Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI101

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI101. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZDI101 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI101 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZDI101
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZDI101

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie q Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat q Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de binnenkant q q q q q hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] Bij gebruik van langzaam smeltend zout kan het nog langer duren. Dit heeft echter geen negatieve invloed op de werking van het apparaat. Het is normaal dat tijdens het zout vullen het water overloopt. Controleer na iedere bijvulling of u het klepje goed gesloten heeft. Veeg gemorst glansmiddel altijd met een doekje weg, anders wordt tijdens het afwassen te veel schuim gevormd. Giet nooit afwasmiddel in het glansmiddelreservoir. Vullen van het glansmiddelreservoir 1. Open het klepje van het glansmiddelreservoir door middel van het knopje (A). Giet glansmiddel in de vulopening totdat het reservoir vol is (het maximumniveau is aangegeven door het opschrift "max") Dosering De instelling van de dosering is afhankelijk van de bereikte glans en van het droogresultaat. In de vulopening van het glansmiddelreservoir vindt u een zes-standen regelschijfje en de markeringen 1 tot 6 (stand 1 is laagste, stand 6 hoogste dosering). De fabrieksinstelling van de regelschijf is stand 4. Verhoog de dosering als op het serviesgoed druppels of druppelvlekken achterblijven. Pas op bij vullen en leeghalen van de machine. Bestek in het speciale bestekmandje, met de grepen naar beneden. Is een greep zo dun dat hij door het mandje heen steekt, dan dat bestek met de greep naar boven. Lepels zoveel mogelijk tussen ander bestek in plaatsen, om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven. Was zilver bestek niet tegelijkertijd met andere metalen af. Om het afwasresultaat te verbeteren, raden wij aan de meegeleverde bestekverdelers te gebruiken als de vorm en afmetingen van het bestek dat toestaan. Gebruik van de bovenste korf De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes, schoteltjes, dessertbordjes, kleine borden (max. Glazen met lange steel kunnen in het hoge gedeelte opgehangen worden. Voor groter servies kunt u de rekken omhoog klappen. Plaats servies zodanig op en onder de opklapbare kopjesrekken, dat het water overal bij kan. De bestekmand bestaat uit twee verwijderbare delen: men kan enkel één of beide delen gebruiken, naargelang het aantal bestekken. Om de twee delen van elkaar los te maken, schuift u ze horizontaal uit elkaar. Ga omgekeerd te werk om ze weer aan elkaar te haken. Als u borden in de bovenste korf plaatst: zet de borden schuin en vul de korf bij voorkeur van achteren naar voren. Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien. 11 Hoogteregeling bovenste korf Mocht u erg grote borden willen afwassen dan kunt u deze in de onderste korf plaatsen, nadat u de bovenste korf hoger geplaatst heeft. Maximumhoogte van het serviesgoed Bovenste korf Onderste korf Afwasmiddel Gebruik uitsluitend speciale middelen voor huishoudafwasmachines. [. . . ] Stel u in verbinding met de service-afdeling als de machine een alarmmelding geeft die niet in bovenstaande tabel beschreven is. . . . er problemen zijn bij het gebruik van de afwasautomaat Storing Mogelijke oorzaak De machinedeur is niet goed dicht. De machine start niet De stekker zit niet in het stopcontact. De zekering in de huisinstallatie is niet in orde. Voor afwasmachines met uitgestelde start functie: er is een uitgestelde start ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZDI101

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZDI101 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag