Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI121

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI121. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZDI121 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI121 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZDI121
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZDI121 MANUAL 2 (14017 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZDI121

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar deze gebruiksaanwijzing en zorg er voor dat deze bij het apparaat blijven als deze wordt verplaatst of wordt verkocht, zodat iedereen die het apparaat wil gebruiken op de hoogte is van de functies en de veiligheidsvoorzieningen hiervan. Correct gebruik Deze afwasautomaat is alleen bedoeld voor het afwassen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen (zoals borden, glazen, potten en pannen) die hiervoor geschikt zijn. Doe geen oplosmiddelen in de afwasautomaat. Messen en andere voorwerpen met scherpe punten moeten in het bestekmandje worden geplaatst, met hun punt omlaag of horizontaal in de bovenste korf worden gelegd. Gebruik alleen producten (afwasmiddel, zout en glansmiddel) die geschikt zijn voor afwasautomaten. [. . . ] Er is geen of te weinig afwasmiddel gebruikt. Als het serviesgoed kalkvlekken vertoont, dan is het zoutreservoir leeg of de waterontharder van de afwasautomaat is niet goed ingesteld. De waterafvoerslang is niet goed geïnstalleerd. De dop van het zoutreservoir is niet goed gesloten. Het servies is nat en dof Het serviesgoed vertoont strepen, doffe vlekken of een blauwe waas Het serviesgoed vertoont waterkringen Er is geen glansmiddel gerbruikt. Stel de dosering van het glansmiddel lager in. Stel de dosering van het glansmiddel hoger in. Neem contact op met de fabrikant van het afwasmiddel. Kunt u de oorzaak van een storing niet zelf opsporen en verhelpen, neem dan contact op net onze service-afdeling. Houd het merk, het model (Mod. ), het productnummer (PNC) en het serienummer (S. N. ) van uw apparaat bij de hand; de service-afdeling zal u erom vragen. Deze informatie treft u aan op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur van de afwasautomaat (zie afbeelding). Om deze nummers snel bij de hand te hebben, raden wij u aan ze hieronder in te vullen: Modelnummer : . . 17 156997020NL. qxp 1/31/2007 4:23 PM Page 18 Technische gegevens Afmetingen Breedte Hoogte Diepte 59, 6 cm 81, 8 - 87, 8 cm 57, 5 cm Elektrische aansluiting Lichtspanning/frequentie -Aansluitwaarde- Zekering Waterleidingdruk Capaciteit Max. gewicht Geluidsniveau De nominale aansluitgegevens staan vermeldt op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur. Minimum Maximum 50 kPa (0, 5 bar) 800 kPa (8 bar) 12 couverts 38 Kg 53 dB(A) Verbruikswaarden De vermelde verbruikswaarden gelden als richtlijn, omdat ze afhankelijk zijn van de temperatuur en de druk van het leidingwater, de spanning van het elektriciteitsnet en de hoeveelheid serviesgoed. Programma Intensief 65°C Normaal 65°C 30 min. Pas op als u de watertoevoerslang installeert: De elektriciteitskabel voor de veiligheidsklep bevindt zich in de dubbelwandige watertoevoerslang. Dompel de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in water. Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd raken, trek dan direct de stekker uit het stopcontact. Een watertoevoerslang met veiligheidsklep mag alleen worden vervangen door een specialist of door ELECTROLUX Service. Plaats de watertoevoerslang zo dat hij nooit hoger is dan de onderrand van de veiligheidsklep. Afvoerslang - Sluit de afvoerslang aan op de gootsteen (afvoer). - Vereiste hoogte: 30 tot 100 cm vanaf de onderkant van de afwasautomaat. - Als u een verlengslang gebruikt mag de totale lengte hiervan niet langer dan 4 meter zijn. Ook de binnendiameter van de koppelingen die u gebruikt voor de aansluitingen op de afvoerpijp mag niet kleiner zijn dan de diameter van de meegeleverde slang. - - - De slangen mogen niet geknikt of samengedrukt zijn! WAARSCHUWING!Gevaarlijke spanning 21 156997020NL. qxp 1/31/2007 4:23 PM Page 22 Elektrische aansluiting WAARSCHUWING! De veiligheidsnormen vereisen dat het apparaat geaard is. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan door het niet opvolgen van deze veiligheidsvoorschriften. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, dient u er voor te zorgen dat de nominale spanning en het type toevoer die op het plaatje staan, overeenkomen met de spanningstoevoer en waarden van de plaats waar het apparaat geïnstalleerd moet worden. [. . . ] Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZDI121

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZDI121 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag