Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z220FO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z220FO. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z220FO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z220FO te teleladen.


ZANUSSI Z220FO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (207 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI Z220FO (232 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z220FO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. s Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. s Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. s Een eventueel noodzakelijke wijziging van de watertoe- en/of afvoervoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] Ga als volgt te werk: - Open de knippen (A) aan de voorkant van de bovenste korf en haal de korf eruit. Schuif de korf op grotere hoogte in de machine en doe de knippen (A) dicht. A RC01 U kunt in de bovenste korf nu geen borden meer plaatsen die een diameter van meer dan 20 cm hebben. Het kopjesrekje is tevens onbruikbaar. Sluit de deur nadat u de machine hebt beladen. Een open deur kan gevaarlijk zijn. 55 PBA16NL Praktische tips voor het afwassen Voor een goed resultaat Potten, pannen, kopjes, glazen en dergelijke altijd met de opening naar beneden. In principe plaatst u alles scheef in de korven opdat het afwaswater niet langs maar op en in het serviesgoed wordt gesproeid. Hoe minder het serviesgoed tegen elkaar staat hoe beter het afwasresultaat. Staat er echter heel licht, bijvoorbeeld kunststof, serviesgoed tussen, probeer dan een zodanige opstelling dat de lichte stukken niet van hun plaats kunnen worden gesproeid. q Niet alles is geschikt voor machinaal afwassen Tenzij de fabrikant van het artikel anders aangeeft, zijn de volgende artikelen in de regel niet voor machinaal afwassen geschikt: q Bestek met houten of hoornen aangelijmde grepen. Houten borden en schalen, ongeglazuurde aardewerk en handbeschilderd porselein. Servies, bestek, pannen Aan Uit 25 g / 65°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht ** Snel programma 65°C Licht verontreinigd. servies, bestek. Aan Uit Aan Uit 25 g / 65°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Voorspoelen Servies dat u pas later gaat afwassen. / / 1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen). *Dit is het norm-programma volgens IEC 436/DIN 44990 Normaal programma met voorspoelen met wasmiddel type A; Glansmiddelhouder: stand 3. Standaard bevattingsvermogen: 12 couverts; Aanbevolen hoeveelheid reinigingsmiddel: 25 g in houder 5 g op houder. Deur op een kier laten staan om het ontstaan van een onaangename geur te vermijden. Binnenkant en accessoires reinigen. Bescherming tegen vorst Plaats de afwasmachine nooit in een ruimte waar de temperatuur onder het vriespunt kan zakken. Mocht dat toch het geval zijn, maak de machine dan leeg, draai de kraan dicht, verwijder de waterafvoerslang en laat deze leeg lopen. Vervoeren van de machine Als u de machine gaat vervoeren (bijv. Zorg ervoor dat de machine tijdens het transport rechtop blijft staan. 60 PMC02NL Herstel van eenvoudige storingen Een storing is vaak het gevolg van een kleinigheid die u zelf kunt verhelpen. Wij adviseren u eerst onderstaande tabel te raadplegen voordat u de servicedienst belt. Storing De machine start niet Oplossing s s s s De machinedeur is niet goed dicht. De machine staat niet waterpas of is niet op de juiste wijze ingebouwd. Een of enkele gaatjes in één of beide sproeiarmen is of zijn verstopt. Verkeerd of te weinig afwasmiddel gebruikt, het is te oud en/of te klonterig en/of van slechte kwaliteit. Het gekozen programma was niet geschikt voor de aard en/of hoeveelheid van de bevuiling. Kijk in alle gevallen naar zowel het zoutvat als de glansmiddelhouder. Het serviesgoed is na het beëindigen van het programma te lang in de machine gebleven. 61 PSN01NL De machine neemt geen water in s s s s De zeven zijn verstopt s s De machine pompt niet af s s s s Teveel geluid De deur gaat moeilijk dicht Het afwasresultaat is niet goed s s s s s s s s s s s s s Kalkvlekken, stepen, waas op het serviesgoed De afwas is niet droog s s Kunt u de oorzaak van een storing niet zelf opsporen en verhelpen, belt u dan de servicedienst. [. . . ] Daartoe verwijdert u de beide bevestigingsschroeven aan de voorkant, dan tilt u het blad iets op en schuift u het uit de achterste vergrendelingen. Van te voren draait u de vier stelvoeten op de gewenste hoogte en zodanig dat de machine waterpas staat nadat hij ondergebouwd is. Nu schuift u de machine in de nis, zodanig dat de slangen niet kunnen knikken en het aansluitsnoer niet beklemd raakt. Ten behoeve van eventuele service moet de machine zonder hak- of breekwerk uit de nis geschoven kunnen worden. 570÷ 600 600 IN05 66 820 PFI01NL GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden Algemene Garantiebepalingen 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z220FO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z220FO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag