Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZGL643IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZGL643IX. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZGL643IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZGL643IX te teleladen.


ZANUSSI ZGL643IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (684 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZGL643IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer steeds dat de bedieningsknoppen in de UIT stand staan, als de kookplat niet meer wordt gebruikt. Mocht er in de buurt van de kookplat een stopcontact zijn, waarop af en toe een ander huishoudelijk apparaat wordt aangesloten, zorg er dan coor, dat het snoer niet contact komt met hete delen van de kookplat. l Tracht in geval van een storing of een defekt dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door ELGROEP SERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. Informatie m. b. t. [. . . ] Wij adviseren ook om de vlam lager te zetten zodra het kookpunt bereikt is. Wees voorzichting met het bakken wanneer u olie of andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het frituren). Olie en vet ontbranden gemakkelijk bij oververhitting. Tabel van de minimale en maximale diameters van de pannen Brander Grote Middelgrote Kleine minimale diameter 180 mm 120 mm 80 mm maximale diameter 260 mm 220 mm 160 mm 4 Onderhoud Voordat u de kookplaat gaat reinigen moet eerst de stroomtoever van de vonkontsteking worden afgesloten. Voor het reinigen van de emaille delen mag nooit een agressief middel gebruikt worden. Maak zeer regelmatig de branders schoon, verwijder voedselresten, maak de brander- ring en deksel goed droog met een zacht doekje voor ze weer terug te plaatsen. Gebruik voor het verwijderen van lastige vlekken nooit een pannenspons van staalwol. De vonkontsteking, bestaand uit een elektrode gevat in een keramisch omhulsel, moet vrij worden gehouden van voetselresten en vocht, omdat anders de ontsteking niet functioneert (Fig. 3 FO 2110 Pannendragers Het gaskomfoor is voorzien van een pandrager. Na verloop van tijd kan, door het gebruik van de branders, enig email van de punten afspringen; dat is een normaal, niet te vermijden, verschinsel. Voor het reinigen van de branderring, ga als volgt te werk in Fig. 4. Periodiek onderhoud Laat af en toe door een erkend vakman of ELGROEP FABRIEKS SERVICE controleren of de gasslang en/of gasaansluiting nog in een goede staat verkeert. Ook is het noodzakelijk om een goede en veilige werking te waarborgen, dat de gasregelkranen regelmatig worden gesmeerd. 7 FO 2098 Het plaatsen in het werkblad De kookplateaus kunnen worden gemonteerd op alle basismeublen met volgende openingen (Fig. 7) De afstand tussen achterkant van de uitsnijmaat en de keukenwand of achterzijde van het werkblad moet minimaal 55 mm. De afstand tussen de zijkant en een wand, links of rechts moet minimaal 100 mm zijn. Het kookplateau wordt als volgt bevestigd aan het basismeublen: 1) plaats vervolgens de meegeleverde afdichting rondom de uitsnijmaat; 2) zet het plateau precies op de juiste plaats; 3) bevestig met de speciale meegeleverde klemmen (Fig. De druk door het vastschroeven volstaat om een groef aan te brengen in de afdichtig, waarvan het teveel dan gemakkelijk kan worden verwijderd. De rand van het plateau vormt een dubbele afdichting die een betrouwbare garantie vormt tegen infiltratie van vloeistoffen. a Fig. 8 FO 0199 a) afdichting 8 Inbouwmogelijkheden Als het keukenmeubel een deur heeft. Zorg er altijd voor, dat de onderzijde van de kookplaat minimaal 20 mm. De kookplaat moet in een open ruimte liggen om er voor eventuele reparaties. Verwijder daarom de bovenkant van de kast of zorg ervoor dat een ovenkast geleverd wordt (Fig. De elektrische aansluiting voor de oven en het kookplateau moeten toegankelijk blijven en afzonderlijk gelegd worden. Zorg ervoor dat de onderzijde van een bovenkast altijd minimal 650 mm. [. . . ] Garantie-uitsluitingen 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: geen aankoopnota of, kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, getoond kan worden of meegezonden werd; het apparaat voor andere, of óók voor andere dan huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt; het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geinstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld wordt; het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. 8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden. 8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZGL643IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZGL643IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag