Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDLN5531

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDLN5531. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZDLN5531 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDLN5531 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZDLN5531
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZDLN5531

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en reparatie-informatie: www. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. [. . . ] Gebruik OK om in de gekozen instelling te gaan en de gewijzigde waarde te bevestigen. Druk op Vorige of Volgende totdat het Voor de instellingen met twee waarden (aan en uit) is het licht ofwel aan (= de instelling staat aan) of uit (= de instelling staat uit). Voor de instellingen met meerdere waarden (niveaus) knippert het licht. Het aantal knipperingen geeft de huidige instelwaarde aan (bijv. Het indicatielampje dat verband houdt met de instelling gaat aan. Het licht dat in verband staat met geeft de huidige instelwaarde aan. Druk tegelijkertijd op 30 min en ECO en houd ze ongeveer 3 seconden ingedrukt om de instellingenmodus te verlaten. het apparaat keert terug naar de programmakeuze. Sluit de deur van het apparaat om het aftellen te starten. Tijdens het aftellen is het niet mogelijk de programmakeuze te wijzigen. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart. dE UITGESTELDE START ANNULEREN TIJDENS HET AFTELLEN Houd ongeveer 3 seconden ingedrukt. het apparaat keert terug naar de programmakeuze. Als u de uitgestelde start annuleert, moet u het programma opnieuw instellen. hET ANNULEREN VAN EEN ACTIEF PROGRAMMA Houd ongeveer 3 seconden ingedrukt. Controleer of er vaatwasmiddel in het vaatwasmiddelbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start. DE DEUR OPENEN ALS HET APPARAAT IN WERKING IS Als u de deur opent terwijl een programma loopt, stopt het apparaat. dit kan het energieverbruik en de programmaduur beïnvloeden. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het moment van onderbreking. Als de deur tijdens de droogfase langer dan 30 seconden wordt geopend, stopt het lopende programma. Dit gebeurt niet als de deur wordt geopend door de functie AirDry. DE AUTO OFF-FUNCTIE Deze functie bespaart energie door het apparaat uit te schakelen als het niet in werking is. [. . . ] We raden u aan het apparaat niet te gebruiken, totdat het probleem volledig is opgelost. Haal de stekker uit het stopcontact en sluit het apparaat pas weer aan als u zeker weet dat het correct werkt. Witte strepen of een blauwe waas op glazen en serviesgoed. Opvallend veel schuim tijdens het wassen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZDLN5531

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZDLN5531 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag