Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z218/8K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z218/8K. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z218/8K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z218/8K te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI Z218/8K
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI Z218/8K (208 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z218/8K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KÜHL- UND GEFRIERSCHRANK REFRIGERATEURCONGELATEUR TWEEDEURS KOELKAST FRIDGE-FREEZER KJØL-FRYS KØL-FRYS Z 218/8 K BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING 2222 139-13 INHOUD Waarschuwingen en belangrijke adviezen. 20 21 21 21 21 21 21 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 26 26 26 26 26 27 Transport . blz. Het wijzigen van de deurdraairichting . Inbedrijfname en temperatuurinstelling . [. . . ] Deze geur is eenvoudig weg te nemen: nadat alle verpakkingskleefband is verwijderd, de wanden van de binnenkasten endeuren afnemen met lauw water en een neutrale vloeibare zeep of soda. Met schoon water nalappen en goed droogzemen. Gebruik voor het schoonmaken geen agressieve of schurende middelen. 21 A B D245 Het wijzigen van de deurdraairichting Neem vóór het wijzigen van de deurdraairichting de steker uit de wandkontaktdoos. Houd het apparaat schuin achterover; steun het door een doos, kistje of iets dergelijks onder de bovenkant te plaatsen. In ieder geval zodanig dat u aan de achterkant niets kunt beschadigen. Ga nu verder als volgt te werk: a) Verwijder het onderscharnier (1), draai het woetje eraf en verplaats het van rechts naar links of omgekeerd; b) Verwijder de onderdeur en het tussenscharnier (2); c) Verwijder de bovendeur; verwijder pen (3) en monteer hem aan de andere kant; d) Herplaats de bovendeur en monteer het tussenscharnier aan de andere kant; e) Herplaats de onderdeur en monteer het onderscharnier aan de andere kant; f) Verplaats de handgrepen (4) en (5). D344 3 2 5 4 1 22 GEBRUIK Inbedrijfname en temperatuurinstelling Steek de steker in de wandkontaktdoos, open de deur van de koeler en draai de temperatuurregelaar uit de stand «O» in de gewenste stand; dat zal aanvankelijk de positie tussen 3 en 4 zijn. Mogelijk vindt u, na verloop van een paar dagen, de koelertemperatuur wat te koud; draai de knop dan naar een lager cijfer. Wilt u de koelruimte kouder, draai dan de knop naar een hoger cijfer. Indien u snel een grote hoeveelheid flesjes wilt koelen, draai dan tijdelijk de knop naar een hoog cijfer; vergeet echter niet de knop naar de voor u gebruikelijke stand terug te draaien zodra de flesjes koud genoeg zijn. De werking van de kast kan geheel gestopt worden door de knop in de stand «O» te draaien. Het bewaren van diepgevroren levensmiddelen Overtuig u er tijdens het kopen van diepgevroren produkten van dat deze in de winkel ook werkelijk diepgevroren bewaard worden en vertrouw geen produkten waarvan de verpakking bol staat of sterk beschadigd is. Breng de gekochte produkten zo snel mogelijk naar uw diepvriesvak over. Overschrijd de op de verpakking aangegeven uiterste bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet. Indien op de binnenkant van de deur tekeningen van levensmiddelen zijn aangebracht, dan stellen de cijfers die u daarbij aantreft het aantal maanden voor dat u globaal de betreffende soort kunt bewaren. Open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk. Belangrijk: Het diepvriesvak Het ( )-diepvriesvak is bedoeld voor het lange tijd bewaren van diepgevroren produkten en het zelf invriezen van kleine hoeveelheden levensmiddelen. Te langzaam invriezen verkort de houdbaarheid; vries dus niet meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid tegelijk in. Open, tijdens het invriezen, de deur zo weinig en zo kort mogelijk. Vul af te sluiten dozen niet geheel tot de rand. Schrijf de inhoud en de invriesdatum op de speciale kaarten in het front van de korven of, indien bij dit model niet aanwezig, op de betreffende pakketten. Indien op de binnenkant van de deur tekeningen van levensmiddelen zijn aangebracht, dan stellen de cijfers die u daarbij aantreft het aantal maanden voor dat u globaal de betreffende soort kunt bewaren. Het laatste geval gaat uiteraard sneller dan het eerste. Frituurprodukten kunnen direkt vanuit het diepvriesvak in de frituurpan gedaan worden; de frituurtijd is dan wel langer dan in reeds ontdooide toestand. [. . . ] Is het apparaat luidruchtig, kontroleer dan of de wanden soms ergens tegen leunen, waardoor het, normaal nauwelijks hoorbare, geluid versterkt wordt; het is mogelijk dat één van de leidingen aan de achterkant van de kast vibreert of tegen een uitsteeksel aan de muur rust. Water op de bodem van de koeler duidt op een verstopte goot-afvoer (zie paragraaf "Het ontdooien van het koelelement"). Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan uw leverancier of de servicedienst. Geef daarbij altijd het volledige typenummer van de kast op en tracht de klacht zo volledig mogelijk te omschrijven. 26 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z218/8K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z218/8K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag