Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHB60460XA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHB60460XA. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZHB60460XA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZHB60460XA te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZHB60460XA
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZHB60460XA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De afstand tussen het draagvlak van de pannen op de kookplaat en de onderkant van de wasemkap moet minstens 65 cm zijn , behalve als er een andere afstand is aangeduid in de gebruiksaanwijzing. Als de instructies voor de installatie van de kookplaat een grotere afstand specificeren, moet deze in aanmerking genomen worden. De luchtafvoer van dit apparaat niet aansluiten op een buis (pijp) die reeds gebruikt wordt voor de luchtafvoer van niet elektrische apparatuur (centrale verwarmingsinstallaties, radiatoren, geiser, enz. [. . . ] Bij het tot stand brengen van de elektrische aansluiting moet men zich ervan vergewissen dat het stopcontact geaard is. Bij het tot stand brengen van de elektrische aansluiting moet worden gecontroleerd of de spanningswaarden overeenstem-men met de waarden die vermeld staan op het plaatje in het apparaat. Indien Uw apparaat niet voorzien is van niet splitsbaar flexibel snoer en stekker, of van een ander mechanisme dat de eenpoligheid uitschakeling verzekert van de netspanning, met een openingswijdte tussen de kontakten van die volledige ontkoppeling mogelijk maakt onder de voorwaarden van de overspanning categorie III, dan is een dergelijke scheidingsinrichtingen van het netwerk moet de vaste worden opgenomen in de voeding overeenkomstig de voorschriften van de installatie. Als uw apparaat is voorzien van een snoer en stekker, dient het apparaat zo te worden geplaatst dat u bij de stekker kunt komen. Schakel altijd de spanning over het apparaat uit alvorens met een schoonmaak- of onderhoudsbeurt te beginnen. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant of de technische assistentie of door een persoon met soortgelijke kwalificatie worden vervangen om elk risico te vermijden. waarschuwing: Als u de schroeven of bevestiging apparaat te installeren in overeenstemming met deze instructies kan leiden tot elektrische gevaren. De installatie moet worden uitgevoerd door een bevoegde installateur en volgens de instructies van de fabrikant. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Vermijd het gebruik van materiaal Deze afzuigkap is bestemd voor Dat steekvlammen kan veroorza- installatie boven keukens voor Ken in de nabijheid van het appa- huishoudelijk gebruik, kookuitru- Bij het frituren moet men vooral Bestaat bij het gebruik van olie en Ta kuhinjska napa se uporablja Met name reeds gebruikte v gospodinjstvu, vgrajena je nad Olie is gevaarlijk vanwege hun Dgevaar, houdt men zich aan de AFVOER OF RECIRCULATIE?Niet voldoende ervaring of kennis zaam (indien mogelijk) een afvoer Hebben, tenzij ze onder toezicht Een persoon die verantwoordelijk De kap filtert de afgezogen lucht En voert die af door een afvoer- Ren moeten onder toezicht zijn, Om er zeker van te zijn dat ze niet Gaan spelen met de apparatuur. [. . . ] Modellen ZHB92670XA, ZHB62670XA, ZHB92650XA, ZHB62650XA: Als de verlichting kapot is, hoort deze vervangen te worden door de fabrikant, een erkende technische dienst of een persoon met vergelijkbare kwalificaties, teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen. Juhul, kui teie seade ei ole varustatud toitekaabel ja pistik või muude vahenditega, mis lahtiühendamise pakkumise vooluvõrku, millel on kontakt eraldamine kõik postid, mis annavad täielikku lahtiühendamist alusel ülepinge kategooria III tingimusi, see tähendab, lahtiühendamist tuleb lisada fikseeritud juhtmestikule vastavalt juhtmestik reegleid. Vältida kasutades materjale, mis võivad põhjustada puuskittain leek (flambées) lähedal seade. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZHB60460XA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZHB60460XA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag