Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZA27S3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZA27S3. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZA27S3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZA27S3 te teleladen.


ZANUSSI ZA27S3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (476 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZA27S3 (461 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZA27S3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KÜHLGEFRIERSCHRANK REFRIGERATEURCONGELATEUR TWEEDEURSKOELKAST FRIDGE-FREEZER ZA 27 S3 BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET 2222 261-34 Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. [. . . ] Pendant que l'on effectue cette opération, il n'est pas nécessaire de couper le courant ou d'enlever les denrées qui se trouvent dans le compartiment. Pour effectuer un dégivrage complet procédez de la manière suivante: 1. tournez le bouton du thermostat sur la position «O» ou débranchez l'appareil; 2. enveloppez les denrées dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais; 3. maintenez la porte ouverte, placez un récipient sur la première clayette du réfrigérateur, à l'endroit qui correspond à l'ouverture de vidange, et retirez le bouchon, comme l'illustre la figure; 4. une fois que le dégivrage est terminé, épongez bien le congélateur et remettez le bouchon à sa place; 5. ramenez le bouton du thermostat sur la position désirée ou rebranchez l'appareil. Après 2-3 heures de fonctionnement l'appareil est à nouveau prêt à la conservation des produits surgelés. Het ontdooien Het ontdooien van de koelkast heeft automatisch plaats elke keer dat de compressor stopt. Het dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje opgevangen in een bakje dat zich aan de achterkant van het apparaat boven de compressor bevindt. Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal regelmatig schoon te maken, teneinde te voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. D037 D037 In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt. Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien. draai de thermostaatknop op «O» of trek de steker uit het stopcontact; omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; PR151 PR151 2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 3. laat beide deuren openstaan en plaats een teiltje op het hoogste rek van het koelkastvak onder het afvoergaatje, open het dekseltje van de afvoer. droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig en sluit het gaatje weer af met open het dekseltje; 5. draai de thermostaatknop in de gewenste stand of steek de steker weer in het stopcontact. Na twee of drie uur kunt u de diepvriesproducten weer terugplaatsen. Belangrijk: Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen beschadigen. Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven. Temperatuurstijging van diepvriesproducten kan hun houdbaarheidsduur verkorten. Important: Pour cette opération n'utilisez jamais d'objet métallique qui risquerait de détériorer l'appareil. N'utilisez jamais de dispositifs mécaniques ou autres moyens artificiels pour accélérer le dégivrage, à part ceux préconisés. [. . . ] Het betreffende stopcontact dient, ook na eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben. Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de ELECTROLUX SERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen dient daarom uitsluitend door door het bedrijf aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZA27S3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZA27S3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag