Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA6317

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA6317. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZBA6317 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA6317 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZBA6317
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZBA6317 (1247 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZBA6317

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat geen snoer van een ander elektrisch keukenapparaat langs de hete ovendeur hangen. Regelmatig schoonmaken, in feite na elk gebruik, voorkomt lelijk worden van de materiaaloppervlakken. Ook eventueel aanwezige kathalitische wanden in de oven behoeven af en toe reiniging. Kontroleer zodra u klaar bent met koken altijd of alle bedieningsknoppen in de UIT-stand staan. [. . . ] Teneinde oververhitting te vermijden blijft, na het uitschakelen van de oven, de koelventilator draaien tot de temperatuur voldoende gedaald is. Alle bereidingen, dus ook het grilleren, doet u met gesloten ovendeur. Het gebruik van de oven voor de eerste keer Na het plaatsen van de oven ga dan als volgt te werk: F a) zet de thermostaatknop op MAX; b) zet de ovenfunctieknop op traditioneel koken ( ); c) laat de oven (leeg) 45 minuten lang werken; d) zet een raam open voor frisse lucht. Tijdens de eerste paar minuten zal er rook met een onaangename geur onstaan, dit wordt veroorzaakt door het isolatiemateriaal en vettige restanten op het materiaal, erop gekomen tijdens de produktie. Voordat u de oven gaat gebruiken reinig dan eerst de legrekken en afdruipschaal grondig met een afwasmiddel. Opgelet: de kans bestaat, dat bij onzorgvuldig gebruik van de ovendeur vingers beklemd raken. Bij het openen van de deur altijd de handgreep in het midden beetpakken (Fig. 4) Fig. 4 FO 0799 45 30 Met deze klok kunt u een kooktijd tot maximum 90 minuten instellen. Draai de klok rechtsom naar 90 en dan linksom terug naar de gewenste kooktijd. Na het verstrijken van de ingestelde tijd schakelt de klok de oven uit en laat een geluidssignaal horen. Wilt u de oven zonder tijdklok gebruiken, draai de knop dan linksom tot het hand-symbool met het teken samenvalt. 90 75 15 10 5 60 27 Praktische Tips Bakken en braden op conventionele wijze Draai de keuzescahkelaar op en stel de gewenste temperatuur in met de thermostaatknop. In deze functie worden het boven- en onderelement gebruikt en door het rek meer naar boven of naar onderen te plaatsen kunt u de hitte zelf verdelen. Trek daartoe de steker uit het stopkontakt of zet de installatieschakelaar op UIT. De accessoires en de binnenkant kunt u schoonmaken met heet water en een afwasmiddel. Gebruik eventueel een ovenreiniger (spuitbus), maar dan alleen voor de zijwanden en de bodem. Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve of giftige stoffen voor het schoonmaken. De emaillering van de ovenruimte is uiterst duurzaam. Zuren, zoals die in citroenen, pruimen, rabarber en dergelijke voorkomen, kunnen echter bij morsen matte vlekken veroorzaken. Zijn dit soort vlekken toch ontstaan, dan zijn ze niet meer te verwijderen. Dat stoort echter niet de goede werking en de duurzaamheid van de oven. Vervang deze en volg de reeds eerder gegeven instrukties. uRaadpleeg het receptenboek en stel de juste kooktijd in. uLaat voedsel niet langer dan 15 minuten na de kooktijd in de oven staan. n Het thermostaatlampje brandt niet n De binnenverlichting gaat niet aan n De kooktijd duurt te lang of te kort n Condensatie in de oven Voordat Elgroep Fabrieksservice gewaarschuwd wordt is het verstandig eerst bovenstaande tips te volgen. Als de storing na deze verifikatie blijft, wendt U zich dan tot de dichts bijzijnde geautoriseerde Service Dienst, het soort storing mededelende, het model van het apparaat (Mod. ) en het nummer van het produkt (Ser. [. . . ] H07 RN-F H05 RN-F H05 RR-F H05 VV-F Fig. 14 FO 2159 Aaansluiting van de stroomtoevoer Het apparaat wordt afgeleverd voor aansluiting 50 Hz "230V". Waarschuwing Het aansluiten mag alléén door een erkend vakman geschieden. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet werden getroffen. 33 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR BENELUX Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota, of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZBA6317

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZBA6317 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag