Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZF4AXS4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZF4AXS4. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZF4AXS4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZF4AXS4 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZF4AXS4
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZF4AXS4 (451 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZF4AXS4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TWEEDEURSKOELKAST GEBRUIKSAANWIJZING 214. 3662. 47 WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. [. . . ] Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven bewaartijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de behandeling voorafgaand aan het invriezen; plaats geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in het vriesvak; de blikjes of flessen zouden kunnen ontploffen. Tips m. b. t. diepvriesproducten Neem de volgende regels in acht: · · controleer of de diepvriesproducten in de winkel op de juiste wijze bewaard worden; breng de diepvriesproducten na aankoop zo snel mogelijk over naar het vriesvak; open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk; wees heel voorzichtig bij aankoop van diepvriesproducten, want gedeeltelijk ontdooide waren mag u niet opnieuw invriezen. overschrijd de op de verpakking aangegeven uiterste bewaardatum niet. Tips voor het invriezen Enkele belangrijke tips: · de max. hoeveelheid levensmiddelen die u kunt invriezen in 24 uur staat aangegeven op het typeplaatje; het invriezen duurt 24 uur. Voeg gedurende deze tijd geen andere in te vriezen levensmiddelen toe; vries uitsluitend verse, goed schoongemaakte en eerste kwaliteit levensmiddelen in; verdeel de levensmiddelen in handzame porties. Deze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien; verpak de levensmiddelen in aluminium- of kunststoffolie. Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal regelmatig schoon te maken, teneinde te voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen nat maakt. In het vriesvak dient u de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt. Gebruik hiervoor de meegeleverde kunststof schraper. Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien. Belangrijk: Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen beschadigen. Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven. Temperatuurstijging van diepvriesproducten kan hun houdbaarheidsduur verkorten. STORINGEN Indien het apparaat niet of niet goed functioneert, controleer dan: · · · · of de stekker goed in het stopcontact zit; of de elektriciteit soms uitgevallen is; of de thermostaatknop op de juiste stand staat; en indien er water op de bodem van de koeler ligt, of het afvoerkanaaltje soms verstopt is (zie hoofdstuk "Ontdooien"). Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan de onze service-afdeling. Geef daarbij altijd het model en het typenummer van de kast op. Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt. 9 TECHNISCHE GEGEVENS Bewaartijd bij storing in uur Afmetingen in mm hoogte breedte diepte 25 1655 695 670 INSTALLATIE Plaats van opstelling Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in de afbeelding. Plaatsing van het apparaat onder keukenhangkastjes. Plaatsing van het apparaat zonder keukenhangkastjes. Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. Teneinde oneffenheden in de vloer op te heffen is de kast voorzien van één of meer verstelbare voetjes. Attentie Het apparaat moet van de stroomvoorziening afgesloten kunnen worden; de stekker moet dus ook na de installatie bereikbaar blijven. 10 Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrequentie, die op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspan-ning en de netfrequentie in uw woning. [. . . ] 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZF4AXS4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZF4AXS4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag