Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI26022XA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI26022XA. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZDI26022XA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI26022XA te teleladen.


ZANUSSI ZDI26022XA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1728 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZDI26022XA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ZDI26022XA NL Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat EN User Manual Dishwasher FR Notice d'utilisation Lave-vaisselle 2 18 33 VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE MENSEN • • • • • • • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. [. . . ] Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving. Start een programma om resten te verwijderen die misschien nog in het apparaat zijn achtergebleven. 8 ZOUT TOEVOEGEN Doe voor het eerste gebruik één liter water in het zoutreservoir. Om roestvorming te voorkomen, dient er onmiddellijk na het vullen van het zoutreservoir een programma gestart te worden. GLANSMIDDEL TOEVOEGEN 1 43 21 2 Met glansspoelmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. 1 30 A 20 B 2 9 Als het programma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis afwasmiddel in doseerbakje B. DE DEUR OPENEN ALS HET APPARAAT IN WERKING IS Als u de deur opent terwijl een programma loopt, stopt het apparaat. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het moment van onderbreking. Als u tijdens de droogfase de deur opent voordat AirDry deze automatisch opent, wordt het programma na 30 seconden afgesloten. Als u de deur sluit nadat deze in de droogfase automatisch door AirDry is geopend, wordt het programma na 3 minuten beëindigd. Probeer de deur van het apparaat niet binnen 2 minuten nadat AirDry hem automatisch opent te openen, want dit kan schade aan het apparaat veroorzaken. eINDE VAN HET PROGRAMMA Nadat het programma is voltooid , verschijnt op het display: 0:00. € Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto OFF-functie het apparaat automatisch heeft uitgeschakeld. Als u de deur opent voor de activering van Auto OFF, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. DE AUTO OFF-FUNCTIE Deze functie verlaagt het energieverbruik door het apparaat automatisch uit te schakelen als het niet werkt. Druk op een van deze programmatoetsen tot het nummer van het gewenste programma verschijnt. XTRADRY OPTIE Activeer deze optie als u het droogresultaat een boost wilt geven. Bij het gebruik van deze optie kunnen de duur van sommige programma's, het waterverbruik en de temperatuur van de laatste spoeling worden beïnvloed. De optie XtraDry is een permanente optie voor alle programma's anders dan Eco en hoeven niet iedere cyclus te worden gekozen. 10 AANWIJZINGEN EN TIPS ALGEMENE Volg de onderstaande tips om te zorgen voor optimale schoonmaak- en droogresultaten en ook het milieu te helpen beschermen. € Zorg ervoor dat de vaat in de manden elkaar niet raakt of overlapt. [. . . ] het glansmiddel is op of de dosering van glansmiddel is niet voldoende. Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry en stel AirDry in. We raden aan altijd glansmiddel te gebruiken, zelfs in combinatie met wastabletten. Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry en stel AirDry in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZDI26022XA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZDI26022XA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag