Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFX5JB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFX5JB. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZFX5JB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFX5JB te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZFX5JB
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZFX5JB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Noteer deze gegevens hier zodat u ze bij de hand hebt, mocht u ze nodig hebben. LET OP!MODEL: PRODUCTNUMMER: AANKOOPDATUM: 35 Algemene waarschuwingen en adviezen Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. [. . . ] -- Als de tijd afgelopen is, schakelt de oven automatisch uit en er klinkt een akoestisch signaal. Op het display wordt 0. 00 in knipperende cijfers aangegeven. -- Om het akoestische signaal uit te schakelen drukt u een willekeurige toets in. De dagtijd wordt aangegeven en het lampje van de kooktijd gaat uit. Annuleren van de kooktijd: -- Druk toets 8 in, houd de toets ingedrukt en druk eveneens toets 5 in. Als u dat doet terwijl er een programma loopt, wordt de oven NIET uitgeschakeld. 41 DE OVEN AUTOMATISCH LATEN IN- EN UITSCHAKELEN -- Stel de kooktijd in zoals in het vorige hoofdstuk beschreven. Daarmee kiest u de functie "einde van de kooktijd". Het einde van de kooktijd (actuele tijd + kooktijd) wordt aangegeven. -- Druk toets 5 of 6 in om het gewenste einde van de kooktijd in te voeren. -- Op de gewenste tijd schakelt de oven automatisch in. Als de tijd is afgelopen, schakelt de oven uit en er klinkt een akoestisch signaal. Bij gebruik van twee bakblikken moet een richel vrijgelaten worden. FO 2212 Fig. 2 Gebruik de oven met de deur gesloten Opgelet: · · Gebruik altijd ovenhandschoenen voor het uit de oven nemen van hete schalen of pannen. De in de oven bereikte temperatuur kan 250°C zijn. Gebruik daarom altijd materialen die bestand zijn tegen hoge temperaturen. Plaats nooit kookgerei op de bodem van de oven. Bedek nooit de bodem van de oven met folie. °C 220 200 200 200 180 175 190 180 190 200 190 200 200 190 190 170 180 175 175 175 190 220 200 210 Hetelucht Richel 3 3 3 3 3 (1 - 4) 3 3 3 1 3 3 3 (1 - 4) 3 (1 - 4) 3 (1 - 4) 3 (1 - 4) 3 3 1 1 3 (1 - 4) 3 (1 - 4) 3 (1 - 4) 3 3 (1 - 4) Temp. Gaar-of baktijd Opmerking Gerecht °C in minuten 40-60 50-70 100-130 90-120 100-120 120-140 140-180 120-150 120-150 80-100 60-80 40-60 40-60 30-45 25-35 60-80 40-50 40-50 40-50 60-80 10-20 10-25 45-65 20-30 op het rooster op het rooster op het rooster op het rooster 3 stuks 1 stuk vlees in z'n geheel in z'n geheel in z'n geheel in z'n geheel in stuk vlees 3 stuks in bakvorm in bakvorm in bakvorm in bakvorm in bakvorm in bakvorm op bakplaat op bakplaat op bakplaat op bakplaat op bakplaat 200 175 175 175 160 160 170 160 175 180 175 175 175 170 170 150 170 160 160 160 170 200 180 190 BAKKEN MET PIZZAFUNCTIE Gewicht in gr. *500 *500 *500 *600 *800 *800 *1000 Pizzafunctie Richel Pizza Kleine Pizza's Vlaai Pasteitjes Quiche Taartbodem Vruchtentaart 1 1 1 1 1 1 1 Temp. °C 220 200 220 200 200 180 180 Gaar-of baktijd in minuten 15-25 10-20 10-20 15-25 30-40 20-30 25-35 op bakplaat op bakplaat op bakplaat op bakplaat in bakvorm in bakvorm op bakblik Gerecht Opmerking (*) Bij deze gerechten circa 10 minuten voorverwarmen. 44 BAKKEN MET GEBAKFUNCTIE Gebakfunctie Richel Zandtaartdeeg Cakedeeg Spritsgebak Croissants Bladerdeeg Taartdeeg Schuimpjes 3 3 3 3 3 3 3 Temp. °C 160 180 190 180 180 90 90 Gaar-of baktijd in minuten 10-20 20-30 15-25 20-30 20-30 25-35 120-150 Gerecht TRADITIONEEL GRILLEN Gerecht Aantal Gewicht in gr. [. . . ] 6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. Garantie-uitbreidingen 7 Voor koel-/vries-motorcompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van twintig procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. Garantie-uitsluitingen 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: de aankoopnota of, kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd; het apparaat voor andere, of óók voor andere dan de huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt; het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geinstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt; het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. - - - 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZFX5JB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZFX5JB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag