Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZA27S3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZA27S3. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZA27S3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZA27S3 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI ZA27S3
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZA27S3 (461 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZA27S3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KÜHLGEFRIERSCHRANK REFRIGERATEURCONGELATEUR TWEEDEURSKOELKAST FRIDGE-FREEZER ZA 27 S3 BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET 2222 261-34 Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. [. . . ] Belangrijk:Het apparaat moet van het elektriciteitsnet afgehaald kunnen worden; de stekker moet dus ook na de installatie bereikbaar blijven. Changement de l'ampoule B 10 mm A 10 mm L'ampoule d'éclairage dans le compartiment réfrigérateur est accessible si on effectue les opérations suivantes: · · dévissez la vis de fixation du plafonnier; décrochez la partie mobile en exerçant une pression sur celle-ci comme indiqué dans la figure. Lorsque la porte est ouverte, si l'ampoule ne s'allume pas, il faut contrôler qu'elle soit bien vissée; si cela n'élimine pas le problème, mettre une autre ampoule qui ait la même puissance. La puissance maximale est indiquée sur le diffuseur. NP00 D411 36 21 Dégivrage Le dégivrage du compartiment réfrigérateur s'effectue automatiquement, à chaque arrêt du compresseur. L'eau de dégivrage est évacuée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil où elle s'évapore. Nous recommandons de nettoyer périodiquement l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage se trouvant dans la partie centrale de la gouttière du compartiment réfrigérateur afin d'éviter que l'eau, en débordant, ne coule sur les denrées stockées dans la cuve. Utilisez à cet effet le bâtonnet se trouvant dans l'orifice. Dans le congélateur, par contre, il faut éliminer le givre à chaque fois qu'il y a une couche épaisse qui s'est formée (de 4 mm environ), en se servant de une spatule en plastique. Pendant que l'on effectue cette opération, il n'est pas nécessaire de couper le courant ou d'enlever les denrées qui se trouvent dans le compartiment. Pour effectuer un dégivrage complet procédez de la manière suivante: 1. tournez le bouton du thermostat sur la position «O» ou débranchez l'appareil; 2. enveloppez les denrées dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais; 3. maintenez la porte ouverte, placez un récipient sur la première clayette du réfrigérateur, à l'endroit qui correspond à l'ouverture de vidange, et retirez le bouchon, comme l'illustre la figure; 4. une fois que le dégivrage est terminé, épongez bien le congélateur et remettez le bouchon à sa place; 5. ramenez le bouton du thermostat sur la position désirée ou rebranchez l'appareil. Après 2-3 heures de fonctionnement l'appareil est à nouveau prêt à la conservation des produits surgelés. Het ontdooien Het ontdooien van de koelkast heeft automatisch plaats elke keer dat de compressor stopt. Het dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje opgevangen in een bakje dat zich aan de achterkant van het apparaat boven de compressor bevindt. Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal regelmatig schoon te maken, teneinde te voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. D037 D037 In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt. Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien. draai de thermostaatknop op «O» of trek de steker uit het stopcontact; omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; PR151 PR151 2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 3. [. . . ] Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de ELECTROLUX SERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen dient daarom uitsluitend door door het bedrijf aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te worden. Tracht, in geval van storing of een defect, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZA27S3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZA27S3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag