Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z630/3CT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z630/3CT. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z630/3CT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z630/3CT te teleladen.


ZANUSSI Z630/3CT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1005 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z630/3CT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. · Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen. · Trek na het gebruik de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. [. . . ] De hardheid van water wordt gemeten in equivalente eenheden, Duitse hardheid (°dH), Franse hardWaterhardheid °dH 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 °TH 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 mmol/l 9, 1 - 12, 5 7, 6 - 8, 9 6, 5 - 7, 5 5, 1 - 6, 4 4, 0 - 5, 0 3, 3 - 3, 9 heid (°TH) en mmol/l (millimol per liter internationale eenheid voor de hardheid van water). De ontharder moet worden ingesteld in overeenstemming met de hardheid van het water in uw omgeving. Voorbeelden: Als het huidige niveau 5 is, wordt door de functietoets A één keer in te drukken, niveau 6 geselecteerd. Als het huidige niveau 10 is, wordt door functietoets A één keer in te drukken, niveau 1 geselecteerd. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/uittoets te drukken. Gebruik van afwasmachinezout LET OP!Gebruik speciaal zout dat geschikt is voor afwasmachines. 12 Draai de dop los. Alleen voor de eerste keer met zout vullen, het zoutreservoir eerst met water vullen. BELANGRIJK! Giet met behulp van de bijgeleverde trechter zout in het reservoir tot dit helemaal gevuld is met zout. Start onmiddellijk een compleet programma. Tijdens het vullen met zout zal het water uit het reservoir overstromen. Draai het deksel goed vast door het met de klok mee te draaien tot de aanslag (u hoort een klik). BELANGRIJK!Vul het zout bij, wanneer het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden. 13 Gebruik van glansmiddel Open het deksel. Vul het reservoir met glansmiddel. Het maximale vulniveau wordt aangegeven door "max" Neem gemorst glansmiddel meteen op. Til beide kanten voorzichtig op totdat het mechanisme vastklikt en het rek stabiel is. Ga als volgt te werk om het rek in zijn oorspronkelijke stand te laten zakken: 1. Til beide kanten voorzichtig op en laat het mechanisme langzaam terug naar beneden zakken, terwijl u het blijft vasthouden. BELANGRIJK!Zet het rek nooit aan een enkele kant naar boven of beneden BELANGRIJK!Als het rek zich in zijn bovenste stand bevindt, kunt u geen gebruik maken van de kopjesrekken. Gebruik van afwasmiddel BELANGRIJK!Gebruik uitsluitend afwasmiddelen die geschikt zijn voor gebruik in afwasmachines. Neem de aanbevelingen van de fabrikant voor dosering en bewaren in acht. 17 Open het deksel. Doe het afwasmiddel in vakje A. Houd u aan de doseringsniveau's. Voeg, voor programma's met voorwas een extra dosis afwasmiddel toe in vakje B. Bij gebruik van afwastabletten: leg de afwastabletten in vakje A. Sluit het deksel. Afwasmiddeltabletten Afwasmiddeltabletten van verschillende fabrikanten lossen niet allemaal even snel op. Daarom bereiken bepaalde afwasmiddeltablet- ten tijdens korte programma's niet hun volledige reinigingswerking. Kies daarom bij het gebruik van afwasmiddeltabletten lange programma's, om ervoor te zorgen dat tabletresten volledig worden verwijderd. De afwasmachine uitruimen · Hete borden zijn gevoelig voor stoten. Het is daarom raadzaam het serviesgoed eerst te laten afkoelen alvorens de machine uit te ruimen. · Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit; hiermee voorkomt u dat er water van het bovenrek op het serviesgoed in het onderrek druppelt. 18 · Er kan water op de zijkanten en de deur van de afwasmachine ontstaan omdat roestvrij staal uiteindelijk koeler zal worden dan het serviesgoed. [. . . ] Het testen in overeenstemming met EN 50242 moet worden uitgevoerd nadat het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn met respectievelijk zout en glansmiddel en met gebruik van het testprogramma (zie "Verbruikswaarden"). Volledige belading: 9 standaardcouverts Hoeveelheid benodigd afwasmiddel Instelling glansmiddel 5 g + 20 g (type B) stand 4 (type III) Bovenrek zonder kleine schaal en slakom Bovenrek met kleine schaal en sla- Bestekmandje kom 24 kopjesrekken: stand A Onderrek Installatie WAARSCHUWING!Alle elektrotechnische en/of loodgieterswerkzaamheden die nodig zijn voor de installatie van het apparaat dienen te worden uitgevoerd door een erkend installateur. alleen om de watertoevoer- en afvoerslang en het aansluitsnoer door te laten. De afwasmachine is voorzien van stelvoetjes voor het instellen van de hoogte. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z630/3CT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z630/3CT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag