Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZA26S3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZA26S3. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZA26S3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZA26S3 te teleladen.


ZANUSSI ZA26S3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (501 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZA26S3 (478 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZA26S3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KÜHLGEFRIERSCHRANK REFRIGERATEURCONGELATEUR TWEEDEURSKOELKAST FRIDGE-FREEZER ZA 26 S3 BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET 2222 262-62 15. Mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Haftung gesetzlich vorgeschrieben ist, wird durch die vorliegenden Garantiebedingungen jede durch den Kunden u. U. geforderte Entschädigung für über das Gerät hinausgehende Schäden ausgeschlossen. Im Falle der gesetzlich niedergelegten Haftung erfolgt maximal eine Entschädigung in Höhe des Kaufpreises des Geräts. Diese Garantiebedingungen gelten ausschließlich für in Belgien gekaufte und benutzte Geräte. Bei Geräten, die exportiert werden, muss sich der Kunde zunächst vergewissern, dass sämtliche technischen Vorgaben (z. B. [. . . ] draai de thermostaatknop op «O» of trek de steker uit het stopcontact; omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 3. draai de thermostaatknop in de gewenste stand of steek de steker weer in het stopcontact. Na twee of drie uur kunt u de diepvriesproducten weer terugplaatsen. D037 Nettoyage extérieur De nombreux détergents spécifiques pour les surfaces de cuisine contiennent des agents chimiques pouvant corroder/endommager les parties en plastique de cet appareil. Il est donc recommandé de ne laver le revêtement extérieur de cet appareil qu'avec de l'eau chaude et un petit peu de détergent liquide pour assiettes. Dépoussiérez le condenseur situé à l'arrière de l'appareil à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur. Une accumulation de poussière risquerait de diminuer le rendement de l'appareil. Arrêt prolongé Lorsque l'appareil doit rester à l'arrêt pendant un certain temps, prenez les précautions suivantes: débranchez la prise de courant; videz l'appareil; dégivrez-le et nettoyez-le à fond; laissez les portes entrouvertes pour faire circuler de l'air, de façon à éviter les mauvaises odeurs. Belangrijk: Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen beschadigen. Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven. Temperatuurstijging van diepvriesproducten kan hun houdbaarheidsduur verkorten. Changement de l'ampoule L'ampoule d'éclairage dans le compartiment réfrigérateur est accessible si on effectue les opérations suivantes: · · dévissez la vis de fixation du plafonnier; décrochez la partie mobile en exerçant une pression sur celle-ci comme indiqué dans la figure. Lorsque la porte est ouverte, si l'ampoule ne s'allume pas, il faut contrôler qu'elle soit bien vissée; si cela n'élimine pas le problème, mettre une autre ampoule qui ait la même puissance. La puissance maximale est indiquée sur le diffuseur. D411 STORING Indien het apparaat niet of niet goed funkioneert, kontroleer dan: · · · · of de steker goed in het stopcontact zit; of de elektriciteit soms uitgevallen is; of de thermostaatknop op de juiste stand staat; en indien er water op de bodem van de koeler ligt, of het afvoerkanaaltje soms verstopt is (zie hoofdstuk "Het ontdooien"). Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan de dichtsbijzijnde servicedienst. Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt. 18 31 ONDERHOUD Neem vóór iedere handeling altijd eerst de steker uit de wandkontaktdoos. Belangrijk Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient daarom uitsluitend door door de fabrikant bevoegd personeel uitgevoerd te worden. Dégivrage Geprolongeerde stilstand Wij adviseren u vóór de periode dat de koelkast niet gebruikt wordt de volgende handelingen uit te voeren: · · · neem de steker uit de wandcontactdoos; verwijder alle spijzen en dranken uit de kast; laat de kast geheel ontdooien en maak de binnenwanden, rekken, korven en dergelijke goed schoon; laat de deuren open staan, teneinde het ontstaan van onaangename geur te voorkomen. Le dégivrage du compartiment réfrigérateur s'effectue automatiquement, à chaque arrêt du compresseur. L'eau de dégivrage est évacuée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil où elle s'évapore. Nous recommandons de nettoyer périodiquement l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage se trouvant dans la partie centrale de la gouttière du compartiment réfrigérateur afin d'éviter que l'eau, en débordant, ne coule sur les denrées stockées dans la cuve. Utilisez à cet effet le bâtonnet se trouvant dans l'orifice. Dans le congélateur, par contre, il faut éliminer le givre à chaque fois qu'il y a une couche épaisse qui s'est formée (de 4 mm environ), en se servant d'une spatule en plastique. Pendant que l'on effectue cette opération, il n'est pas nécessaire de couper le courant ou d'enlever les denrées qui se trouvent dans le compartiment. Pour effectuer un dégivrage complet procédez de la manière suivante: 1. tournez le bouton du thermostat sur la position «O» ou débranchez l'appareil; 2. [. . . ] Het betreffende stopcontact dient, ook na eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben. Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de ELECTROLUX SERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen dient daarom uitsluitend door door het bedrijf aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZA26S3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZA26S3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag