Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 3154 A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 3154 A. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZBA 3154 A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 3154 A te teleladen.


ZANUSSI ZBA 3154 A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (675 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZBA 3154 A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Het kookplateau moet door een erkend installateur geinstalleerd worden. Daarmee voorkomt u een elektrische schok door het aanraken van spanningvoerende delen. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen tot schade en letsel leiden. Het kookplateau is slechts dan geheel van het licht net gescheiden als de steker uit het stopkontakt geno-men is of de zekeringen uitgeschakeld of verwijderd zijn. [. . . ] In de "0"-stand is de betreffende zone uitgeschakeld. Halogeenzone De halogeenzone is, in tegenstelling tot een normale enkel-circuit-zone, zeer snel op temperatuur. Hij is in dat opzicht met een gasbrander te vergelijken, zonder echter het nadeel van open vuur Na het inschakelen van de betreffende zone licht de halogeenlamp onmiddellijk op. Wij adviseren u deze zone voor het aan de kook brengen en het aanbraden te gebruiken. H Restwarmte-indikatie De indikatie voor de restwarmte licht op zolang het oppervlak van de betreffende zone nog zo heet is dat gevaar voor verbranding bestaat. De restwarmte kunt u benutten voor het korte tijd warm houden van een zojuist bereid gerecht. Twee-circuits-zone (Kombinatie-zone) Deze zone kunt u zowel voor ronde pannen (ronde kookzone) als voor ovale of recht-hoekige pannen (het gehele oppervlak van de zone) gebruiken. Energieregelaar: Twee-circuits-zone 20 Bediening Het gebruik van de rechtse, ronde kookzone Door de betreffende knop rechtsom uit de "0"-stand op de gewenste stand te draaien schakel u het ronde kookgedeelte in. Gebruik van het gehele oppervlak Door de betreffende knop linksom uit de "0"-stand op de gewenste stand te draaien schakelt u de gehele zone in. Met de knop in de "0"-stand zijn beide kookzones uitgeschakeld. Het juiste kookgerei Voor her koken, bakken en braden bestaan pannen welke speciaal voor het keramische kookplateau gemaakt zijn. Het verdient aanbeveling uitsluitend van deze pannen gebruikt te maken. Pannen met een aluminium - of koperhoudende bodem zijn ongeschikt, Ze laten niet verwijderbare verkleuringen op het keramische oppervlak achter. Hieronder geven wij u enkele belangrijke adviezen: Panbodem De panbodem moet vlak zijn en van een zodanige sterkte dat de bodem tijdens het koken niet hol of bol trekt. Bramen inder de bodem of aan de bodemrand veroorzaken krassen in het keramische oppervlak. Pangrotte De diameter van de panbodem moet tenminste gelijk aan die van de betreffende kookzone zijn; liever zelfs iets groter dan die van de kookzone. Pandeksel Koken met een deksel op de pan spaart enorm veel energie ten opzichte van koken zonder deksel. GOED FOUT 21 Onderhoud en reinigen Overtuig u ervan dat alle knoppen in de UIT-stand staan en wacht tot alle lampjes uit zijn. Voor het reinigen van glaskeramiek gelden in principe dezelfde regels als voor het reinigen van gewoon glas. Dan de beugels achtereenvolgens diagonaal met een kruiskopschroevendraaier vastdraaien. Gebruik geen elektrische of luchtschroevendraaier, tenzij u de slip op maximum 1, 1Nm in kunt stellen. Het plateau moet zodanig zijn ingebouwd dat aanra-king van spanningvoerende delen niet mogelijk is. fig. 1 Glaskeramiek Dichting Beugels Werkblad 23 Elektrische aansluiting Het kookplateau mag uitsluitend door een erkend installateur aange-sloten worden. Afhankelijk van de plaatselijke voorschriften kan het plateau op 1, 2 of 3 fasen of groepen 220-230 V + Nul aangesloten worden. Aansluiting op 380/400 V zonder nulgeleider, dus tussen de fasen, leidt onherroepelijk tot vernieling van het kookplateau. De respektievelijk 3-, 4- of 5-aderige aansluitkabel moet geschikt zijn voor de in de technische gegevens aangegeven aansluitwaarde. Indien een "vaste aansluiting" gemaakt wordt, dan moet de stroomtoevoer onderbroken kunnen worden door een meerpolige schakelaar welke de aarde niet onderbreekt en waarvan de kontaktafstanden tenminste 3 mm bedragen. Stopkontakt of onderbreekschakelaar moeten ook na het inbouwen van het plateau bereikbaar zijn. Het plateau moet zodanig zijn ingebouwd dat aanraking van spanningvoerende delen niet mogelijk is. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan door het niet voldoen aan bovenstaande veiligheidsvoorschriften. Eenvoudige storingen Reparaties mogen uitsluitend door erkende vaklieden uitgevoerd worden. [. . . ] 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor onstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. 8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden. 8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie. 26 Garantiebepalingen en service voor de Benelux BELANGRIJK ADVIES De konstruktie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZBA 3154 A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZBA 3154 A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag