Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZCAN14FW1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZCAN14FW1. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZCAN14FW1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZCAN14FW1 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZCAN14FW1
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZCAN14FW1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en reparatie-informatie: www. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. [. . . ] Dit apparaat moet in een droge, goed geventileerde positie binnenshuis worden geïnstalleerd. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur van 10°C tot 43°C. De juiste werking van het apparaat kan alleen worden gegarandeerd binnen het opgegeven temperatuurbereik. Als u twijfels hebt over waar het apparaat te installeren, raadpleeg dan de verkoper, de klantenservice of de dichstsbijzijnde erkende servicedienst. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden. Haal de handgreepbasis en 2 schroeven uit de Plaats de handgreep in positie volgens de afbeelding. Gebruik een Philipsschroevendraaier om de handgreepbasis aan het deksel te bevestigen. Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels. Open en sluit het deksel meerdere malen om er zeker van te zijn dat de handgreep goed vastzit. Druk herhaaldelijk op de SET-knop totdat u de gewenste temperatuur bereikt. De temperatuur wordt 5 seconden na de laatste druk ingesteld. De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: · kamertemperatuur · Hoe vaak het deksel wordt geopend · Als de indicatoren uit zijn, drukt u 3 seconden Zet het apparaat uit door 3 seconden op de SUPER -FUNCTIE De SUPER-functie versnelt het invriezen van vers voedsel en beschermt tegelijkertijd voedsel dat reeds is geconserveerd tegen ongewenste opwarming. Druk herhaaldelijk op de SET-knop totdat de De functie wordt 5 seconden na de laatste druk ingesteld. De SUPER-functie stopt automatisch na 52 uur en dan gaat de temperatuur terug naar de vorige instelling. U kunt de functie vóór die tijd handmatig stoppen door op de SET-knop te drukken en de gewenste temperatuur in te stellen. WERKINGSINDICATOR Deze indicator brandt wanneer de compressor werkt en schakelt uit wanneer de compressor stopt met werken. DE BINNENKANT SCHOONMAKEN Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. ELEKTRISCHE AANSLUITING Wanneer u het apparaat aansluit op de voeding of wanneer het na een stroomstoring aangaat, knipperen alle indicatielampjes eenmaal. Vervolgens keert het apparaat terug naar de vorige instelling. VERS VOEDSEL INVRIEZEN Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren. [. . . ] Controleer of het deksel goed sluit en de pakkingen niet beschadigd of vuil zijn. raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningspaneel/SUPERwerking". Controleer of het deksel goed sluit en de pakkingen niet beschadigd of vuil zijn. Controleer of het deksel goed sluit en de pakkingen niet beschadigd of vuil zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZCAN14FW1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZCAN14FW1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag