Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDF26004WA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDF26004WA. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZDF26004WA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDF26004WA te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZDF26004WA
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZDF26004WA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik. vEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE MENSEN · Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en Ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. [. . . ] Doe voor het eerste gebruik één liter water in het zoutreservoir. Om roestvorming te voorkomen, dient er onmiddellijk na het vullen van het zoutreservoir een programma gestart te worden. Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. Het wordt automatisch vrijgegeven tijdens de warme spoelfase. Als het programma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis afwasmiddel in doseerbakje B. Deze functie verlaagt het energieverbruik door het apparaat automatisch uit te schakelen als het niet werkt. Druk op de toets van het desbetreffende programma dat u wilt starten. Sluit de deur van de afwasmachine om het programma te starten. Activeer deze optie als u het droogresultaat een boost wilt geven. Bij het gebruik van deze optie kunnen de duur van sommige programma's, het waterverbruik en de temperatuur van de laatste spoeling worden beïnvloed. De optie XtraDry is een permanente optie voor alle Houd en gelijktijdig ingedrukt tot het indicatielampje gaat branden. Sluit de deur van de afwasmachine om het programma te starten. Als het programma eenmaal van start gaat, kan XtraDry niet worden geactiveerd. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart. DE DEUR OPENEN ALS HET APPARAAT IN WERKING IS Als u de deur opent terwijl een programma loopt, stopt het apparaat. dit kan het energieverbruik en de programmaduur beïnvloeden. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het moment van onderbreking. Als u tijdens de droogfase de deur opent voordat AirDry deze automatisch opent, wordt het programma na 30 seconden afgesloten. Als u de deur sluit nadat deze in de droogfase automatisch door AirDry is geopend, wordt het programma na 3 minuten beëindigd. Probeer de deur van het apparaat niet binnen 2 minuten nadat AirDry hem automatisch opent te openen, want dit kan schade aan het apparaat veroorzaken. Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto OFF-functie het apparaat automatisch heeft uitgeschakeld. Als u de deur opent voor de activering van Auto OFF, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. [. . . ] Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry en stel AirDry in. We raden aan altijd glansmiddel te gebruiken, zelfs in combinatie met wastabletten. Zet de dosering van het glansmiddel op een lagere stand. Zet de dosering van het glansmiddel op een hogere stand. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZDF26004WA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZDF26004WA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag