Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD 22/5 AGO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD 22/5 AGO. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZD 22/5 AGO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD 22/5 AGO te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZD 22/5 AGO
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZD 22/5 AGO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ZANUSSI KOEL/VRIESCOMBINATIE ZD 22/5 AGO (CT 280) GEBRUIKSAANWIJZING 200364310 NL H/Za/26. (02. ) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. de veiligheid, praktische informatie, informatie m. b. t. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. [. . . ] Stof en vuil die zich op de achterkant van de koelkast en de condensor hebben afgezet, dient u één of twee maal per jaar te verwijderen. Maak dan ook het condensbakje bovenop de compressor schoon. Als de koelkast niet in gebruik is Als de koelkast langere tijd niet in gebruik is, gaat u als volgt te werk: Trek de stekker uit het stopcontact. Ontdooien en schoonmaken zoals hiervoor beschreven. De deur open laten om geurvorming te voorkomen. Problemen oplossen Lamp vervangen Als de lamp kapot is, kunt u hem als volgt vervangen: Trek de stekker uit het stopcontact. Schroef de afdekking los en trek hem in de richting van de pijl. (Type gloeilamp: Mignon 322, 230 V, 15 W, fitting E 14) Zet daarna de afdekking weer terug, draai de schroef vast en steek de stekker in het stopcontact. Als de lamp defect is, heeft dat geen nadelige invloed op de werking van de koelruimte. 10 Als iets niet werkt Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. het opheffen van zulke kleine storingen. Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Dan is er geen sprake van een storing. Probleem Het is te warm in de koelruimte. Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt. Het is te warm in de vriesruimte. Mogelijke oorzaak De temperatuurregelaar is te laag ingesteld. De levensmiddelen zijn niet koud genoeg of staan op een verkeerde plek. De deur gaat niet goed dicht of is niet goed gesloten. De temperatuurregelaar is te laag ingesteld. De deur gaat niet goed dicht of is niet goed gesloten. U wilt te veel levensmiddelen tegelijk invriezen. Oplossing Op een hogere stand instellen. De levensmiddelen op de juiste plek zetten. Er loopt water langs de achterwand van de koelruimte. Er loopt water in de koelruimte. Controleren of de deur goed dicht kan en of het deurrubber onbeschadigd en schoon is. Controleren of de deur goed dicht kan en of het deurrubber onbeschadigd en schoon is. Een paar uur wachten en de temperatuur nog eens controleren. De in te vriezen levensmiddelen staan te dicht op De levensmiddelen zodanig neerzetten dat de koude lucht goed kan circuleren. [. . . ] voor het product bedrijfsomstandigheden oneigenlijke d. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, nietvakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZD 22/5 AGO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZD 22/5 AGO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag