Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA5160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA5160. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZBA5160 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA5160 te teleladen.


ZANUSSI ZBA5160 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1293 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZBA5160

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat geen snoer van een ander elektrisch keukenapparaat langs de hete ovendeur hangen. Regelmatig schoonmaken, in feite na elk gebruik, voorkomt lelijk worden van de materiaaloppervlakken. Ook eventueel aanwezige kathalitische wanden in de oven behoeven af en toe reiniging. Kontroleer zodra u klaar bent met koken altijd of alle bedieningsknoppen in de UIT-stand staan. [. . . ] Teneinde oververhitting te vermijden blijft, na het uitschakelen van de oven, de koelventilator draaien tot de temperatuur voldoende gedaald is. Het gebruik van de oven voor de eerste keer Na het plaatsen van de oven ga dan als volgt te werk: F a) zet de thermostaatknop op MAX; b) zet de ovenfunctieknop op traditioneel koken ( ); c) laat de oven (leeg) 45 minuten lang werken; d) zet een raam open voor frisse lucht. Tijdens de eerste paar minuten zal er rook met een onaangename geur onstaan, dit wordt veroorzaakt door het isolatiemateriaal en vettige restanten op het materiaal, erop gekomen tijdens de produktie. Voordat u de oven gaat gebruiken reinig dan eerst de legrekken en afdruipschaal grondig met een afwasmiddel. Opgelet: de kans bestaat, dat bij onzorgvuldig gebruik van de ovendeur vingers beklemd raken. Bij het openen van de deur altijd de handgreep in het midden beetpakken (Fig. - Steek het spit zodanig door het vlees dat dit zo goed mogelijk in evenwicht is. - Steek de punt van het spit in de opening in de achterwand van de ovenruimte en leg de voorkant van het spit in de drager. 4 FO 0329 27 Praktische Tips In dit boekje is een adviestabel voor het bereiden van veel voorkomende gerechten opgenomen. Bedenkt u echter dat het hier slechts om adviezen gaat, zodat u een idee hebt hoe te beginnen. De meeste gerechten kunt u zowel met het heteluchtsysteem als met konventionele onder- en bovenwarmte bereiden. U vindt zelf uit welke manier u voor welk gerecht het meeste aanspreekt Bij braden direkt op het rooster adviseren wij u de braadschaal, als opvangschaal voor het vet, in de onderste richels te schuiven. Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve of giftige stoffen voor het schoonmaken. Zuren, zoals die in citroenen, pruimen, rabarber en dergelijke voorkomen, kunnen echter bij morsen matte vlekken veroorzaken. Zijn dit soort vlekken toch ontstaan, dan zijn ze niet meer te verwijderen. Dat stoort echter niet de goede werking en de duurzaamheid van de oven. De voorkant van de oven kunt u naar behoefte reinigen met warm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Om dat te vergemakkelijken kunt u de knoppen tijdelijk verwijderen door ze naar u toe van de assen af te trekken. 7 FO 0027 Verwijderen van de ovendeur Als tijdens het schoonmaken van de ovenbinnenkant de deur in de weg zit, of bij het schoonmaken tussen de glasdeuren, kan de deur tijdelik verwijderd worden of uiteen worden genomen. Ga als volgt te werk: 1) Open de deur geheel; 2) Klap de beugeltjes op de scharnieren om (fig. 6); 3) Slui de deur tot hij stuit (staat dan schuin open); 4) Til de deur met beide handen iets op en trek hem naar u toe uit het ovenfront (fig. 6); 5) Leg de deur op een vlakke ondergrond, bv tafel; 6) Draai de schroeven links en rechts los A (Fig. De afmetingen van de oven, de ovenkast en de nis vindt u in de figuren 9, 10 en 11. Het inbouwen Het is belangrijk dat de afmetingen en de materialen van de kast, waaring de oven geplaatst wordt juist zijn en bestand zijn tegen temperatuur stijgingen van ten minste 60°C. [. . . ] Als toevoerleidingen zijn de volgende soorten geschikt, lettende op de benodigde respectievelijke doorsnede van de leiding. 13 FO 2159 Aaansluiting van de stroomtoevoer Waarschuwing Het apparaat wordt afgeleverd voor aansluiting 50 Hz "230V". Het aansluiten mag alléén door een erkend vakman geschieden. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet werden getroffen. 33 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR BENELUX Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota, of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZBA5160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZBA5160 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag