Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 6154 A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 6154 A. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZBA 6154 A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 6154 A te teleladen.


ZANUSSI ZBA 6154 A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (675 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZBA 6154 A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Het kookplateau moet door een erkend installateur geinstalleerd worden. Daarmee voorkomt u een elektrische schok door het aanraken van spanningvoerende delen. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen tot schade en letsel leiden. Het kookplateau is slechts dan geheel van het licht net gescheiden als de steker uit het stopkontakt geno-men is of de zekeringen uitgeschakeld of verwijderd zijn. [. . . ] De restwarmte kunt u benutten voor het korte tijd warm houden van een zoijst bereid gerecht. 20 Bediening Bijschakelen tweede (achterste) en derde (middelste) circuit Eerst schakelt u met de bereffende knop het voorste circuit in. Wilt u het achterste circuit bijschakelen, dan draait u de betreffende knop linksom op de gewenste stand. Wilt u het achterste en het middelste circuit bijschakelen, dan draait u de knop voor het achterste circuit rechtsom op dezelfde stand als de knop voor het voorste circuit. Na het aan de kook komen of het aanbraden draait u de knop(pen) naar de hiernavolgende aanbevolen stand: Stand 1 - 3 Laag voor het warmhouden of opwarmen. Stand 4 - 5 Laag tot middelmatig, voor het tegen de kook aanhouden of doorkoken. Stand 6 - 7 Middelmatig tot hoog, voor het aanbraden of aan de kook brengen. Stand 8 - 9 Hoog, voor het aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Met beide knoppen in de "0"-stand zijn alle circuits uitgeschakeld. Energieregelaar voor het achterste en middelste circuit Het juiste kookgerei Voor her koken, bakken en braden bestaan pannen welke speciaal voor het keramische kookplateau gemaakt zijn. Het verdient aanbeveling uitsluitend van deze pannen gebruikt te maken. Pannen met een aluminium - of koperhoudende bodem zijn ongeschikt, Ze laten niet verwijderbare verkleuringen op het keramische oppervlak achter. Hieronder geven wij u enkele belangrijke adviezen: Panbodem De panbodem moet vlak zijn en van een zodanige sterkte dat de bodem tijdens het koken niet hol of bol trekt. Voorbereiden Teken, volgens de afbeelding hiernaast, het gat in het werkblad af en zaag zorgvuldig uit. Montage Teken de afmetingen van het uit te zagen gat nauwkeurig op het keukenwerkblad af. Kontroleer of de op het kookplateau aangebrachte dichting rondom goed en zonder onderbrekingen aangebracht is. Leg het plateau in het gat en centreer het. Bevestigen volgens figuur 1 De bevestigingsbeugels losjes tegen het werkblad draaien. Dan de beugels achtereenvolgens diagonaal met een kruiskopschroevendraaier vastdraaien. Gebruik geen elektrische of luchtschroevendraaier, tenzij u de slip op maximum 1, 1Nm in kunt stellen. Het plateau moet zodanig zijn ingebouwd dat aanra-king van spanningvoerende delen niet mogelijk is. fig. 1 Dichting Glaskeramiek Werkblad Beugels 23 Elektrische aansluiting Het kookplateau mag uitsluitend door een erkend installateur aange-sloten worden. Afhankelijk van de plaatselijke voorschriften kan het plateau op 1, 2 of 3 fasen of groepen 220-230 V + Nul aangesloten worden. Aansluiting op 380/400 V zonder nulgeleider, dus tussen de fasen, leidt onherroepelijk tot vernieling van het kookplateau. De respektievelijk 3-, 4- of 5-aderige aansluitkabel moet geschikt zijn voor de in de technische gegevens aangegeven aansluitwaarde. [. . . ] 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor onstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. 8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden. 8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie. 26 Garantiebepalingen en service voor de Benelux BELANGRIJK ADVIES De konstruktie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZBA 6154 A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZBA 6154 A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag