Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 6154A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 6154A. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZBA 6154A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 6154A te teleladen.


ZANUSSI ZBA 6154A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (685 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZBA 6154A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 33 Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Het juiste kookgerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 31 Veiligheidsadviezen en waarschuwingen Lees vr u het keramische kookplateau in gebruik neemt eerst de gebruiksaanwijzing. [. . . ] Op elk gewenst moment kunt u de buitenste zone uitschakelen door de regelaar op het punt-symbool te schuiven. De punt in de indikator verdwijnt en u bedient met de regelaar nu weer alleen de binnenste zone. fig. 6 Warmhouden "L" Schuift u een regelaar maar net uit de 0-stand, dan verschijnt in de betreffende indikator een "L". De betreffende kookzone is nu warmhoudzone (fig. 7). pos. 1 pos. 2 0 Vermogensbegrenzingen Indien de installateur, wegens niet toereikende grootte van de groepzekeringen, een vermogensbegrenzing toegepast heeft, dan ontstaat de volgende situatie: Begrenzingstand 1 Bij gelijktijdig gebruik van de twee voorste zones is het maximale vermogen van die zones begrensd. De twee achterste zones kunnen echter wel met maximum vermogen werken. Begrenzingstand 2 Er kunnen niet meer dan twee zones, de twee voorste of de twee achterste, met maximum vermogen werken. Bij het gebruik van meer dan twee zones tegelijk, wordt voor alle in gebruik zijnde zones het vermogen begrensd. In de betreffende indikator verschijnt afwisselend een "E" om aan te geven dat het vermogen automatisch begrensd is (fig. 8). fig. 8 0 35 Het juiste kookgerei Voor her koken, bakken en braden bestaan pannen welke speciaal voor het keramische kookplateau gemaakt zijn. Het verdient aanbeveling uitsluitend van deze pannen gebruikt te maken. Pannen met een aluminium - of koperhoudende bodem zijn ongeschikt, Ze laten niet verwijderbare verkleuringen op het keramische oppervlak achter. Teken de uitsparing in het werkblad volgens de maatschets (fig. 1) of het sjabloon nauwkeurig af en zaag het gat uit. Maak de plaatsen waar het platea op het werkblad komt te rusten goed schoon. Kontroleer of de afdichtingen aan de onderkant van het frame op hun plaats zitten. Doe dat geleidelijk en diagonaal, steeds een beetje tot het plateau rondom goed op het werkblad aansluit. Gebruik voor het aandraaien van de beugeltjes geen elektrisch of luchtgereedschap, tenzij u de automatische afslag op maximaal 1 Nm in kunt stellen. De afstand tussen de onderkant van het plateau en zich eventueel daaronder bevindende meubeldelen, moet tenminste 20 mm bedragen. Elektrische aansluiting Het kookplateau mag uitsluitend door een erkend installateur aangesloten worden. Afhankelijk van de plaatselijke mogelijkheden of voorschriften, kan het plateau op 1, 2 of 3 fasen of groepen aangsloten worden. Aansluiting op 380/400 V zonder nulgeleider, dus tussen de fasen, leidt onherroepelijk tot vernieling van het plateau De respektievelijk 3-, 4- of 5-aderige aansluitkabel moet geschikt zijn voor de in de technische gegevens vermelde aanluitwaarde. Indien een "vaste aansluiting" gemaakt wordt, dan moet de stromtoevoer onderbroken kunnen worden door een meerpolige schakelaar welke de aardverbinding niet onderbreekt en waarvan de kontaktafstanden tenminste 3 mm bedragen. 3 20 38 Installatie Stopkontakt of onderbreekschakelaar moeten ook na het inbouwen van het plateau bereikbaar zijn. [. . . ] Deze gegevens vindt u op het typeplaatje en omdat u dat na inbouw niet meer lezen kunt, ook op bladzijde 41 onder "Technische gegevens". Technische wijzigingen voorbehouden. Technische gegevens Buitenafmetingen breedte diepte hoogte breedte diepte 572 mm 502 mm 49 mm 560 mm 490 mm =$1866, % Prod-nr: (# $( &( xX!"W$C Serie 9I%C@8 Uitzaagmaten Netspanning Totaal vermogen Typeplaatje: sc Typ ! 2 of 3 maal 220-230 V ~ + Nul 6. 1 kW 41 Garantiebepalingen en Service voor de Benelux Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. 6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN 1 De fabrikant verleent n jaar garantie op het op bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaalen/of konstruktiefout, heeft de koper recht op kostelos herstel. 1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZBA 6154A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZBA 6154A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag