Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z2140T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z2140T. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z2140T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z2140T te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI Z2140T
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI Z2140T (285 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z2140T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie q Tijdens het gebruik q q q q q q q Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. [. . . ] Leg voor programma's met voorspelen een stuk van een andere tablet op het deksel van de afwasmiddelbakje. DE02 Als u onvoldoende afwasmiddel doseert, veroorzaakt dat een slecht afwasresultaat. Te veel afwasmiddel geeft geen beter resultaat, maar alleen onnodige verspilling en belast het milieu. Fosfaatvrije afwasmiddelen met enzymen In laag-alkalische compacte afwasmiddelen zijn de milieu-onvriendelijke bestanddelen vervangen door natuurlijke enzymen. 53 M M IN AX DET03nl Praktische tips voor het afwassen Voor een goed resultaat Potten, pannen, kopjes, glazen en dergelijke altijd met de opening naar beneden. In principe plaatst u alles scheef in de korven opdat het afwaswater niet langs maar op en in het serviesgoed wordt gesproeid. Aangekoekte en aangebrande pannen moeten eerst worden afgespoeld. Lange messen en lepels horizontaal, bij voorkeur in de bovenste korf. Hoe minder het serviesgoed tegen elkaar staat hoe beter het afwasresultaat. Staat er echter heel licht, bijvoorbeeld kunststof, serviesgoed tussen, probeer dan een zodanige opstelling dat de lichte stukken niet van hun plaats kunnen worden gesproeid. q Niet alles is geschikt voor machinaal afwassen Tenzij de fabrikant van het artikel anders aangeeft, zijn de volgende artikelen in de regel niet voor machinaal afwassen geschikt: q Bestek met houten of hoornen aangelijmde grepen. Houten borden en schalen, ongeglazuurd aardewerk en handbeschilderd porselein. Decoraties op porselein kunnen vervagen of verdwijnen. Kristal en kunststof. q Water-, tijd- en energiebesparing Het is niet nodig om normaal vuil serviesgoed en bestek eerst onder de stromende kraan voor te spoelen. Plaats na de maaltijd alles meteen in de machine en kies eventueel het "Voorspoelen" programma (zie het "Programma-overzicht"). Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel. Reiniging van de afvoerzeef (Na iedere afwasbeurt) Voedselresten kunnen zich in de afvoerzeef (A) ophopen; daarom dient u de zeef regelmatig onder stromend water schoon te maken. - U tilt de zeef met behulp van het handgreepje uit de machine. Na het reinigen klikt u de zeef weer in de machinebodem terug. MA04 A MA19 Reiniging van de bodemzeef (iedere week) Maak, indien noodzakelijk, de grote zeef (B) aan beide kanten onder stromend water met een borsteltje schoon. Verwijder hiertoe de sproeiarm door deze omhoog te trekken MA05 90° B C MA20 2. Draai het asje (C) 90° naar links en haal de zeef uit de machine. Na het reinigen de zeef in omgekeerde volgorde weer terugplaatsen. Controleer of de zeef weer goed op z'n plek zit. De hendel moet naar de voorkant van het toestel wijzen. MA21 MA18 Gebruik de machine nooit zonder de zeven. Zorg er bovendien voor dat de zeven correct op hun plaats zitten. Het is belangrijk de zeven te reinigen om een goede werking van de machine te garanderen. 57 MAN01nl Buitenkant van het apparaat Reinig de buitenkant van de machine en het bedieningspaneel met een vochtig doekje. In geen geval agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen gebruiken. Als de machine langere tijd buiten gebruik is Wordt de machine voor langere tijd niet gebruikt, dan: 1. [. . . ] De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z2140T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z2140T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag