Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDIS 102

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDIS 102. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZDIS 102 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDIS 102 te teleladen.


ZANUSSI ZDIS 102 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9311 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZDIS 102

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. · Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen. · Trek na het gebruik de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. · Dit product mag alleen worden onderhouden door een daartoe bevoegde servicemonteur en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen. [. . . ] Hoe hoger het gehalte van deze mineralen en zouten is, des te harder is het water. De hardheid van water wordt gemeten in equivalente eenheden, Duitse hardheid (°dH), Franse hardWaterhardheid °dH 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 °TH 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 mmol/l 9, 1 - 12, 5 7, 6 - 8, 9 6, 5 - 7, 5 5, 1 - 6, 4 4, 0 - 5, 0 3, 3 - 3, 9 2, 6 - 3, 2 1, 9 - 2, 5 heid (°TH) en mmol/l (millimol per liter internationale eenheid voor de hardheid van water). De ontharder moet worden ingesteld in overeenstemming met de hardheid van het water in uw omgeving. Uw waterleidingbedrijf kan u informeren over de hardheid van het water in uw woonplaats. Aanpassen van de waterhardheidsinstelling handmatig 2 2 2 2 2 2 1 1 elektronisch niveau 10 niveau 9 niveau 8 niveau 7 niveau 6 niveau 5 niveau 4 niveau 3 Gebruik van zout ja ja ja ja ja ja ja ja 9 Waterhardheid °dH 4 - 10 <4 °TH 7 - 18 <7 mmol/l 0, 7 - 1, 8 < 0, 7 Aanpassen van de waterhardheidsinstelling handmatig 1 1 elektronisch niveau 2 niveau 1 Gebruik van zout ja nee De waterontharder moet op beide manieren worden ingesteld: handmatig, met behulp van de waterhardheidstoets en elektronisch. Het handmatig instellen van de waterontharder (zie tabel) De waterontharder is in de fabriek ingesteld op stand 2. Zet de schakelaar op stand 1 of 2 Het elektronisch instellen van de waterontharder (zie tabel) De waterontharder is in de fabriek ingesteld op stand 5. Elke keer als de toets wordt ingedrukt, wordt Druk op de toets start/annuleren en houdt deze in- het niveau verhoogd. gedrukt, draai de programmakeuzeknop naar rechts Het controlelampje einde programma geeft de nieuwe tot het eerste programma. Houd de toets ingedrukt tot het controlelampje van de Draai de programmakeuzeknop op de uit-stand om de programmakeuzeknop en het controlelampje van de instelling in het geheugen op te slaan. toets start/annuleren beginnen te knipperen. De machine met regenereerzout vullen LET OP!Gebruik speciaal zout dat geschikt is voor afwasmachines. Draai de dop los. Alleen voor de eerste keer met zout vullen , het zoutreservoir eerst met water vullen. Giet met behulp van de bijgeleverde trechter zout in het reservoir tot dit helemaal gevuld is met zout. 11 BELANGRIJK!Tijdens het vullen met zout zal het water uit het reservoir overstromen. Draai het deksel goed vast door het met de klok mee te draaien tot de aanslag (u hoort een klik). BELANGRIJK!de deur op een kier te zetten om de vorming van onaangename geurtjes te voorkomen. het inwendige van de machine leeg en schoon te houden. anders kan, maak de machine leeg, sluit de deur, ontkoppel de watertoevoerleiding en laat deze leeglopen. De machine verplaatsen Als u de machine moet verplaatsen (bij verhuizing, enz. ): 1. Vermijd kantelen van de machine tijdens het vervoer. Voorzorgsmaatregelen bij vorst Zet de machine niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 0°C. Als het toch niet Het milieu Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst. Als u het apparaat afdankt: · trek de stekker uit het stopcontact. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf insluiten en hun leven in gevaar brengen. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. 19 Het oplossen van problemen De afwasmachine start niet of stopt als hij bezig is. Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of onoplettendheid en kunnen zonder de inschakeling van een monteur worden opgelost met behulp Storingscode en storing · voortdurend knipperen van het controlelampje start/annuleren · 1 keer knipperen van het controlelampje einde programma De afwasmachine wordt niet gevuld met water van de in de tabel hieronder beschreven aanwijzingen. [. . . ] Gebruik voor aansluiting op de waterleiding uitsluitend een nieuwe set slangen; oude slangen mogen niet opnieuw gebruikt worden. Als de machine wordt aangesloten op nieuwe leidingen of op leidingen die lang niet zijn gebruikt, dient u het water enkele minuten te laten doorlopen alvorens de toevoerslang aan te sluiten. Wateraansluiting WAARSCHUWING!De afwasmachine mag niet worden aangesloten op open water apparaten of op apparaten die direct heet water produceren. Deze afwasmachine mag worden gevuld met warm 24 Watertoevoerslang met veiligheidsklep Sluit de watertoevoerslang aan op een waterkraan met een externe schroefdraad van 3/4". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZDIS 102

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZDIS 102 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag