Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZANS715

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZANS715. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZANS715 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZANS715 te teleladen.


ZANUSSI ZANS715 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5439 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZANS715

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Tijdens normaal gebruik worden de kondensor en de kompressor die zich op de achterkant van het apparaat bevinden, warm. Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in de speciale Figuur. Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. [. . . ] Verwijder de deur(en) of het deksel en knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting van wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich niet in op kunnen sluiten of aan een elektrische schok bloot kunnen staan. Belangrijk: Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in de isolatie, geen ozon-onvriendelijke stoffen. Het apparaat moet niet weggegooid worden samen met het huisvuil of met gesloopte apparaten. Vermijden dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral aan de achterkant in de zone van de warmtewisselaar. Inlichtingen over ophaaldiensten kunnen worden verschaft door de gemeentelijke autoriteiten. Heel goed oppassen, tijdens het verplaatsen, dat de delen van het koelcircuit niet zodanig worden beschadigd, dat de koelvloeistof naar buiten zou kunnen lekken. Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een centrale verwarming of een gasfornuis. Zorg dat er voldoende lucht aan de achterkant van het apparaat kan cirkuleren. Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd ingebouwde): het apparaat kan zeer goed in de kelder geplaatst worden. 19 INSTALLATIE Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. Muur-afstandshouders In het documentenzakje bevinden zich twee afstandhouders die volgens de figuur geplaatst dienen te worden. Draai de schroeven los, steek de afstandhouder onder de schroefkop en draai de schroeven weer vast. Fig. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken met een föhn. 5 PR228 Omkeren draairichting deurtje (Alleen voor model ÖKO Santo Super 2373-4 KA) Maak het steunstukje(1) los door met een schroevedraaier op de binnenveer te drukken (Fig. 4) en verwijder het tegelijkertijd met het deurtje; verwijder naaf (2) en monteer haar aan de andere kant op het vrijgekomen gaatje; draai het deurtje 180° om, verwijder het steunstukje (1) en monteer het aan de andere kant; Monteer het deurtje door bovenstift en steunstukje (1) op hun plaats te schuiven tot ze geblokkeerd worden. Om de houdbaarheid van de levensmiddelen te verzekeren is het deurtje voorzien van een eenvoudige veerinstallatie, waardoor het deurtje open blijft staan tot u het niet goed dichtdrukt. Fig. 6 180° 2 1 PR140 21 GEBRUIK Bedieningspanee 4 0 1 3 2 A A - Controlelampje elektrische voeding B B - Thermostaatknop (temperatuurkeuzeknop) Ingebruikname Steek de steker in de wandkontaktdoos. Draai de thermostaatknop, rechtsom uit de stand «O» (STOP-stand). Het kontrolelampje licht op; dit geeft aan dat het apparaat in bedrijf is. U schakelt het apparaat uit door de thermostaatknop op stand «O» te draaien. Koelen van levensmiddelen Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in acht te nemen: Plaats geen warme of dampende spijzen of dranken in de koelruimte; dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het; plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan cirkuleren. Enkele praktische tips: Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de glazen plaat boven de groentelade geplaatst. Gekookt voedsel, koude schotels enz. : kunnen, goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden. Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of alluminiumfolie verpakt. [. . . ] Het dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje opgevangen in een bakje dat zich aan de achterkant van het apparaat boven de kompressor bevindt. Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal regelmatig schoon te maken, teneinde te voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. Fig. 9 D068 droog na het ontdooien de wanden zorgvuldig; D037 bewaar de schraper zodat u hem opnieuw kunt gebruiken; draai de thermostaatknop in de gewenste stand of steek de steker weer in het stopkontakt en schakel de snelvriesschakelaar in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZANS715

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZANS715 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag