Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD21/5RM3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD21/5RM3. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZD21/5RM3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD21/5RM3 te teleladen.


ZANUSSI ZD21/5RM3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (467 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZD21/5RM3 (468 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZD21/5RM3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TWEEDEURSKOELKAST FRIDGE-FREEZER ZD 21/5 RM 3 GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET 2222 262-13 WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. [. . . ] The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods. Whether the upper or lower value of the indicated storage time is valid depends on the quality of the foods and pre-treating before freezing. The lower value applies to foods with high fat content. D411 Het ontdooien Koelruimte Het ontdooien van de koelruimte heeft automatisch plaats elke keer dat de compressor stopt. Het dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje opgevangen in een bakje dat zich aan de achterkant van het appraat boven de compressor bevindt. Wij raden u aan het gaatje dat zich in het midden van het afvoerkanaal in de koelruimte bevindt, regelmatig schoon te maken, teneinde te voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. Vriesvak In het vriesvak dient u de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt. Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken. Wanneer zich echter een dikke ijslaag gevormd heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien. draai de thermostaatknop op «O» of trek de stekker uit het stopcontact; 2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 3. laat de deur openstaan. MAINTENANCE Periodic cleaning D037 Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation. Warning This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therfore only be carried out by authorized technicians. 4. draai de thermostaatknop in de gewenste stand of steek de stekker weer in het stopcontact. Belangrijk Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen beschadigen. Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven. Temperatuurstijging van diepvriesproducten kan hun houdbaarheidsduur verkorten. Periods of non-operation When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions: remove the plug from the wall socket; remove all food; defrost and clean the interior and all accessories; leave the door ajar to allow air to circulate to prevent unpleasant smells. Clean the inside with warm water and bicarbonate of soda. Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption. Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added. Interior light The light bulb inside the refrigerator compartment can be reached as follows: ALS ER IETS NIET IN ORDE IS Indien het apparaat niet functioneert of ook de lampjes niet branden, controleer dan: · · · of de stekker goed in het stopcontact zit; of de elektriciteit soms uitgevallen is; of de thermostaatknop op de juiste stand staat; · en indien er water op de bodem van de koeler ligt, of het afvoerkanaaltje soms verstopt is (zie hoofdstuk "Het ontdooien"). Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan ELECTROLUX SERVICE. - unscrew the light cover securing screw. [. . . ] If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This must be done before the appliance is built intoThese warnings are provided in the interest of safety. You must read them carefully before installing or using the appliance. General Safety · This appliance is designed to be operated by adults. Children should not be allowed to tamper with the controls or play with the product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZD21/5RM3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZD21/5RM3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag