Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI121

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI121. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZDI121 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI121 te teleladen.


ZANUSSI ZDI121 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14297 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZDI121 MANUAL 2 (14017 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZDI121

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Messen en andere voorwerpen met scherpe punten moeten in het bestekmandje worden geplaatst, met hun punt omlaag of horizontaal in de bovenste korf worden gelegd. Gebruik alleen producten (afwasmiddel, zout en glansmiddel) die geschikt zijn voor afwasautomaten. Voorkom het openen van de deur als het apparaat in werking is, er kan dan hete stoom ontsnappen. Haal geen borden uit de afwasautomaat voordat de afwasciclus is voltooid. [. . . ] 65°C Eco 50°C (Testprogramma voor testinstituten) Voorspoelen Programmaduur (minuten) 120 - 130 100 - 110 030 140 12 Waterverbruik (kWh) 1, 8 - 2, 0 1, 4 - 1, 6 0, 9 1, 05 < 0, 1 (liters) 22 - 25 19 - 21 9 16 5 18 156997020NL. qxp 1/31/2007 4:23 PM Page 19 Toelichtingen voor testinstituten De test volgens EN 60704 moet worden uitgevoerd bij een volledige belading van het apparaat en het gebruik van het vergelijkingsprogramma (zie "Verbruikswaarden"). De test volgens EN 50242 moet uitgevoerd worden als het zoutreservoir gevuld is met zout en het glansmiddelreservoir gevuld is met glansmiddel en het vergelijkingsprogramma wordt uitgevoerd (zie "Verbruikswaarden"). Volledige belading: 12 standaard couverts Vereiste hoeveelheid afwasmiddel: Instelling glansmiddel: 5 g + 25 g (Type B) stand 4 (Type III) Bovenste korf Kopjesrekken: stand A Bestekmandje Onderste korf 19 156997020NL. qxp 1/31/2007 4:23 PM Page 20 Installatie WAARSCHUWING!Alle elektrotechnische en/of loodgieterswerkzaamheden die nodig zijn voor de installatie van het apparaat dienen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien en/of loodgieter of andere vakbekwame persoon. Deze afwasautomaat is ontworpen voor installatie onder een keukenblad of werkblad. Volg nauwgezet de instructies op de meegeleverde mal voor de inbouw van de afwasautomaat en plaatsing van het meubelpaneel. Er zijn geen verdere openingen voor de ontluchting van de afwasautomaat vereist, maar alleen om de watertoevoer- en afvoerslang en het aansluitsnoer door te laten. De afwasautomaat is voorzien van stelvoetjes voor het instellen van de hoogte. Tijdens alle werkzaamheden waarbij interne onderdelen toegankelijk zijn, moet de stekker uit het stopcontact zijn getrokken. Zorg er bij het op zijn plaats schuiven van de machine voor dat de watertoevoerslang, de afvoerslang en het aansluitsnoer niet zijn geknikt of worden platgedrukt. Vastmaken aan de aangrenzende units De vaatwasser moet worden vastgezet om kantelen te voorkomen. Zorg er daarom voor dat het vlak waaronder de vaatwasser wordt vastgezet, stevig verbonden is met de aangrenzende keukenkastjes, de muur of een ander vast bouwelement. Als de elektrische kabel vervangen moet worden, dient u contact op te nemen de plaatselijke serviceafdeling. Vervang indien nodig de bedrading van het stopcontact en of het stopcontact zelf. Als de elektrische kabel vervangen moet worden, dient u contact op te nemen de plaatselijke serviceafdeling. De stekker moet toegankelijk zijn nadat het apparaat is geïnstalleerd. Trek nooit aan de kabel van het apparaat om de stekker eruit te trekken. Trek altijd aan de stekker. 22 156997020NL. qxp 1/31/2007 4:23 PM Page 23 Garantie/serviceafdeling Nederland Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed. Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast. Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden: 1. [. . . ] Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZDI121

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZDI121 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag