Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z2140T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z2140T. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z2140T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z2140T te teleladen.


ZANUSSI Z2140T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (462 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI Z2140T (285 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z2140T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Een eventueel noodzakelijke wijziging van de watertoe- en/of afvoervoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] Voor een programma met voorspoelen moet u ook een kleine hoeveelheid afwasmiddel bovenop het klepje strooien (zie "Programma-overzicht"). DE17 Min = 15 g Max = 30 g D Handel als volgt als u afwastabletten gebruikt: 1. Leg voor programma's met voorspelen een stuk van een andere tablet op het deksel van de afwasmiddelbakje. DE02 Als u onvoldoende afwasmiddel doseert, veroorzaakt dat een slecht afwasresultaat. Te veel afwasmiddel geeft geen beter resultaat, maar alleen onnodige verspilling en belast het milieu. Fosfaatvrije afwasmiddelen met enzymen In laag-alkalische compacte afwasmiddelen zijn de milieu-onvriendelijke bestanddelen vervangen door natuurlijke enzymen. 53 M M IN AX DET03nl Praktische tips voor het afwassen Voor een goed resultaat Potten, pannen, kopjes, glazen en dergelijke altijd met de opening naar beneden. In principe plaatst u alles scheef in de korven opdat het afwaswater niet langs maar op en in het serviesgoed wordt gesproeid. Hoe minder het serviesgoed tegen elkaar staat hoe beter het afwasresultaat. Staat er echter heel licht, bijvoorbeeld kunststof, serviesgoed tussen, probeer dan een zodanige opstelling dat de lichte stukken niet van hun plaats kunnen worden gesproeid. q Niet alles is geschikt voor machinaal afwassen Tenzij de fabrikant van het artikel anders aangeeft, zijn de volgende artikelen in de regel niet voor machinaal afwassen geschikt: q Bestek met houten of hoornen aangelijmde grepen. Houten borden en schalen, ongeglazuurd aardewerk en handbeschilderd porselein. Kristal en kunststof. q Water-, tijd- en energiebesparing Het is niet nodig om normaal vuil serviesgoed en bestek eerst onder de stromende kraan voor te spoelen. Plaats na de maaltijd alles meteen in de machine en kies eventueel het "Voorspoelen" programma (zie het "Programma-overzicht"). Zet alleen een goed gevulde machine in werking. Indien niet uitdrukkelijk door de fabrikant aangegeven is dat het artikel afwasmachinebestendig is, kunt u het beter met de hand afwassen. Aangezien het om een snelprogramma gaat, wordt er niet heet gedroogd. 55 PRO51nl Zo gaat u te werk 1. Binnenkant en accessoires reinigen. Bescherming tegen vorst Plaats de afwasmachine nooit in een ruimte waar de temperatuur onder het vriespunt kan zakken. Mocht dat toch het geval zijn, maak de machine dan leeg, draai de kraan dicht, verwijder de waterafvoerslang en laat deze leeg lopen. Vervoeren van de machine Als u de machine gaat vervoeren (bijv. Zorg ervoor dat de machine tijdens het transport rechtop blijft staan. 58 MAN03nl Herstel van eenvoudige storingen Een storing is vaak het gevolg van een kleinigheid die u zelf kunt verhelpen. Wij adviseren u eerst onderstaande tabel te raadplegen voordat u de servicedienst belt. Storing De machine start niet Oplossing q q q q De machinedeur is niet goed dicht. De machine staat niet waterpas of is niet op de juiste wijze ingebouwd. Een of enkele gaatjes in één of beide sproeiarmen is of zijn verstopt. Verkeerd of te weinig afwasmiddel gebruikt, het is te oud en/of te klonterig en/of van slechte kwaliteit. Het gekozen programma was niet geschikt voor de aard en/of hoeveelheid van de bevuiling. Kijk in alle gevallen naar zowel het zout- als het glansmiddelreservoir. Het serviesgoed is na het beëindigen van het programma te lang in de machine gebleven. De machine neemt geen water in q q q q De zeven zijn verstopt q q De machine pompt niet q q q q Te veel geluid q q De deur gaat moeilijk dicht Het afwasresultaat is niet goed q q q q q q q q q q q Kalkvlekken, strepen, waas op het serviesgoed Het servies is niet droog q q 59 RIM05nl Kunt u de oorzaak van een storing niet zelf opsporen en verhelpen, belt u dan de servicedienst. Houd merk en modelnummer van uw machine bij de hand; de servicedienst zal u erom vragen. [. . . ] Ten behoeve van eventuele service moet de machine zonder hak- of breekwerk uit de nis geschoven kunnen worden. 570 - 600 600 IN05 Waterpas stellen Als de machine niet waterpas staat, sluit de deur niet tussen de 2 waterpasnokjes (links en rechts). Dan draait u één of meerdere van de verstelbare voeten in of uit, tot de machine in de richtingen voor-achter en links-rechts waterpas staat. 64 820 INS18nl GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden Algemene Garantiebepalingen 1. De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z2140T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z2140T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag