Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFC50JC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFC50JC. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZFC50JC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZFC50JC te teleladen.


ZANUSSI ZFC50JC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (472 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZFC50JC (166 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZFC50JC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid s s s Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de stekker uit het stopcontact. [. . . ] Trek ze daartoe een stukje naar voren en kantel ze omlaag. Bewaren van diepvriesprodukten Indien u de koelkast voor het eerst in gebruik neemt of haar weer gebruikt na een periode van stilstand, dient u de thermostaatknop op de koudste stand te draaien. Plaats vervolgens de diepvriesprodukten na twee uur in de kast en draai de thermostaat terug naar de gebruikelijke stand. Wij adviseren u om na een stroomuitval de diepvriesprodukten in korte tijd te konsumeren (een temperatuurstijging verkort de houdbaarheidsduur van de produkten). De normale houdbaarheid wordt niet aangetast indien de stroomuitval kort was (minder dan 13 uur) en het vriesvak vol is. D302 Verplaatsen van deurvakken De ruimte tussen de deurvakken kan naar behoefte aangepast worden. trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen aangegeven richting totdat het loskomt. Voor een goede schoonmaakbeurt kan het bovenste deurvakje verwijderd worden door het in de richting van de pijl (zie Fig. ) te schuiven, waarna het weer op zijn plaats gezet wordt. D758 33 TIPS Tips het koelen Enkele praktische tips: Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de glazen plaat boven de groentelade geplaatst. Gekookt voedsel, koude schotels enz. : kunnen, goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden. Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of alluminiumfolie verpakt. Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast. Tips het diepvriesprodukten Neem de volgende regels in acht: s kontroleer dat de diepvriesprodukten in de winkel op de juiste wijze bewaard worden; s breng de diepvriesprodukten na aankoop zo snel mogelijk over naar het vriesvak; open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk. s Wees heel voorzichtig bij aankoop van diepvriesprodukten, want gedeeltelijk ontdooide waren mag u niet opnieuw invriezen. - Deurafdichting is lek (eventueel na het wijzigen van de deurdraairichting); op de ondichte plaatsen de deurafdichting voorzichtig met een föhn® verwarmen (niet heter dan ca. Tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij weer helemaal sluit. - Dit is normaal, het betreft geen storing; de compressor start na enige tijd automatisch. - Dooiwaterafvoer is verstopt; zie hoofdstuk "Ontdooien". Apparaat koelt te sterk. De levensmiddelen zijn te warm. Binnenverlichting werkt niet. Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de deurafdichting. Na het wijzigen van de temperatuurinstelling start de compressor niet direct. Water op de bodem van de koelruimte of op de planken. Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan onze service-afdeling. Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt. TECHNISCHE GEGEVENS Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. Hoogte 850 mm Breedte 545 mm Diepte 600 mm 37 INSTALLATIE Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, onbruikbaar te maken. Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. Attentie Het apparaat moet van het elektriciteitsnet afgehaald kunnen worden; de stekker moet dus ook na de installatie bereikbaar blijven. Plaats van opstelling Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. De beste resultaten worden bereikt met een ruimtetemperatuur tussen +16°C en +32°C (NKlasse), of tussen +10°C en +32°C (SN-Klasse). [. . . ] Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZFC50JC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZFC50JC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag