Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z220/9K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z220/9K. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z220/9K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z220/9K te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI Z220/9K
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z220/9K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. s Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. s Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] In het betreffende vak, aan weerskanten van de korf, legt u lepels, dessertlepels, messen en ander kleinbestek. De bestekmand bestaat uit twee verwijderbare delen: men kan enkel één of beide delen gebruiken, naargelang het aantal bestekken. Om de twee delen van elkaar los te maken, schuif ze horizontaal uit elkaar. Ga omgekeerd te werk om ze weer aan elkaar haken. Was zilver bestek niet tegelijkertijd met andere metalen. UI18 UI07 56 PBA12NL Gebruik van de bovenste korf De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes, schoteltjes, dessertbordjes, kleine borden (max. Glazen met lange steel kunnen in het hoge gedeelte opgehangen worden. Plaats servies zodanig op en onder de opklapbare kopjesrekken, dat het water overal bij kan. US41 IEC 436 / DIN 44990 Voor groter servies kunt u de rekken omhoog klappen. Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien. US29 Regeling hoogte bovenste korf Mocht u erg grote borden willen afwassen (diameter tussen 27-31 cm), dan kunt u deze in de onderste korf plaatsen, nadat u de bovenste korf hoger geplaatst heeft. Ga als volgt te werk: - Open de knippen (A) aan de voorkant van de bovenste korf en haal de korf eruit. Mocht u ze toch in de machine willen wassen, plaats ze dan in de bovenste korf en kies een snel programma. Na vele keren in de machine afwassen kunnen sommige glassoorten mat worden. Zilver bestek kan uitstekend in de machine afgewassen worden, onder voorbehoud dat het tijdens het afwassen niet met andere metalen in aanraking kan komen. Machine uitschakelen Schakel de machine uit door op de Aan/Uit toets drukken. Het lampje in bedrijf gaat uit Draai de kraan dicht. 4. Controleer of beide sproeiarmen vrij kunnen draaien Vullen van afwasmiddelhouder Strooi of giet afwasmiddel het vakje van de afwasmiddelhouder. 5. 12. Machine leeghalen Wacht een paar minuten, want het servies is zeer heet. Bovendien is het droogresultaat beter als u de deur niet direct opent. Om te voorkomen dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in de onderste korf vallen, adviseren wij om eerst de onderste korf naar buiten te trekken en leeg te maken. Het is af te raden om de deur te openen als de machine in werking is. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt. Wij adviseren u om vóór u de deur tussentijds opent, de machine uit te schakelen door middel van de Aan/ Uit-toets. Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen. 6. 7. Sluit de machinedeur Programma kiezen Draai de programmaknop rechtsom tot de gewenste programmaletter tegenover de startmarkering staat. 8. Temperatuurkeuze Voor het kiezen van de temperatuur de aanwijzingen in het programma-overzicht opvolgen (zie "toets indrukken"). 60 POS04/1NL Onderhoud Binnenkant van de machine Maak de deurafdichting, de afwasmiddelhouder en de glansmiddelhouder regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel. Reiniging van de afvoerzeef (Na iedere afwasbeurt) Voedselresten kunnen zich in de bodemzeef (A) ophopen; daarom dient u de zeef regelmatig onder stromend water schoon te maken. [. . . ] Van te voren draait u de vier stelvoeten op de gewenste hoogte en zodanig dat de machine waterpas staat nadat hij ondergebouwd is. Nu schuift u de machine in de nis, zodanig dat de slangen niet kunnen knikken en het aansluitsnoer niet beklemd raakt. Ten behoeve van eventuele service moet de machine zonder hak- of breekwerk uit de nis geschoven kunnen worden. 570÷ 600 600 IN05 68 820 PFI01NL GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden Algemene Garantiebepalingen 1. De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z220/9K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z220/9K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag