Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD19/5R3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD19/5R3. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZD19/5R3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD19/5R3 te teleladen.


ZANUSSI ZD19/5R3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (414 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZD19/5R3 (392 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZD19/5R3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KÜHLGEFRIERSCHRANK REFRIGERATEURCONGELATEUR TWEEDEURSKOELKAST FRIDGE-FREEZER ZD 19/5 R3 BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET 2222 277-91 herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. 13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. 14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. [. . . ] Dépoussiérez le condenseur situé à l'arrière de l'appareil à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur. Une accumulation de poussière risquerait de diminuer le rendement de l'appareil. INSTALLATIE Plaats van opstelling 100 mm Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. Om veilingheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in Fig. B) Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. Teneinde oneffenheden in de vloer op te heffen is de kast voorzien van één of meer verstellbare voetjes. A 10 mm B 10 mm Changement de l'ampoule L'ampoule d'éclairage dans le compartiment réfrigérateur est accessible si on effectue les opérations suivantes: · · dévissez la vis de fixation du plafonnier; décrochez la partie mobile en exerçant une pression sur celle-ci comme indiqué dans la figure. NP004 Lorsque la porte est ouverte, si l'ampoule ne s'allume pas, il faut contrôler qu'elle soit bien vissée; si cela n'élimine pas le problème, mettre une autre ampoule qui ait la même puissance. La puissance maximale est indiquée sur le diffuseur. D411 36 21 Dégivrage Le dégivrage du compartiment réfrigérateur s'effectue automatiquement, à chaque arrêt du compresseur. L'eau de dégivrage est évacuée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil où elle s'évapore. Nous recommandons de nettoyer périodiquement l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage se trouvant dans la partie centrale de la gouttière du compartiment réfrigérateur afin d'éviter que l'eau, en débordant, ne coule sur les denrées stockées dans la cuve. Utilisez à cet effet le bâtonnet se trouvant dans l'orifice. Dans le congélateur, par contre, il faut éliminer le givre à chaque fois qu'il y a une couche épaisse qui s'est formée (de 4 mm environ), en se servant de une spatule en plastique. Pendant que l'on effectue cette opération, il n'est pas nécessaire de couper le courant ou d'enlever les denrées qui se trouvent dans le compartiment. Pour effectuer un dégivrage complet procédez de la manière suivante: 1. tournez le bouton du thermostat sur la position «O» ou débranchez l'appareil; 2. enveloppez les denrées dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais; 3. épongez et séchez soigneusement les parois et le fond; 5. ramenez le bouton du thermostat sur la position désirée ou rebranchez l'appareil. Après 2-3 heures de fonctionnement l'appareil est à nouveau prêt à la con-servation des produits surgelés. Het ontdooien Het ontdooien van de koelkast heeft automatisch plaats elke keer dat de compressor stopt. Het dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje opgevangen in een bakje dat zich aan de achterkant van het apparaat boven de compressor bevindt. Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal regelmatig schoon te maken, teneinde te voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt. Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken. [. . . ] Het betreffende stopcontact dient, ook na eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben. Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de ELECTROLUX SERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen dient daarom uitsluitend door door het bedrijf aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZD19/5R3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZD19/5R3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag