Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z215/4D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z215/4D. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z215/4D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z215/4D te teleladen.


ZANUSSI Z215/4D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (190 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI Z215/4D (177 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z215/4D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben. Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de servicedienst van de fabrikant of door een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. De warmte welke het apparaat aan de spijzen en dranken ontrekt, moet onbelemmerd aan de omgeving afgestaan kunnen worden. [. . . ] 1 100 mm min. Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. A B D042 23 Wijzigen van de deurdraairichting Neem vóór het wijzigen van de deurdraairichting de steker uit de wandkontaktdoos. Houd het apparaat schuin achterover; steun het door een doos, kistje of iets dergelijks onder de bovenkant te plaatsen. In ieder geval zodanig dat u aan de achterkant niets kunt beschadigen. Verwijder de bovendeur; verwijder pen (3) en monteer hem aan de andere kant. Herplaats de bovendeur en monteer het tussenscharnier aan de andere kant. Herplaats de onderdeur en monteer het onderscharnier aan de andere kant. Schroef de handgrepen (4) en (5) los en schroef ze vast aan de andere kant van de deur; Op niet gebruikte gaatjes worden plastic dopjes geplaatst. Belangrijk: Kontroleer na de richting van de deuren gewijzigd te hebben, dat alle schroeven goed vastgedraaid zitten en dat het deurrubber goed op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken met een föhn. D656 3 2 4 5 6 1 6 24 HET GEBRUIK Inbedrijfname en temperatuurinstelling Steek de steker in de wandkontaktdoos, open de deur van de koeler en draai de temperatuurregelaar uit de stand «O» (STOP) in de gewenste stand; dat zal aanvankelijk de positie tussen 2 en 4 zijn. Mogelijk vindt u, na verloop van een paar dagen, de koelertemperatuur wat te koud; draai de knop dan naar een lager cijfer. Indien u snel een grote hoeveelheid flesjes wilt koelen, draai dan tijdelijk de knop naar een hoog cijfer; vergeet echter niet de knop naar de voor u gebruikelijke stand terug te draaien zodra de flesjes koud genoeg zijn. De werking van de kast kan geheel gestopt worden door knop in de stand «O» te draaien. Het gebruik van de koeler Teneinde een optimale werking te bevorderen adviseren wij u de volgende regels in acht te nemen: Plaats nooit warme of dampende spijzen en dranken in de koeler; dek voedsel af met een folie of deksel, speciaal sterk geurende spijzen. Leg geen papier, hardboard en dergelijke op de rekken; de lucht in de kast moet zoveel mogelijk onbelemmerd kunnen cirkuleren. Verpak vers vlees en verse vis in plastic folie (speciaal folie ten behoeve van het verpakken van levensmiddelen) en leg het direkt boven de groentelade: bewaar vlees of vis niet langer dan één of twee dagen in de koeler. Gekookt voedsel, gesneden vleeswaren moes en dergelijke goed afdichten of bedekken; plaats ze op een willekeurig rek. Maak groente en fruit goed schoon en droog; leg het in de groenteladen. Bewaar boter en kaas in gesloten koeldozen of verpak het strak in aluminiumfolie. Plaats flessen welke open zijn of open geweest zijn in het flessenrek in de deur. Het diepvriesvak Het ( ) diepvriesvak is bedoeld voor het lange tijd bewaren van diepgevroren produkten en het zelf invriezen van kleine hoeveelheden levensmiddelen. Het diepvriesvak heeft drie belangrijke kenmerken die u moet weten: Er is geen aparte temperatuurregeling; de temperatuur is automatisch ­18°C of lager. Dit cijfer is de bewaartijd in maanden. Het invriezen van verse levensmiddelen In het ( ) -diepvriesvak kunt u zelf verse levensmiddelen invriezen. [. . . ] Pendant la période de garantie générale, le renvoi s'opère aux frais du fabricant. 6 Si un défaut se produit pendant la période de garantie générale et que l'appareil n'est pas réparable, celui-ci sera remplacé gratuitement. Extensions de la garantie 7 Pour les motocompresseurs de réfrigérateurs/congélateurs (à l'exclusion du relais de démarrage et du disjoncteur thermique) il est accordé une période de garantie dégressive en mesure de 20% par an, laquelle court 5 années après la date d'achat de l'appareil mentionné sur la facture d'achat correspondante, avec réparation entièrement gratuite pendant la période de garantie générale. Après la période de garantie générale, les frais de déplacement, de main-d'oeuvre et des pièces éventuelles seront mises en compte. 29 Exclusions de la garantie 8 L'exécution gratuite des travaux de réparation et/ou de remplacement définis aux points y relatifs qui précèdent ne s'applique pas si: ­ aucune facture d'achat ou quittance sur laquelle apparaît au moins la date d'achat et l'identification de l'appareil ne peut être présentée ou n'a été envoyée avec l'appareil à réparer; ­ l'appareil est utilisé pour d'autres buts que des buts ménagers pour lesquels l'appareil a été conçu; ­ l'appareil n'a pas été installé, manipulé, ou utilisé conformément aux indications figurant dans les prescriptions d'installation ou la notice d'utilisation; ­ l'appareil a été réparé ou modifié de façon inappropriée par des personnes non qualifiées. 8a Si l'appareil a été encastré, sous-encastré, suspendu ou placé de manière telle que le temps nécessaire pour son enlèvement et son encastrement prend au total plus de trente minutes, les frais supplémentaires occasionnés seront facturés à son propriétaire. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z215/4D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z215/4D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag