Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD 19/5 AO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD 19/5 AO. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZD 19/5 AO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD 19/5 AO te teleladen.


ZANUSSI ZD 19/5 AO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (356 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZD 19/5 AO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ZANUSSI KOEL/VRIESCOMBINATIE ZD 19/5 AO (CT 235) GEBRUIKSAANWIJZING 200362968 NL H/Za/19-1. (04. ) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. M. b. v. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden: Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] Als de lamp defect is, heeft dat geen nadelige invloed op de werking van de koelruimte. . Als iets niet werkt Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt. Als de koelkast niet in gebruik is Als de koelkast langere tijd niet in gebruik is, gaat u als volgt te werk: Trek de stekker uit het stopcontact. De deur open laten om geurvorming te voorkomen. Problemen oplossen Lamp vervangen Als de lamp kapot is, kunt u hem als volgt vervangen: Trek de stekker uit het stopcontact. (Type gloeilamp: Mignon 322, 230 V, 15 W, fitting E 14) 8 Probleem Mogelijke oorzaak Het is te warm in de De temperatuurregelaar is te laag ingesteld. De levensmiddelen zijn niet koud genoeg of staan op een verkeerde plek. Tijdens het automatische achterwand van de ontdooien smelt het ijs op de achterwand. Levensmiddelen kunnen de lekbak blokkeren zodat er geen water in kan stromen. Er loopt water op de Het afvoergootje loopt niet in de condensbak vloer. Er zijn te veel rijp en ijs. Oplossing Op een hogere stand instellen. Controleren of de deur goed dicht kan en of het deurrubber onbeschadigd en schoon is. Controleren of de deur goed dicht kan en of het deurrubber onbeschadigd en schoon is. De levensmiddelen zodanig neerzetten dat de koude lucht goed kan circuleren. Maak de afvoer schoon. Zet de levensmiddelen zodanig neer dat ze de achterwand niet direct raken. Plaats het de afvoergootje in de condensbak. De levensmiddelen zijn niet goed ingepakt. De deuren gaan niet goed dicht of zijn niet Controleren of de deuren goed dicht kunnen en of de deurrubbers onbeschadigd en goed gesloten. De temperatuurregelaar is niet goed De temperatuurregelaar op een lagere stand instellen. Controleren of de deuren goed dicht kunnen en of de deurrubbers onbeschadigd en schoon zijn. U wilt te veel levensmiddelen tegelijk Een paar uur wachten en de temperatuur nog eens controleren. U hebt warme levensmiddelen in het apparaat Laat de levensmiddelen tot kamertemperatuur afkoelen. [. . . ] Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik 6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen 9. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZD 19/5 AO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZD 19/5 AO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag