Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 6154 A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 6154 A. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZBA 6154 A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 6154 A te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZBA 6154 A
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZBA 6154 A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 18 Kontrole na het uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Beschrijving van het kookplateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 941 591 650 6. 6kW 19 Bediening Energieregelaars Met de energieregelaars kan de warmte van elke zone traploos ingesteld worden. Ze zijn gemerkt met de standen "1" (minimum) tot en met "10" (maximum). Bij een enkel-circuit-zone maakt het niet uit of de knop linksom of rechtsom uit de "0"-stand gedraaid wordt. In de "0"-stand is de betreffende zone uitgeschakeld. Halogeenzone De halogeenzone is, in tegenstelling tot een normale enkel-circuit-zone, zeer snel op temperatuur. Hij is in dat opzicht met een gasbrander te vergelijken, zonder echter het nadeel van open vuur Na het inschakelen van de betreffende zone licht de halogeenlamp onmiddellijk op. Wij adviseren u deze zone voor het aan de kook brengen en het aanbraden te gebruiken. H Restwarmte-indikatie De indikatie voor de restwarmte licht op zolang het oppervlak van de betreffende zone nog zo heet is dat gevaar voor verbranding bestaat. Na afkoeling, beneden 60°C, gaat het betreffende lampje uit. De restwarmte kunt u benutten voor het korte tijd warm houden van een zoijst bereid gerecht. 20 Bediening Bijschakelen tweede (achterste) en derde (middelste) circuit Eerst schakelt u met de bereffende knop het voorste circuit in. Wilt u het achterste circuit bijschakelen, dan draait u de betreffende knop linksom op de gewenste stand. Wilt u het achterste en het middelste circuit bijschakelen, dan draait u de knop voor het achterste circuit rechtsom op dezelfde stand als de knop voor het voorste circuit. Na het aan de kook komen of het aanbraden draait u de knop(pen) naar de hiernavolgende aanbevolen stand: Stand 1 - 3 Laag voor het warmhouden of opwarmen. Lees goed waar het artikel voor dient vóór u het koopt en gebruikt. Gebruik zo'n speciaal-reinigingsmiddel niet op hete oppervlaken. Laat het opgebrachte reinigingsmiddel een weinig indrogen en neem het daarna met een vochtige doek af. In ieder geval moegen zich geen resten van reinigingsmiddel op het keramische oppervlak bevinden op het moment dat u het plateau in gebruik neemt. Het reinigingsmateriaal kan in dat geval etsend werken. 22 Zanussi is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door verkeerde behandeling, verkeerd onderhoud of het nalaten van onderhoud. Installatie Vóór het inbouwen rekening houden met Met betrekking tot de beveiliging tegen brandgevaar komt het apparaat overeen met type Y (IEC 335-26). Uitsluitend apparaten van dit type mogen met één kant tegen hoge kasten of muren worden gemonteerd. De afstand tussen de onderkant van het plateau en zich eventueel daaronder bevindende meubeldelen, moet tenminste 20 mm bedragen. Het betreffende stopkontakt of de onderbreekschakelaar (bij vaste aansluiting) moeten ook na het inbouwen bereikbaar zijn. Voorbereiden Teken, volgens de afbeelding hiernaast, het gat in het werkblad af en zaag zorgvuldig uit. Montage Teken de afmetingen van het uit te zagen gat nauwkeurig op het keukenwerkblad af. Zaag precies langs de afgetekende lijnen. [. . . ] Het kookplateau is pas echt van het lichtnet gescheiden als de betreffende groepzekeringen verwijderd of uitgeschakeld zijn of als de steker van het plateau uit het stopkontakt genomen is. Voor de hiernavolgende storingen hebt u de service-dienst niet nodig: Na het uitschakelen worden één of meerdere zuones niet heet: => Kontroleer de groepzekeringen. Tijdens het opwarmen van een zone es een bromtoon hoorbaar: => Dat is geen storing. Bij toenemende temperatuur van de zone verdwijnt het geluid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZBA 6154 A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZBA 6154 A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag