Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z220FO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z220FO. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z220FO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z220FO te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI Z220FO
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI Z220FO (232 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z220FO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. s Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. s Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] Ga omgekeerd te werk om ze weer aan elkaar haken. Was zilver bestek niet tegelijkertijd met andere metalen. UI07 54 PBA17NL Gebruik van de bovenste korf De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes, schoteltjes, dessertbordjes, kleine borden (max. Glazen met lange steel kunnen in het hoge gedeelte opgehangen worden. Plaats servies zodanig op en onder de opklapbare kopjesrekken, dat het water overal bij kan. US41 IEC 436 / DIN 44990 Voor groter servies kunt u de rekken omhoog klappen. Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien. US29 Regeling hoogte bovenste korf Mocht u erg grote borden willen afwassen (diameter tussen 27-31 cm), dan kunt u deze in de onderste korf plaatsen, nadat u de bovenste korf hoger geplaatst heeft. Ga als volgt te werk: - Open de knippen (A) aan de voorkant van de bovenste korf en haal de korf eruit. Schuif de korf op grotere hoogte in de machine en doe de knippen (A) dicht. A RC01 U kunt in de bovenste korf nu geen borden meer plaatsen die een diameter van meer dan 20 cm hebben. Het kopjesrekje is tevens onbruikbaar. Sluit de deur nadat u de machine hebt beladen. Een open deur kan gevaarlijk zijn. 55 PBA16NL Praktische tips voor het afwassen Voor een goed resultaat Potten, pannen, kopjes, glazen en dergelijke altijd met de opening naar beneden. In principe plaatst u alles scheef in de korven opdat het afwaswater niet langs maar op en in het serviesgoed wordt gesproeid. Aangekoekte en aangebrande pannen moeten eerst worden afgespoeld. Lange messen en lepels horizontaal, bij voorkeur in de bovenste korf. 7. Sluit de machinedeur Programma kiezen Draai de programmaknop rechtsom tot de gewenste programmaletter tegenover de startmarkering staat. Het is af te raden om de deur te openen als de machine in werking is. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt. Wij adviseren u om vóór u de deur tussentijds opent, de machine uit te schakelen door middel van de Aan/ Uit-toets. Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen. 58 POS05NL Onderhoud Binnenkant van de machine Maak de deurafdichting, de afwasmiddelhouder en de glansmiddelhouder regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel. Reiniging van de afvoerzeef (Na iedere afwasbeurt) Voedselresten kunnen zich in de bodemzeef (A) ophopen; daarom dient u de zeef regelmatig onder stromend water schoon te maken. - U tilt de zeef met behulp van het handgreepje uit de machine. Na het reinigen klikt u de zeef weer in de machinebodem terug. A MA04 Reiniging van de bodemzeef (Elke twee maanden) Maak, indien noodzakelijk, de grote zeef (B) aan beide kanten onder stromend water met een borsteltje schoon. Verwijder hiertoe de sproeiarm door deze omhoog te trekken Draai het asje (C) 90° naar links en haal de zeef uit de machine. Na het reinigen de zeef in omgekeerde volgorde weer terugplaatsen. Controleer of de zeef weer goed op z'n plek zit. De hendel moet naar de voorkant van het toestel wijzen. [. . . ] Van te voren draait u de vier stelvoeten op de gewenste hoogte en zodanig dat de machine waterpas staat nadat hij ondergebouwd is. Nu schuift u de machine in de nis, zodanig dat de slangen niet kunnen knikken en het aansluitsnoer niet beklemd raakt. Ten behoeve van eventuele service moet de machine zonder hak- of breekwerk uit de nis geschoven kunnen worden. 570÷ 600 600 IN05 66 820 PFI01NL GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden Algemene Garantiebepalingen 1. De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z220FO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z220FO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag