Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFX5JB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFX5JB. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZFX5JB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFX5JB te teleladen.


ZANUSSI ZFX5JB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (785 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZFX5JB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MODEL: PRODUCTNUMMER: AANKOOPDATUM: 35 Algemene waarschuwingen en adviezen Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. q Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen, ook in het apparaat verwijderd worden. Zorg ervoor dat de verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier opgeruimd worden. [. . . ] -- Druk toets 5 of 6 in om het gewenste einde van de kooktijd in te voeren. Als de tijd is afgelopen, schakelt de oven uit en er klinkt een akoestisch signaal. Om het signaal uit te schakelen drukt u een willekeurige toets in. EXTRA KENMERKEN AUTOMATISCH UITSCHAKELEN Als de instelling is gewijzigd, schakelt de oven volgens onderstaande tabel automatisch uit: Als de temperatuur is ingesteld op: 250°C of heter tussen 120 en 250°C beneden 120°C schakelt de oven automatisch uit: na 1, 5 uur na 5 uur na 12 uur RESTWARMTEFUNCTIE Als een kooktijd is ingesteld, schakelt de oven automatisch enkele minuten eerder uit en maakt gebruik van de restwarmte. Als de kooktijd korter dan 15 minuten is, treedt deze functie niet in werking. KINDERVEILIGHEID Om te voorkomen dat kinderen de oven inschakelen, kunt u de bedieningselementen vergrendelen. Oven ontgrendelen: -- Druk toets 4 en 5 tegelijk in en houd de toetsen ca. 2) Om betere kookresultaten te behalen is het mogelijk de legrekken op diverse hoogten te plaatsen. Let op dat de rekken op de juiste manier in de oven geplaatst worden (Fig. 2) Raadgevingen voor bakken en braden Het vlees kan op een schotel geplaatst worden die voor het braden in de oven geschikt is of direct op het rooster, waaronder de lekschaal zal worden geplaatst om de jus te verzamelen. Laat vlees na braden minstens 15 minuten staan alvorens het aan te snijden. Doe wat water in de lekschaal om het ontstaan van rook, door het verbranden van vet te vermijden. Herhaal dat af en toe om condensvorming tegen te gaan. 6 5 4 3 2 1 Raadgevingen voor bakken en braden Gebak vergt doorgaans een matige temperatuur (150200 °C), daarom moet de oven ongeveer 10 minuten voorverwarmd worden. Zuren, zoals die in citroenen, pruimen, rabarber en dergelijke voorkomen, kunnen echter bij morsen matte vlekken veroorzaken. Zijn dit soort vlekken toch ontstaan, dan zijn ze niet meer te verwijderen. Dat stoort echter niet de goede werking en de duurzaamheid van de oven. De voorkant van de oven kunt u naar behoefte reinigen met warm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Om dat te vergemakkelijken kunt u de knoppen tijdelijk verwijderen door ze naar u toe van de assen af te trekken. Moderne huishoudschoonmaakmiddelen drogen doorgaans streeploos op. Verwijderen van de ovendeur Als tijdens het schoonmaken van de ovenbinnenkant de deur in de weg zit, of bij het schoonmaken tussen de glasdeuren, kan de deur tijdelijk verwijderd worden of uiteen worden genomen. Ga als volgt te werk: 1) Open de deur geheel; 2) Klap de beugeltjes op de scharnieren om (fig. 3); 3) Sluit de deur tot hij stuit (staat dan schuin open); 4) Til de deur met beide handen iets op en trek hem naar u toe uit het ovenfront (fig. 3); 5) Leg de deur op een vlakke ondergrond, bijv tafel; 6) Draai de schroeven links en rechts los A (Fig. Maak de binnenkant van het glas alleen schoon met warm water en een zachte doek. Om de deur weer in elkaar te zetten en in de oven te plaatsen volgt u de omgekeerde procedure. FO 0027 FO 0288 Fig. [. . . ] 4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de fabrikant. 5 Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende functionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franco aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZFX5JB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZFX5JB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag