Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD22/7RM3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD22/7RM3. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZD22/7RM3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD22/7RM3 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZD22/7RM3
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZD22/7RM3 (287 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZD22/7RM3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KÜHLGEFRIERSCHRANK REFRIGERATEURCONGELATEUR TWEEDEURSKOELKAST FRIDGE-FREEZER ZD 22/7 RM3 BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET 2222 235-93 Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. [. . . ] Teneinde oneffenheden in de vloer op te heffen is de kast voorzien van één of meer verstelbare voetjes. A 10 mm B 10 mm A B NP004 Plaatblokkering Uw apparatuur is voorzien van blokkeringen, waardoor de platen tijdens het transport op hun plaats blijven. Handel als volgt om deze te verwijderen: Beweeg de blokkeringen in de richting van de pijl, til de glasplaat aan de achterkant op en duw deze in de richting van de pijl tot deze los raakt en verwijder de blokkeringen. C Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrequentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrequentie in uw woning. Een afwijking op de netspanning tot plus of minus 6% is toegestaan. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. De stekker mag alleen geplaatst worden in een geaard stopcontact. De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopcontact. Mocht het stopcontact in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelIjkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlIjnen: - 87/308/EG-richtlijn van 2/6/87 met betrekking tot de radio-ontstoring - 73/23/ EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzigingen; - 89/336/EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzigingen; 31 Muur-afstandshouders In het documentenzakje bevinden zich twee afstandshouders die volgens de afbeelding geplaatst dienen te worden. Draai de schroeven los, steek de afstandshouders onder de schroefkop en draai de schroeven weer vast. Wijzigen van de deurdraairichting Neem vóór het wijzigen van de deurdraairichting de stekker uit het stopcontact. Ga nu verder als volgt te werk: Ventilatierooster (D) verwijderen; Verwijder het onderste scharnier (E) door de 3 schroeven waarmee het scharnier vastzit los te draaien. Onderdeur verwijderen van het tussenscharnier (H). Bovendeur van bovenscharnierpen (G) trekken. Bovenste scharnierpen verwijderen en aan de tegenovergestelde kant weer monteren, na de dopjes verwijderd te hebben. Monteer de dopjes nu aan de andere kant. Tussenscharnier op de andere kant aanbrengen. Draai met een sleutel van 10 mm de scharnierpen (E) los en breng deze aan de andere kant van het scharnier aan. Plaats het onderste scharnier (E) weer aan de andere kant en maak daarbij gebruik van de vier schroeven die u daarvóór verwijderd heeft; verwijder het kapje (F) van het ventilatierrooster (D) door het in de richting van de pijl te duwen en breng dit aan de andere kant aan. Ventilatierooster weer terugplaatsen (D). Om ervoor te zorgen dat de deuren precies op dezelfde lijn komen te zitten kunt u het tussenscharnier (H) afstellen door dit met behulp van gereedschap in de horizontale richting te verschuiven; als u dit doet moet u eerst de beide schroeven losgedraaid hebben (zie afbeelding). PR18 D594 1. 2. G H F E E F F D F Belangrijk: Controleer na de richting van de deuren gewijzigd te hebben, of alle schroeven goed vastgedraaid zitten en of het deurrubber goed op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. [. . . ] Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZD22/7RM3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZD22/7RM3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag