicht van het apparaat raadt men aan de installatie te laten uitvoeren door gespecialiseerde vakmensen, terwijl rekening gehouden dient te worden met alle voorschriften van de bevoegde autoriteiten voor wat betreft de afvoer van de weg te leiden lucht. De fabrikant wijst iedere verantwoordelijkheid voor schade die te wijten is aan een niet correcte of niet volgens de regels uit-gevoerde installatie, af. 2 - ONDERDELEN De afzuigkap bestaat uit (fig. 1): 2. 1 - 1 afzuigkap C, kompleet met commando's, verlichting en ventilator 2. 2 - 1 telescoopschoorsteen bestaande uit: 1 bovenste halve buis S; 1 onderste halve buis I; 2. 3 - 2 luchtuitlaatroosters G (alleen voor speciale modellen); 2. 4 - 1 reduceerflens Ø 150-120 A; 2. 5 - 1 filterverbindingsstuk R; 2. 6 - 1 deflektor D (alleen voor speciale modellen); 2. 7 - 1 filterend verlengstuk P (alleen voor speciale modellen, zie paragraaf 4. 4 3 1e deel); 2. 8 - 1 zakje met inhoud: 1 beugels 1 voor bevestiging van de afzuigkap zelf; 1 beugels 2 voor bevestiging van de schoorsteen schroeven, pluggen en documenten. 2. 9 - 1 ruggedeelte B (optie). 3 - WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID 3. 1- Sluit het apparaat niet aan op pijpen die door verbranding ontstane rook afvoeren (ver-warmingsketels, open haarden enz. . . ). 3. 2- Controleer of de spanning van het elektri-citeitsnet overeenstemt met de spanning die op het gegevensplaatje aan de binnenkant van de kap staat aangegeven. 3. 3- Verbind de afzuigkap met het elektriciteitsnet door een tweepolige schakelaar aan te brengen met een opening van de contacten van ten minste 3 mm. 3. 4- Vergewis U ervan dat het elektriciteitsnet in huis een correcte aarding heeft. 3. 5- De minimum veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de kap is 65 cm. 3. 6- Flamboyeer niet onder de afzuigkap. 3. 7- Houdt frituurpannen onder controle gedu-rende het gebruik: de oververhitte olie zou kunnnen ontvlammen. 3. 8- Voordat U welke reinigings- of onderhouds-werkzaamheden dan ook gaat uitvoeren, dient U de stekker uit het stopcontact te trekken of de hoofdschakelaar uit te schakelen. [. . . ] Let er bij het terugplaatsen op dat de handgreep zichtbaar blijft. 3. 2 - Filters van synthetische vezels. 1 - Vervang deze wanneer de paars-rode kleur van de puntjes, die door het rooster heen zichtbaar zijn, zich over het grootste deel van het oppervlak heeft verspreid, en, in ieder geval, tenminste eenmaal per twee maanden. - Dit filer kan niet worden gewassen, want dan zou het al zijn eigenschappen verliezen. De fabrikant wijst ieder aansprakelijkheid wegens schade die aan het niet respecteren van deze regel te wijten is, af. 2 - Procedure voor de vervanging - open het rooster (fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHC590X/GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHC590X/GB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag