Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFT 13 JC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFT 13 JC. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZFT 13 JC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFT 13 JC te teleladen.


ZANUSSI ZFT 13 JC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (258 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZFT 13 JC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ZANUSSI DIEPVRIEZER ZFT 13JC GEBRUIKSAANWIJZING 200381386 H/Za/38-1 (07. ) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. M. b. v. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden: Aanwijzingen m. b. t. de veilligheid Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. [. . . ] Zorg ervoor dat nog in te vriezen levensmiddelen niet in aanraking komen met reeds ingevroren levensmiddelen. Zet de thermostaatknop op stand << Trek de stekker uit het stopcontact. >>. 6 Haal alle ingevroren levensmiddelen uit het apparaat en leg ze, ingepakt in papier of doeken, in een korf en zet die op een koele plaats of leg ze in het vriesvak c. q. Veeg het dooiwater van tijd tot tijd met een doek of spons in de richting van de zijkant van het apparaat weg, daar kan het zich in een daarvoor bedoeld afvoerkaneel verzamelen en vervolgens op de volgende manier verwijderd worden: Zet een geschikte opvangbak voor het apparaat. Apparaat buiten gebruik Als u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt, gaat u als volgt te werk: Zet de thermostaatknop op de stand << Trek de stekker uit het stopcontact. Laat de deur een klein eindje open staan, dan kunnen er in de kast geen nare luchtjes ontstaan. >>. Problemen oplossen Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt. Trek de smeltwaterafvoer, in het midden van het onderste gedeelte van het apparaat, voorzichtig in de richting van de pijl naar buiten, via deze opening loopt het smeltwater in de bak. U kunt het verloop van het ontdooien bespoedigen door op de koelplaten een een kopje of schoten heet water te zetten. Maak na het ontdooien de vochtige oppervlaktes droog en zet de smeltwaterafvoer terug op zijn plaats. Draai de thermostaatknop op de stand <<-18°C>> en laat het apparaat minstens 2 uur in de invriesmodus werken. Leg dan de eerder verwijderde levensmiddelen terug in de kast. Reiniging en onderhoud U kunt de vriezer het beste tegelijk ontdooien en schoonmaken. De binnenzijde van het apparaat met handwarm water schoonmaken en droog wrijven. Stof en vuil die zich op de condensor en de achterkant van de koelkast hebben afgezet, dient u één of twee maal per jaar te verwijderen. 7 Probleem Mogelijke oorzaak Het apparaat koelt niet De thermostaat staat te laag. Het apparaat staat niet goed / waterpas. Oplossing Zet de thermostaat op een hogere stand. Zet geen levensmiddelen in de kast die warmer zijn dan kamertemperatuur. (Alle vier de poten moeten op de grond staan. ) Het apparaat maakt lawaai. Als de adviezen het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde dealer. Betriebsstörung Wenn die Elektronik des Geräts den Wert der TATSÄ CHLICHEN Temperatur nicht wahrnimmt, beginnt an der Anzeigeanlage des Gefrierschrankes das Warnlicht zu blinken. Das Gerät funktioniert mit Hilfe eines Ersatzprogramms weiter, bis das Personal der lokalen Vertragswerkstatt das Problem behebt. Storing in de werking Wanneer de elektronica van het apparaat de waarde van de WERKELIJKE temperatuur niet waarneemt, begint het waarschwuwingslampje op het weergavepaneel te knipperen. Het apparaat werkt nu met behulp van een reserveprogramma todat een medewerker van de Technische dienst van de plaatselijke dealer het probleem heeft opgelost. Aanwijzingen voor de installateur Technische gegevens Model bruto-inhoud (l) nuttige inhoud (l) breedte (mm) hoogte (mm) diepte (mm) Energieverbruik (kWh/24 uur) (kWh/jaar) energie-efficiëntieklasse invriesvermogen (kg/24 h) max. bewaartijd bij stroomuitval (uur) Neutrale stroomsterkte (A) gewicht (kg) ZFT 13JC 115 98 595 850 635 0, 578 211 A 15 20 0, 7 39 8 Installeren van het apparaat Vervoer, uitpakken U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele verpakking vervoeren. [. . . ] De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik 6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen 9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZFT 13 JC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZFT 13 JC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag