Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 6154A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 6154A. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZBA 6154A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 6154A te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZBA 6154A
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZBA 6154A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 32 Eerste in gebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Beschrijving van het kookplateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Het juiste kookgerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] In de indikator verschijnt links-boven een punt (fig. 6 - 2). Met de regelaar bedient u nu beide zones tegelijk. Op elk gewenst moment kunt u de buitenste zone uitschakelen door de regelaar op het punt-symbool te schuiven. De punt in de indikator verdwijnt en u bedient met de regelaar nu weer alleen de binnenste zone. fig. 6 Warmhouden "L" Schuift u een regelaar maar net uit de 0-stand, dan verschijnt in de betreffende indikator een "L". De betreffende kookzone is nu warmhoudzone (fig. 7). pos. 1 pos. 2 0 Vermogensbegrenzingen Indien de installateur, wegens niet toereikende grootte van de groepzekeringen, een vermogensbegrenzing toegepast heeft, dan ontstaat de volgende situatie: Begrenzingstand 1 Bij gelijktijdig gebruik van de twee voorste zones is het maximale vermogen van die zones begrensd. De twee achterste zones kunnen echter wel met maximum vermogen werken. Begrenzingstand 2 Er kunnen niet meer dan twee zones, de twee voorste of de twee achterste, met maximum vermogen werken. Bij het gebruik van meer dan twee zones tegelijk, wordt voor alle in gebruik zijnde zones het vermogen begrensd. Daardoor kan de benodigde kooktijd wat langer worden. In de betreffende indikator verschijnt afwisselend een "E" om aan te geven dat het vermogen automatisch begrensd is (fig. 8). fig. In ieder geval mogen zich geen resten van reinigingsmiddel op het keramische oppervlak bevinden op het moment dat u het plateau in gebruik neemt. Het reinigingsmateriaal kan in dat geval etsend werken. Zanussi is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door verkeerde behandeling, verkeerd onderhoud of het nalaten van onderhoud. 37 Installatie Kontrole na het uitpakken Overtuig u ervan dat het apparaat vrij van transportschade is. Stel in het geval van schade vr het installeren en aansluiten uw leverancier op de hoogte. Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal in het juiste inzamelcircuit terecht komt. Inbouwen Dit apparaat voldoet aan de beveiliging tegen brandgevaar volgens Type Y (IEC 335-2-6) en mag zodoende met n kant naast een hoge kast of wand ingebouwd worden. Teken de uitsparing in het werkblad volgens de maatschets (fig. 1) of het sjabloon nauwkeurig af en zaag het gat uit. Maak de plaatsen waar het platea op het werkblad komt te rusten goed schoon. Kontroleer of de afdichtingen aan de onderkant van het frame op hun plaats zitten. Leg het plateau in het gat en centreer het. Draai de bevestigingsbeugeltjes onder het werkblad. [. . . ] Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaalen/of konstruktiefout, heeft de koper recht op kostelos herstel. 1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan direkte slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zjin derhalve van garantie uitgesloten. 2 De fabrikant verleent n jaar garantie op door haar servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZBA 6154A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZBA 6154A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag