Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN1230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN1230. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZAN1230 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN1230 te teleladen.


ZANUSSI ZAN1230 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4654 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZAN1230 (4654 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZAN1230

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Apparaat zelf om de stekker uit het Met inachtneming van de geldende normen, moet stopcontact te halen (fig. Een apparaat dat buiten werking is onbruikbaar Verzeker u ervan dat het elektriciteitsnet voorzien gemaakt worden door de voedingskabel door te is van een differentiaaluitschakelaar (type snijden, alvorens het weg te gooien. Zuig geen ontvlambare, ontplofbare of bijtende Rol de voedingskabel helemaal af alvorens het stoffen op (fig. Gebruik het apparaat niet in ruimten verzadigd Gebruik alleen een verlengsnoer als deze in van gas. [. . . ] Gebruik geen doorsnede geschikt is voor het vermogen van het tri, oplosmiddelen of schurende apparaat. Laat de voedingskabel nooit over scherpe randen De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld lopen en druk hem niet in elkaar. Worden voor een onjuist gebruik of een Laat het apparaat nooit in bedrijf zonder het onder gebruik dat niet in overeenstemming is met controle te houden. De geboden aanwijzingen, voor het knoeien Stel het apparaat niet bloot aan aan het apparaat en voor onvoldoende weersomstandigheden (regen, vorst, zon, enz. - Maximaal vermogen beschikbaar aan het contactpunt voor het elektrische accessoire . Trek de bovenkant van de scharnieren naar buiten om de motoreenheid los te maken (fig. Controleer, bij het sluiten, of de scharnieren goed op hun plaats zitten. Stand 1 = Apparaat aan (controlelampje aan) Gebruik van het apparaat met elektrisch accessoire (fig. - Schakelaar ("A"): in stand "AUTOMATISCH" ( - Schakelaar: in stand I = Apparaat aan (controlelampje aan) Met de twee schakelaars in deze standen wordt het apparaat automatisch in werking gesteld bij het starten van het elektrische accessoire. Het contactpunt is geschikt voor de aansluiting van elektrische accessoires met een maximaal vermogen van 2000 W (fig. De gebruiker kan dit merken aan de toename van het toerental van de motor en aan het feit dat er niets meer opgezogen wordt. Dompel de spleetzuigmond niet geheel onder bij het opzuigen van vloeistof vanuit reservoirs, om de gedeeltelijke toevoer van lucht te garanderen. "C2" ­ "C3" ­ "C4") - De filterpatroon moet altijd zijn toegepast. LET OP: Voor een hoog rendement van het apparaat is het van belang de filterpatroon altijd schoon te houden. Verbind het elektrische accessoire en het apparaat elektrisch zoals beschreven bij punt "A3". Haak de elektriciteitskabel van het elektrische accessoire met de ringen (G) aan de slang (fig. Alvorens enig onderhoud aan het apparaat te verrichten moet u altijd de stekker uit het stopcontact trekken. De stofzak mag niet opnieuw gebruikt worden, maar moet altijd vervangen worden. - Verwijder de volle papieren filterzak uit het vat (de trommel) (fig. Maak de filterpatroon veelvuldig schoon met een penseel met zachte haren (fig. [. . . ] - Verwijder de volle papieren filterzak uit het vat (de trommel) (fig. Maak de filterpatroon veelvuldig schoon met een penseel met zachte haren (fig. Gebruik, voor een grondige reiniging, een sproeikraan en richt de waterstraal van binnen naar buiten (fig. Verzeker u ervan dat hij goed droog is, alvorens hem weer te gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZAN1230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZAN1230 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag