Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDIS 102

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDIS 102. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZDIS 102 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDIS 102 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZDIS 102
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZDIS 102

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. · Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen. · Trek na het gebruik de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. · Dit product mag alleen worden onderhouden door een daartoe bevoegde servicemonteur en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen. [. . . ] Elke keer als de toets wordt ingedrukt, wordt Druk op de toets start/annuleren en houdt deze in- het niveau verhoogd. gedrukt, draai de programmakeuzeknop naar rechts Het controlelampje einde programma geeft de nieuwe tot het eerste programma. Houd de toets ingedrukt tot het controlelampje van de Draai de programmakeuzeknop op de uit-stand om de programmakeuzeknop en het controlelampje van de instelling in het geheugen op te slaan. toets start/annuleren beginnen te knipperen. De machine met regenereerzout vullen LET OP!Gebruik speciaal zout dat geschikt is voor afwasmachines. Draai de dop los. Alleen voor de eerste keer met zout vullen , het zoutreservoir eerst met water vullen. Giet met behulp van de bijgeleverde trechter zout in het reservoir tot dit helemaal gevuld is met zout. 11 BELANGRIJK!Start onmiddellijk een compleet programma. Tijdens het vullen met zout zal het water uit het reservoir overstromen. Draai het deksel goed vast door het met de klok mee te draaien tot de aanslag (u hoort een klik). BELANGRIJK!Het zoutreservoir moet regelmatig worden bijgevuld. De dop van het zoutreservoir heeft een bijvulindicatievenster in het midden, waarop duidelijk een groene drijver zichtbaar is wanneer er zout in het reservoir zit, en die bijna verdwijnt wanneer het zout op is. De machine met glansmiddel vullen Open het deksel. Vul het reservoir met glansmiddel. Het maximale vulniveau wordt aangegeven door "max" Neem gemorst glansmiddel meteen op. Sluit het deksel en druk totdat het vastklikt. 12 LET OP!Gebruik - indien nodig - alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik nooit 18 Als de afwasmachine langere tijd niet wordt gebruikt Als u de afwasmachine gedurende langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u: 1. de stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien. de deur op een kier te zetten om de vorming van onaangename geurtjes te voorkomen. het inwendige van de machine leeg en schoon te houden. anders kan, maak de machine leeg, sluit de deur, ontkoppel de watertoevoerleiding en laat deze leeglopen. De machine verplaatsen Als u de machine moet verplaatsen (bij verhuizing, enz. ): 1. verwijder de watertoevoer- en -afvoerslang. trek de machine samen met de slangen naar voren. Vermijd kantelen van de machine tijdens het vervoer. Voorzorgsmaatregelen bij vorst Zet de machine niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 0°C. Als het toch niet Het milieu Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst. [. . . ] Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Een watertoevoerslang met veiligheidsklep mag alleen worden vervangen door uw plaatselijke service-afdeling. WAARSCHUWING!De elektriciteitskabel voor de veiligheidsklep bevindt zich in de dubbelwandige watertoevoerslang en staat onder spanning. 25 Afvoerslang Sluit de afvoerslang aan Vereiste hoogte: 30 tot op de gootsteen. Zet hem 100 cm boven de bodem vast met de bijgeleverde van de afwasmachine. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZDIS 102

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZDIS 102 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag