Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z2143T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z2143T. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z2143T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z2143T te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI Z2143T
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI Z2143T (347 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z2143T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie q Tijdens het gebruik q q q q q q q Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. [. . . ] Zilver bestek kan uitstekend in de machine afgewassen worden, onder voorbehoud dat het tijdens het afwassen niet met andere metalen in aanraking kan komen. IJzer of gietijzer kan roest veroorzaken, waardoor andere voorwerpen verkleuren. Koper, tin en messing kunnen vlekken gaan vertonen. Bij aankoop van nieuw serviesgoed Onder glazuur gebakken motiefjes op serviesgoed van porselein of aardewerk kunnen in de machine afgewassen worden, terwijl op glazuur gebakken motiefjes op den duur verbleken. Ook goudversieringen kunnen tegenwoordig in de machine. Zij moeten wel van een garantiemerk van de fabrikant voorzien zijn. Kies altijd serviesgoed met een vlakke bodem, zodat er geen water in kan blijven staan (glazen, kopjes, kommen). 13 CON08nl Programma-overzicht Programma Mate van verontreiniging en soort belading Servies dat u pas later gaat afwassen. Toetsen indrukken Aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel Afwassen Voorspoelen Programma beschrijving 1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen). Warm voorspoelen 70°C afwassen 3 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Koud voorspoelen 50°C x afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Lauw voorspoelen 65°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Koud voorspoelen 45°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Koud voorspoelen 50°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Voorspoelen q 70° WRD q / / 70°C WRD Intensief Sterk verontreinigd. Servies, bestek, pannen. 25 g 10 g * Bio 50°C Normaal Plus 65°C Normaal verontreinigd. Servies, bestek. 25 g 5g 50° q Sterk verontreinigd. Servies, bestek, pannen. *** *** 65° q 25 g 10 g Delicaat 45°C Licht verontreinigd. Servies, bestek, kristal en porcelein. 25 g 5g 45° q 50° q 30 g / **** **** ** Snel programma 50°C AA SPECIAL Licht verontreinigd. Schuif de korven terug in de machine. 5. Controleer of beide sproeiarmen vrij kunnen draaien Afwasmiddel doseren Strooi of giet afwasmiddel in het afwasmiddelbakje. Gebruik een kleinere dosis afwasmiddel als u de optie "halve belading" heeft gekozen. 6. 7. Sluit de machinedeur 15 SEQ32nl 8b. Een programma met "uitgestelde start" kiezen en starten Nadat u een programma en eventueel opties heeft gekozen (zie punt 8a) gaat u als volgt te werk om een uitgestelde start te programmeren. Druk op de toets "uitgestelde start". De instellingen worden daardoor niet gewijzigd. Kies de gewenste tijd door (meermaals) te drukken op de toets "uitgestelde start". De start van het programma kan maximaal 12 uur uitgesteld worden. U kunt de tijdsduur van het uitstel naar nul terugbrengen door op de toets te drukken totdat de display "h 0" aangeeft. De digitale display geeft de tijd tot aan de start van het programma aan. De display telt de tijd tot de programmastart af met stappen van 1 uur. De knipperende "h" in de digitale display geeft aan dat met aftellen wordt begonnen. [. . . ] De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z2143T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z2143T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag