Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZCV5220W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZCV5220W. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZCV5220W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZCV5220W te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZCV5220W
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZCV5220W (363 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZCV5220W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS DEZE WAARSCHUWINGEN ZIJN OPGESTELD VOOR UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN DERDEN. WIJ VERZOEKEN U DEZE AANDACHTIG TE LEZEN VOORALEER HET APPARAAT TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN. Waarschuwingen en adviezen Installatie l l De installatie moet gedaan worden door bevoegde en gekwalificeerde installateurs, volgens de normen van kracht. Elke eventuele modificatie aan de electrische huisopstelling die nodig mocht zijn om de apparatuur te kunnen installeren, mag enkel gedaan worden door bevoegd personeel. Het is gevaarlijk om de kenmerken van deze apparatuur te veranderen of te willen veranderen. [. . . ] Zie fig. 10. 12. STOP SET TIME + PUSH BOTH Fig. 10. 8 STOP SET TIME + PUSH Belangrijke opmerking 1. Als in het begin de tijd niet juist werd ingesteld, de klok opnieuw instellen door de knoppen en in te drukken en ingedrukt te houden. Om de tijd opnieuw in te stellen, de procedure volgen die aangegeven is bij punt 1. Voordat de oven begint te werken moet de tijd ingesteld worden. Er zullen enkele seconden voorbij gaan voordat de oven aan gaat. Als men de minutencontrole heeft gebruikt om een bereiding in de oven te programmeren, zal men de timer weer opnieuw in orde moeten brengen door op beide knoppen te drukken, voordat men de oven weer opnieuw kan gebruiken. De minutencontrole controleert alleen de oven en zal deze uitschakelen, aan het einde van een geprogrammeerde tijd. Deze funktie is gemakkelijk als men nu wil beginnen te koken en de oven automatisch uit will laten gaan. BOTH Fig. 10. 9 STOP SET TIME + PUSH BOTH Fig. 10. 10 STOP SET TIME + PUSH BOTH Fig. 10. 11 STOP SET TIME + PUSH BOTH Fig. 10. 12 25 Enkele tips bij het gebruik van de oven VERWARM-SYSTEEM Warmte komt van onder en boven. Normaal gebruik u de middelste geleiderichels. Moet het gerecht meer warmte van boven dan van onder hebben, gebruik dan hogerliggende geleiderichels; evenzo omgekeerd. Borden kunt u in de oven, op de laagste temperatuurinstelling, verwarmen. Geen kookgerei zoals braadschaal of bakblik op de ovenbodem plaatsen. Bodem evenmin bedekken met aluminium-folie. Door het bedekken van de bodem kan warmtestuwing optreden, waardoor het bak-of braadresultaat nadelig beïnvloed wordt en eventueel schade aan het email op kan treden. BAKKEN MET HETE LUCHT Verwarmen gebeurt door middel van hete lucht; de lucht wodt door middel van een ventilator in de ovenachterwand gecirculeerd. Daardoor verdeelt de hete lucht zich snel en gelijkmatig over de gehele ovenruimte. Zodoende kunnen meerdere gerechten, over de gehele ruimte verdeeld, tegelijk gebakken worden. De gerechten nemen geen geur van elkaar over. Bij het gebruik van hete-lucht kunnen 3 bakblikken tegelijk in de oven geplaatst worden. [. . . ] Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of konstruktiefouten, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. 1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan direkte slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten. 2 De fabrikant verleent een jaar garantie op door haar servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZCV5220W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZCV5220W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag