Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN TDE 4124 CH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN TDE 4124 CH. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZAN TDE 4124 CH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN TDE 4124 CH te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZAN TDE 4124 CH
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZAN TDE 4124 CH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 125994942. qxp 2004-02-12 14:01 Page 1 WÄSCHETROCKNER SECHE-LINGE TROMMELDROGER TØRRETUMBLER TDE 4124 ELECTRONIC SENSOR TDE 4224 A B C D E F G H AUTOREVERSE 125994942 MODE D'EMPLOI GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING BRUGSANVISNING D F NL DK 125994942. qxp 2004-02-12 14:01 Page 26 Inhoud Waarschuwingen en belangrijke adviezen Afvalverwerking. . 27 28 28 28 29 30 30 30 30-31 32 32 32 33 33 34 35 36 37 37 37 37 37 Energie-Spaartips . Technische gegevens Beschrijving van de machine Installatie . . Plaatsen . Afvoer van de vochtige lucht Aanbrengen van een luchtafvoerslang. . Bediening Bedieningspaneel Praktische tips Gebruik . [. . . ] Raadpleeg in dit geval ELGROEP FABRIEKSSERVICE. 31 NEDERLANDS Houd de slang zo kort mogelijk en met zo weinig mogelijk bochten. Een erg lange slang beïnvloedt de werking van de wasdroger nadelig en geeft kans op vorming van condenswater binnen de slang. 125994942. qxp 2004-02-12 14:01 Page 32 Wijzigen van de deurdraairichting Het kan wenselijk zijn om de draairichting van de deur om te keren. Bijvoorbeeld omdat de wasdroger op of naast de wasautomaat staat. Deze wijziging mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Verwijder de deur, compleet met scharnier, door de beide schroeven (1) los te draaien. Druk de twee vleugeltjes van de schakelstift (2) naar elkaar toe en trek de schakelstift uit de deur (fig. Breng nu de schakelstift (2) en de dummy (3) op de tegenover gestelde plaats, weer aan (fig. Overtuig u ervan dat de vleugeltjes klikken. Verwijder de kunststof afdekplaat (4), door middel van de beide schroeven (fig. Monteer de plaat op de tegenovergestelde plaats (fig. B). 2 3 P0283 1 4 A 4 1 2 3 P0748 B Elektrischer Anschluss Der Anschluss darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an 220-230 V (50 Hz) erfolgen. Deze toets kan in alle droogprogramma's, ook de tijdprogramma's, ingeschakeld worden. 5 Toets "zoemer uit" Druk deze toets voortijds in als u niet wilt dat de machine aan het begin en tijdens de antikreukfase een zoemtoon laat horen. Het betreffende lampje licht op. 6 Toets "start" Na instelling van het programma drukt u op deze toets om het programma te starten. Indien de deur tijdens de afwerking van het programma geopend wordt, moet deze toets na het sluiten van de deur weer ingedrukt worden om het programma voort te zetten. De start-toets moet ook ingedrukt worden als een stroomonderbreking geweest is. In beide gevallen knippert het lampje of al naar de lopende fase. 8 Programmakiezer De programmakiezer kan rechtsom en linksom gedraaid worden. U hebt de keuze uit automatische droogprogramma's A-H en de op tijd drogen programma's 60-30 min voor het nadrogen van enkele kledingstukken. Om een programma te annuleren draait u de programmakiezer op "0". 33 NEDERLANDS 1 23 45 6 7 8 125994942. qxp 2004-02-12 14:01 Page 34 Automatische droogprogramma's Soort textiel Droogtegraad Belading in kg drooggewogen wasgoed 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 5 Programmakeuze Extra droog Kastdroog Katoen en linnen Licht vochtig Strijkdroog Mangeldroog A B (*) C D (*) E Extra droog Synthetica Kastdroog Licht vochtig 2, 5 2, 5 2, 5 F G (*) H Op tijd droogen Soort textiel Tijdsduur in min. Belading in kg drooggewogen wasgoed 5 2, 5 Programmakeuze Katoen en linnen Synthetica (*) Programma's volgens CEI 1121. 60 30 60' 30' De droogduur hangt af van verschillende faktoren: - soort wasgoed - vulgewicht - centrifugetoerental. Belading Eigenlijk zou u het wasgoed steeds moeten wegen. Wegen is omslachtig, daarom geven wij u een ander hulpmiddel: katoen en linnen: volle belading, maar niet proppen synthetica: halfvolle belading fijne was: éénderde van de trommel 34 125994942. qxp 2004-02-12 14:01 Page 35 Praktische tips Maximaal vulgewicht benutten!U droogt het zuinigst, als u zich aan de vulgewichten houdt, die in de programmatabel vermeld staan. Een volgepropte trommel leidt tot onregelmatige droging en te lange droogtijd, waardoor ook het energieverbruik onnodig toeneemt. [. . . ] Verwijder het viltachtige stof met een vochtige doek. Het filter kan niet uitgetrokken worden. P0328 P0767 Verbaast u zich niet over de hoeveelheid fijn pluis. Dit pluis ontstaat door het dragen van de kleding of het gebruiken van de textiel. Het wordt door de wind weggeblazen als u het wasgoed buiten aan de lijn droogt en blijft eenvoudig in het wasgoed zitten als u binnenshuis droogt. Eenvoudige storingen Het is de moeite waard om vóór u de servicedienst belt, even de volgende punten te controleren: De droger start niet Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, belt u dan de servicedienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZAN TDE 4124 CH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZAN TDE 4124 CH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag