Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z2143T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z2143T. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z2143T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z2143T te teleladen.


ZANUSSI Z2143T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (472 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI Z2143T (347 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z2143T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Een eventueel noodzakelijke wijziging van de watertoe- en/of afvoervoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] Plaats na de maaltijd alles meteen in de machine en kies eventueel het voorspoelen programma (zie het programma-overzicht). Voor een kleine hoeveelheid vaat kunt u de optie halve belading kiezen. In dat geval moet u alle vaat in de geselecteerde korf plaatsen. Indien niet uitdrukkelijk door de fabrikant aangegeven is dat het artikel afwasmachinebestendig is, kunt u het beter met de hand afwassen. Mocht u ze toch in de machine willen wassen, plaats ze dan in de bovenste korf en kies een snel programma. Na vele keren in de machine afwassen kunnen sommige glassoorten mat worden. Zilver bestek kan uitstekend in de machine afgewassen worden, onder voorbehoud dat het tijdens het afwassen niet met andere metalen in aanraking kan komen. IJzer of gietijzer kan roest veroorzaken, waardoor andere voorwerpen verkleuren. Koper, tin en messing kunnen vlekken gaan vertonen. Bij aankoop van nieuw serviesgoed Onder glazuur gebakken motiefjes op serviesgoed van porselein of aardewerk kunnen in de machine afgewassen worden, terwijl op glazuur gebakken motiefjes op den duur verbleken. Kies altijd serviesgoed met een vlakke bodem, zodat er geen water in kan blijven staan (glazen, kopjes, kommen). 13 CON08nl Programma-overzicht Programma Mate van verontreiniging en soort belading Servies dat u pas later gaat afwassen. Toetsen indrukken Aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel Afwassen Voorspoelen Programma beschrijving 1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen). Warm voorspoelen 70°C afwassen 3 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Koud voorspoelen 50°C x afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Lauw voorspoelen 65°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Koud voorspoelen 45°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Koud voorspoelen 50°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Voorspoelen q 70° WRD q / / 70°C WRD Intensief Sterk verontreinigd. Servies, bestek, pannen. 25 g 10 g * Bio 50°C Normaal Plus 65°C Normaal verontreinigd. U kunt de tijdsduur van het uitstel naar nul terugbrengen door op de toets te drukken totdat de display "h 0" aangeeft. De digitale display geeft de tijd tot aan de start van het programma aan. De display telt de tijd tot de programmastart af met stappen van 1 uur. De knipperende "h" in de digitale display geeft aan dat met aftellen wordt begonnen. Wanneer de tijdaftelling klaar is, start het gekozen programma en de display begint de tijdsduur van het gestarte programma af te tellen. 10. Machine is klaar De afwasmachine stopt automatisch en waarschuwt door middel van een geluidssignaal dat het programma klaar is (bij een uitgestelde start wordt het geluidssignaal `programma klaar' automatisch geannuleerd). Op de display verschijnen drie horizontale streepjes en alle leds van de programmaonderdelen zijn uit. Om naar de programmeerfase terug te gaan één van de toetsen indrukken of de machine uitschakelen en dan weer inschakelen. Schakel de machine uit door op de Aan/uit toets drukken, het lampje in bedrijf gaat uit. Bovendien is het droogresultaat beter als u de deur niet direct opent. Om te voorkomen dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in de onderste korf vallen, adviseren wij om eerst de onderste korf naar buiten te trekken en leeg te maken. [. . . ] Ten behoeve van eventuele service moet de machine zonder hak- of breekwerk uit de nis geschoven kunnen worden. 570 - 600 600 IN05 Waterpas stellen Als de machine niet waterpas staat, sluit de deur niet tussen de 2 waterpasnokjes (links en rechts). Dan draait u één of meerdere van de verstelbare voeten in of uit, tot de machine in de richtingen voor-achter en links-rechts waterpas staat. 24 820 INS18nl GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden Algemene Garantiebepalingen 1. De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z2143T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z2143T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag