Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFT 13 JC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFT 13 JC. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZFT 13 JC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFT 13 JC te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZFT 13 JC
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZFT 13 JC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ZANUSSI DIEPVRIEZER ZFT 13JC GEBRUIKSAANWIJZING 200381386 H/Za/38-1 (07. ) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. de veiligheid, praktische informatie, informatie m. b. t. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. M. b. v. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden: Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] >>. Problemen oplossen Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. het opheffen van zulke kleine storingen. Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt. Trek de smeltwaterafvoer, in het midden van het onderste gedeelte van het apparaat, voorzichtig in de richting van de pijl naar buiten, via deze opening loopt het smeltwater in de bak. U kunt het verloop van het ontdooien bespoedigen door op de koelplaten een een kopje of schoten heet water te zetten. Maak na het ontdooien de vochtige oppervlaktes droog en zet de smeltwaterafvoer terug op zijn plaats. Draai de thermostaatknop op de stand <<-18°C>> en laat het apparaat minstens 2 uur in de invriesmodus werken. Leg dan de eerder verwijderde levensmiddelen terug in de kast. Reiniging en onderhoud U kunt de vriezer het beste tegelijk ontdooien en schoonmaken. De binnenzijde van het apparaat met handwarm water schoonmaken en droog wrijven. Steek na het reinigen de stekker weer in het stopcontact. Stof en vuil die zich op de condensor en de achterkant van de koelkast hebben afgezet, dient u één of twee maal per jaar te verwijderen. 7 Probleem Mogelijke oorzaak Het apparaat koelt niet De thermostaat staat te laag. voldoende Het apparaat was niet koud genoeg om te kunnen invriezen. Er wordt te grote levensmiddelen bewaard. Er moeten te veel levensmiddelen tegelijkertijd gekoeld worden. Warme Nahrungsmittel wurden eingelagert. Het apparaat koelt te sterk Het apparaat koelt helemaal niet. De stekker zit niet goed in het stopcontact. Er staat geen spanning op het stopcontact. Het apparaat staat niet goed / waterpas. Oplossing Zet de thermostaat op een hogere stand. Levensmiddelen in kleinere porties verdelen. [. . . ] voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden d. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen 9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZFT 13 JC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZFT 13 JC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag